Programska oprema, ki je na razpolago
 na strežniku Oddelka za zootehniko


Predloga za izdelavo diplom, magisterijev, doktoratov, ...

 Prepis predloge s strežnika

 Navodila za uporabo predloge

 Splošna navodila za oblikovanje


Datum zadnje spremembe te strani 26.04.2005

Spremembe predloge:

Datum spremembe Kaj je bilo spremenjeno?
31.08.2001 Dodana je možnost dopisa male črke v letnici vira (kadar imamo za istega avtorja (avtorje) navedenih več virov v istem letu, npr.:
    Novak J. 1999. Živinoreja I
    Novak J. 1999a. Živinoreja II

 Nasveti in znani problemi ter pomoč

Problem Vzrok ali kako ga razrešimo
Pri vstavljanju napisov za tabele in slike prihaja do napak (30.11.2004) V Wordu v meniju Vstavljanje > Sklic > Napis

preverite, če se med oznakami najajata 'Slika' in 'Tabela'. Če katera manjka, jo dodajte s klikom na gumbu Nova oznaka in vpisom.
V wordu 2002 (Office XP) se na zaslonu prikaže in na tiskalniku natisne pomanjšana stran Preklopite nastavitev z menijem Pogled > Oznake
Med orodnimi vrsticami ne najdem orodnih vrstic PredlogeD, četudi desno kliknem na poljubni orodni vrstici Vaš dokument lahko uporablja predlogo PredlogaD le, če je ta "navzoča". Wordu je treba povedati, kje jo najde in jo k dokumentu tudi priključiti.
Zato je najbolje, da predlogo prenašamo z računalnika na računalnik skupaj z dokumentom. Kadarkoli orodnih vrstic predloge ni mogoče najti, odpremo meni Orodja > Predloge in dodatki... in v pogovornem oknu kliknemo na gumb Pripni. V pogovornem oknu Pripni predlogo  poiščemo predlogo PredlogaD.dot in njeno priključitev k dokumentu potrdimo z gumbom Odpri
V kazalu so št. strani pri lihih nivojih naslovov (naslov1, naslov 3, ...) oblikovane krepko.

(Problem bo odpravljen v eni naslednjih različic predloge!)

  • Z dokončnim oblikovanjem kazala počakamo do konca, ko smo dokument vsebinsko in tudi sicer oblikovno izdelali.
  • V kazalu s stolpnim označevanjem (tiščimo tipko ALT na tipkovnici in označujemo z miško) izberemo posamezne, krepko oblikovane številke strani in jih npr. z gumbom v orodni vrstici oblikujemo nekrepko.
Dokument se počasi odpira in shranjuje v wordu, počasno je tudi brskanje med stranmi. Predloga za diplome deluje s pomočjo zaznamkov, polj in kometarjev. Ti povečujejo velikost datoteke in upočasnjujejo operacije z njo. Zato velja biti z uporabo teh pripomočkov varčen. Če vsebuje dokument veliko slik, pospešimo brskanje med stranmi tako, da izklopimo prikaz slik s potrditvijo Orodja| Možnosti| Pogled| Pokaži Ograde za slike. Slik v nobenem primeru ne vključujmo v dokument, ampak jih z njim le povezujmo! Najmanj težav bo, če se bodo vse nahajale v isti mapi kot dokument. Najbolj pa pomaga hitrejši računalnik ;-)

 

Hit Counter

 (št. obiskovalcev)