Slika

DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zbirka diplomskih, magistrskih in doktorskih del s polnim tekstom

Biologija

Gozdarstvo

Kmetijstvo - agronomija

Kmetijstvo - zootehnika

Krajinska arhitektura

Lesarstvo

Mikrobiologija

Živilska tehnologija

Biotehnologija

_________________________________________________

Podiplomski študij

Zaključna dela 1. in 2. bolonjske stopnje so od aprila 2017 dalje v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.
Zaključna dela 3. bolonjske stopnje so od oktobra 2017 dalje v Repozitoriju Univerze v Ljubljani.


Biotehniška fakulteta, Univerzav Ljubljani
Copyright © 2004-2018
zasebnost

Postavitev strani: 9.12.2004
Zadnja sprememba: 19.10.2018
Postavitev strani: Simona Juvan