DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Knjižnica in INDOK za živilstvo

MAGISTRSKA DELA - MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJE PREHRANA

MAGISTRSKA DELA - MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJE ŽIVILSTVO

DIPLOMSKA DELA - UNIVERZITETNI ŠTUDIJ ŽIVILSTVA

MAGISTRSKA DELA - PODROČJE ŽIVILSTVO

DOKTORSKE DISERTACIJE - PODROČJE ŽIVILSTVO

MAGISTRSKA DELA - MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJE PREHRANA

avtor mentor naslov leto celotno besedilo

signatura du2 P

TOMC, Tina ROTOVNIK KOZJEK, Nada Vpliv prehranskih navad bolnic z rakom dojke na telesno maso med dopolnilnim hormonskim zdravljenjem 2018

RUL

64
ZAVADLAV, Dea KOROŠEC, Mojca Senzorična ocena sladkosti in vsebnosti sladkorjev v mlečnih formulah 2018

RUL

63
SIKOŠEK, Miha BOGOVIĆ MATIJAŠIĆ, Bojana Probiotična prehranska dopolnila v luči spremenjene zakonodaje o zdravstvenih trditvah na živilih 2018

RUL

62
LESJAK, Matevž FIDLER MIS, Nataša Senzorična ocena sladkosti in vsebnosti sladkorjev v specialnih mlečnih formulah 2018

RUL

61
KOŽAR, Jerneja GOLJA, Petra Ocena prehranskega vnosa in porabe energije s telesno dejavnostjo pri petnajstletnikih z različno sestavo telesa 2018

RUL

60
RECEK, Sara POGAČNIK, Lea Bioaktivni učinek koreninskih ekstraktov različnih tujerodnih dresnikov (Fallopia japonica, Fallopia sachalinensis in Fallopia x bohemica) 2018

RUL

59
MRŠNIK, Urša POGAČNIK, Lea Vpliv resveratrola na obstojnost olj 2018

RUL

58
KRŽIČ, Rok KNAP, Bojan Vpliv diete z nizkim deležem ogljikovih hidratov na telesno sestavo in fizično zmogljivost zdravih odraslih žensk 2018

RUL

57
OGOREVC, Nina BENEDIK, Evgen Prehranski vnos in sestava telesa otrok zaključnih razredov naključno izbranih slovenskih osnovnih šol 2018

RUL

56
JURETIĆ, Jelena PAJK ŽONTAR, Tanja Vpliv študija na spremembe prehranskih navad in telesne dejavnosti pri študentih Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 2018

RUL

55
ČERNILOGAR, Jutra ROTOVNIK KOZJEK, Nada Alternativni načini prehranjevanja onkoloških bolnikov in stanje v Sloveniji 2018

RUL

54
ZUPAN, Anja KOROŠEC, Mojca Vpliv zmanjšanja vsebnosti maščobe na izbrane senzorične lastnosti maslenih keksov 2018

RUL

53
VALENČIČ, Eva KOROŠEC, Mojca Optimizacija slovenske prehranske košarice z metodo linearnega programiranja 2018

RUL

52
RAJŠP, Vesna BERTONCELJ, Jasna Priporočila za prehrano v izrednih razmerah 2018

RUL

51
BIZJAK, Meta OREL, Rok Ocena tveganja podhranjenosti s testom STRONGkids in prehranskega statusa z antropometričnimi meritvami pri hospitaliziranih in zdravih otrocih 2018

RUL

50
FERLINC, Mihela KNAP, Bojan Analiza vnosa beljakovin pri dializnih bolnikih 2018

RUL

49
HASIČIĆ, Anja KNAP, Bojan Vpliv različnih tipov prehrane na meritev telesne sestave z bioimpedanco 2018

RUL

48
ROŽMAN, Blaž KUHAR, Aleš Zaznava sadnih polnil brez aditivov v palačinkah 2018

RUL

47
JANŠA, Špela ŠKRABANJA, Vida Vrednotenje izključevalne diete z majhno vsebnostjo ogljikovih hidratov 2018

RUL

46
KORENČAN, Martina POGAČNIK, Lea Identifikacija in kvantifikacija polifenolnih spojin v ekstraktih tujerodnih dresnikov Fallopia japonica, F. sachalinensis in F. x bohemica 2018

RUL

45
JERAN, Matevž KNAP, Bojan Vrednotenje prehrane veganov in vsejedcev s spletnim orodjem 2018

RUL

44
BERGANT, Urša GOLJA, Petra Vpliv socialno-ekonomskega statusa na uživanje sadja in zelenjave pri mladostnikih 2018

RUL

43
KASTELEC, Lea BOGOVIĆ MATIJAŠIĆ, Bojana Odpornost mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij iz črevesne sluznice proti antibiotikom 2018

RUL

42
LIPOVEC, Neža IHAN, Alojz Stanje prehranjenosti pri otrocih s primarnimi imunskimi pomanjkljivostmi 2018

RUL

41
COTMAN, Neža Ana KOROUŠIĆ SELJAK, Barbara Prehranska obravnava bolnikov s parkinsonovo boleznijo 2018

RUL

40
           
GROBIN, Blaž SMOLE MOŽINA, Sonja Vpliv izbranih rastlinskih učinkovin na rast in adhezivnost bakterij rodov Enterococcus in Lactobacillus 2017

RUL

39
PRISTAVEC, Anja CIGIĆ, Blaž Primerjava vsebnosti antioksidantov v zelenjavi in sadju z upoštevanjem maloprodajnih cen 2017

RUL

38
PUKMAJSTER, Janja BOGOVIĆ MATIJAŠIĆ, Bojana Odpornost mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij iz humanega kolostruma in mleka proti tetraciklinu in eritromicinu 2017

RUL

37
MENIH, Vid FIDLER MIS, Nataša Učinki spodbujanja pitja vode in nesladkanih čajev v osnovnih šolah 2017

RUL

36
PERME, Kaja SALOBIR, Janez Prehranska kakovost neobičajnih olj na našem trgu 2017

RUL

35
KOCIJAN, Sabina BERTONCELJ, Jasna Vrednotenje vnosa hranil pri študentih študija Prehrana 2017

RUL

34
GRAMC, Karin KOROŠEC, Mojca Zaznava tuje arome v medu pri potrošnikih in šolanih preskuševalcih 2017

RUL

33
           
VEDE, Tjaša BERTONCELJ, Jasna Izdelava in validacija slikovnega gradiva za določanje vnosa živil 2016

pdf

32
MAGNAY, Mojca OREL, Rok Primerjava mikrobiote v blatu otrok s kronično vnetno črevesno boleznijo in funkcionalnimi motnjami prebavil 2016

pdf

31
KOTNIK, Verner KNAP, Bojan Smotrnost uporabe prehranskih dopolnil pri vadbi moči 2016

pdf

30
JENKO, Nina KOBAL GRUM, Darja Prehransko znanje in mediji v povezavi z izbiro živil 2016

pdf

29
NEMEC, Petra BARTOL, Tomaž Primerjava izbranih funkcij spletnih strani za prehrano in živilstvo 2016

pdf

28
OGRINEC, Aleš SMOLE MOŽINA, Sonja Analiza primernosti metod določanja živosti kvasovk med zaporednimi fermentacijami piva 2016

pdf

27
HRIBAR, Maša ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Primerjava mikrobne populacije mlečnokislinskih bakterij v materinem mleku in blatu dojenčka 2016

pdf

26
BUŽINEL, Špela FIDLER MIS, Nataša Uživanje dokozaheksaenojske kisline pred in med nosečnostjo ter v obdobju dojenja 2016

pdf

25
SRDAREV, Tamara BOGOVIĆ MATIJAŠIĆ, Bojana Protimikrobna aktivnost mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij iz humanega kolostruma in mleka proti povzročiteljem mastitisa 2016

pdf

24

GABER, Anja

SIMČIČ, Marjan

Oblikovanje in evalvacija prehranskega profila brezglutenskih živil

2016

pdf

23

SAVINEK, Vito Mihael

KOROŠEC, Mojca

Vpliv izbora podatkovne baze na ocenjeno hranilno vrednost tradicionalnih živil

2016

pdf

22

           
TRDAN, Keyla JERŠEK, Barbara

Mikrobiološka kakovost in varnost zelene solate (Lactuca sativa L.)

2015

pdf

21

GRBAVAC, Sara KOROŠEC, Mojca

Hranilna vrednost kosil in njihova sprejemljivost pri predšolskih otrocih

2015

pdf

20

BENIGAR, Tina BERTONCELJ, Jasna Uporaba prehranskega profiliranja za omejitev oglaševanja nezdrave hrane otrokom 2015

pdf

19

BIZJAK, Jurij ABRAMOVIČ, Helena

Maščobnokislinska sestava in antioksidativni potencial orehovega olja

2015

pdf

18

ŠKORJANC, Urška ROGELJ, Irena

Kolostrum kot vir mlečnokislinskih bakterij in bifidobakterij za novorojenca

2015

pdf

17

KONJAR, Matic RASPOR, Peter Odpornost na protiglivične učinkovine in invazivnost probiotičnih kvasovk Saccharomyces boulardii (nom. nud.) 2015

pdf

16

FERJANČIČ, Blaž KOSTANJEVEC, Stojan

Vključevanje promotorja zdravega prehranjevanja v izobraževalni sistem v Sloveniji

2015

pdf

15

VIČIČ, Vid

SIMČIČ, Marjan

Analiza dejanskega vnosa energije in makrohranil ter prehranskega statusa pacientov v bolnišnični oskrbi

2015

pdf

14

REČNIK, Anja CIGIĆ, Blaž Vpliv kislin in baz na potek oksidacije v modelnih lipidnih sistemih 2015

pdf

13

KREVS, Mjuša GRUM KOBAL, Darja Odnos študentov do vnosa soli in primerjava z njenim dejanskim vnosom 2015

pdf

12

ZABUKOVEC, Polona ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Identifikacija bifidobakterij osamljenih iz črevesne sluznice otrok 2015

pdf

11

           

ŠTAUDOHAR, Tjaša

BERTONCELJ, Jasna

Karakterizacija slovenskega matičnega mlečka

2014

pdf

10

LEŠNJAK, Sendi

BERTONCELJ, Jasna

Vrednotenje prehrane v vrtcu s kemijsko analizo in spletnim orodjem

2014

pdf

9

STROJNIK, Lidija

JERŠEK, Barbara

Raznolikost plesni na rdečem grozdju in v moštu

2014

pdf

8

LIŠNIĆ, Tea

SALOBIR, Janez

Vpliv vitamina E, ostankov predelave oljk in njihovih ekstraktov na oksidativno stabilnost in prehransko vrednost z n-3 maščobnimi kislinami obogatenih jajc

2014

pdf

7

OREL, Anija

FIDLER MIS, Nataša

Primerjava statusa prehranjenosti pri otrocih s cerebralno paralizo merjenega z bioimpedanco in antropometrijo

2014

pdf

6

ZIDAR, Tina

BERTONCELJ, Jasna

Prehranska vlaknina v modelnih celodnevnih obrokih 

2014

pdf

5

           
PRESEČNIK, 
Damijana
SIMČIČ, Marjan

Maščobnokislinska sestava v modelnih celodnevnih obrokih

2013

pdf

4

STOPAR, Petra
DEMŠAR, Lea

Razvoj mesnin z ergogenimi prehranskimi dodatki za različne tipe športnikov

2013

pdf

3

KNEZ KNAFELJ,
Andreja
DEMŠAR, Lea

Vpliv dodatka biološko aktivnih učinkovin ekstraktov brina, bora in rožmarina na preprečevanje tvorbe HCA

2013

pdf

2

MIKLAVEC, Krista
ŽLENDER, Božidar

Vpliv antioksidantov v prehrani prašičev na kakovost in oksidacijsko obstojnost mesa

2013

pdf

1

 

MAGISTRSKA DELA - MAGISTRSKI ŠTUDIJ 2. STOPNJE ŽIVILSTVO

avtor mentor naslov leto  celotno besedilo

signatura du2 Ž

BRIŠKI JAVOR, Tadej POLAK, Tomaž Vpliv oscilacije temperature v pečici med termično obdelavo mesa na nastanek 2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina 2018 RUL 86
GOLOB, Katja TERPINC, Petra Vpliv osvetljevanja s svetlobo različnih valovnih dolžin na antioksidativni potencial kaljene pšenice 2018 RUL 85
KOREN, Monika ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Odpornost laktobacilov iz sirov proti tetraciklinu in eritromicinu 2018 RUL 84
MALOVRH, Tina KOROŠEC, Mojca Prepoznavanje osnovnih okusov pri ljudeh s protetično oskrbo 2018 RUL 83
RAK, Marjeta POLAK, Tomaž Fenolni profil slovenskega matičnega mlečka 2018 RUL 82
JOVANOVA, Viktorija ČADEŽ, Neža Vloga kvasovke vrste Kregervanrija fluxuum pri fermentaciji jabolčnega vina 2018 RUL 81
BOJIĆ, Slavica POLAK, Tomaž Optimizacija teksture mesne emulzije z dodatkom karagenana 2018 RUL 80
ŠTERK, Miša DEMŠAR, Lea Tehnološka optimizacija receptur za izdelavo brezglutenskih biskvitov 2018 RUL 79
SKODIČ, Dejan JAMNIK, Polona Antioksidativno in protimikrobno delovanje jogurta z dodatkom cvetličnega medu in izvlečka smrekovih vršičkov 2018 RUL 78
PEČE, Petra ABRAMOVIČ, Helena Vsebnost trans maščobnih kislin v izbranih živilskih izdelkih na slovenskem tržišču 2018 RUL 77
VOGRINČIČ, Petra VIDRIH, Rajko Vpliv načina pridelave na antioksidativno učinkovitost zelenjave 2018 RUL 76
BERDNIK, Ines POLAK, Tomaž Zaviranje nastanka 2-amino-1-metil-6-fenilimidazo[4,5-b]piridina z uporabo brinovih ekstraktov v modelnih raztopinah 2018 RUL 75
ZUZZI, Laura KUHAR, Aleš Vpliv blagovne znamke na senzorično oceno durum testenin pri slovenskih potrošnikih 2018 RUL 74
ANGELOVA, Marija ABRAMOVIČ, Helena Antioksidativni potencial cvetnega prahu osmukanca 2018 RUL 73
KRAPEŽ, Katarina KLANČNIK, Anja Interakcije bakterij vrst Campylobacter jejuni in Bacillus subtilis 2018 RUL 72
LUZAR, Urška DEMŠAR, Lea Maščobnokislinski profil gojenih postrvi 2018 RUL 71
KOZIN, Marjeta VIDRIH, Rajko Vsebnost trans maščobnih kislin v pekovskih izdelkih na slovenskem tržišču 2018 RUL 70
JURHAR, Andreja SMOLE MOŽINA, Sonja Delovanje izvlečkov rastline Peucedanum ostruthium na bakterije vrste Campylobacter jejuni 2018 RUL 69
ŠKERLJ, Teja ABRAMOVIČ, Helena Vpliv stopnje nenasičenosti olja na teksturne lastnosti oleogelov 2018 RUL 68
KREK, Maja TERPINC, Petra Vpliv osvetljevanja s svetlobo različnih valovnih dolžin na antioksidativni potencial kaljene pire 2018 RUL 67
KAVKA, Eva GOLJA, Petra Utemeljenost uživanja prehranskih dopolnil pri športnikih 2018 RUL 66
PRETNAR, Gaja SMOLE MOŽINA, Sonja Kvantifikacija kombiniranega protiadhezijskega delovanja naravnih učinkovin na bakterije vrst Campylobacter jejuni in Listeria monocytogenes z metodami na osnovi PCR 2018 RUL 65
GUTIREA, Denis CIGIĆ, Blaž Vpliv sintetičnih in biogenih aminov na oksidacijo rastlinskih olj 2018 RUL 64
SOK, Gregor DEMŠAR, Lea Vpliv načina izdelave govejih burgerjev na njihove fizikalno-kemijske parametre in senzorične lastnosti 2018 RUL 63
POLAJŽER, Kristina VIDRIH, Rajko Vrednotenje parametrov kakovosti vzorcev solate, paradižnika in paprike, pridelanih po različnih postopkih 2018 RUL 62
MIKLAVIČ, Neža ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Optimizacija fermentacije sladke sirotke 2018 RUL 61
GRIZ, Ana SMOLE MOŽINA, Sonja Vpliv izbranih funkcionalnih dodatkov na lastnosti testa in kruha ter mikrobiološko obstojnost 2018 RUL 60
BIZJAK, Jurij ŠEGATIN, Nataša Vpliv sorte leske (Corylus avellana) in temperature stiskanja na nekatere fizikalne in kemijske lastnosti lešnikovega olja 2018 RUL 59
PODPAC, Monika JERŠEK, Barbara Prilagoditev listerij na benzalkonijev klorid 2018 RUL 58
POHOREC, Janja KUHAR, Aleš Analiza odnosa staršev do pomena zdravih prehranskih navad predšolskih otrok in njihovega zadovoljstva s prehransko oskrbo v vrtcu Velenje 2018 RUL 57
TURK, Ana ABRAMOVIČ, Helena Vpliv načina priprave na lastnosti oleogel emulzij 2018 RUL 56
KOKALJ, Mateja JERŠEK, Barbara Vpliv različnih vrst medu na bakterijsko adhezijo 2018 RUL 55
           
ŠKRAB, Domen KOŠMERL, Tatjana Uporaba UV-mutageneze pri vinskih kvasovkah za izboljšanje kakovosti vina 2017 RUL 54
PUCIHAR, Tina BERTONCELJ, Jasna Vsebnost sladkorjev in prehranske vlaknine v cvetnem prahu osmukancu 2017 RUL 53
SVETELJ, Gašper JERŠEK, Barbara Adhezija bakterij vrst Listeria monocytogenes in Escherichia coli na zeleno solato (Lactuca sativa L.) 2017 RUL 52
PUŠNIK, Anja ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Vpliv sirišča na kakovost sirov 2017 RUL 51
JURHAR, Alenka DEMŠAR, Lea Učinek dodanega na sol vezanega brinovega ekstrakta na tvorbo heterocikličnih aromatskih aminov v toplotno obdelanih govejih pleskavicah 2017 RUL 50
PAVLOVIĆ, Noemi DEMŠAR, Lea Optimizacija teksturnih lastnosti koagulatov mesnih namazov, izdelanih z različnimi škrobi in vrstami moke 2017 RUL 49
MASTEN, Jasmina VIDRIH, Rajko Parametri kakovosti solate, paradižnika in paprike iz trgovin 2017 RUL 48
ZORKO, Špela SMOLE MOŽINA, Sonja Kvantifikacija protiadhezijskega učinka izvlečkov navadnega brina (Juniperus communis) pri bakterijah vrste Campylobacter jejuni 2017 RUL 47
OPARA, Rok POKLAR ULRIH, Nataša Vpliv medu na antioksidativne lastnosti čaja 2017 RUL 46
FURLAN, Sonja VIDRIH, Rajko Vpliv dodanega resveratrola na antioksidativni potencial in senzorične lastnosti vina modra frankinja 2017 RUL 45
MRAVLJAK, Eva ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Kakovost kozjega sira iz mleka ekološke in konvencionalne reje 2017 RUL 44
SEPIČ, Neja WONDRA, Mojmir Vpliv različnih postopkov bistrenja grozdnega soka sorte malvazija na kakovost mladega vina 2017 RUL 43
GRILC, Irena KUHAR, Aleš Vpliv stopnje etnocentričnosti na nakupno vedenje potrošnikov za vina 2017 RUL 42
GUBENŠEK, Špela ŠEGATIN, Nataša Dielektrične lastnosti vodnih raztopin nekaterih mono- in polisaharidov 2017 RUL 41
BAJC, Jernej BERTONCELJ, Jasna Vpliv dodatkov na kakovost toasta 2017 RUL 40
GORIČAR, Saša CIGIĆ, Blaž Antioksidativna učinkovitost polarne in nepolarne frakcije nerafiniranih rastlinskih olj 2017 RUL 39
ŠVIGELJ, Aleksandra BERTONCELJ, Jasna Vpliv medu na antioksidativne lastnosti čaja 2017 pdf 38
LUŽAR, Jasna KOŠMERL, Tatjana Antioksidativni potencial droži 2017 pdf 37
VOVK, Nina KUHAR, Aleš Izbira in vrednotenje informacij pri nakupnem odločanju potrošnikov vina 2017 pdf 36
       

 

 
STOPAR, Saša VIDRIH, Rajko Vpliv načina pridelave na vsebnost nitratov in skupnih fenolov v zelenjavi 2016

pdf

35
CIMERMAN, Tomaž POLAK, Tomaž Optimizacija pridobivanja rastlinskih ekstraktov za marinade z namenom znižanja vsebnosti heterocikličnih aminov 2016

pdf

34
NAGODE, Špelca POŽRL, Tomaž Vpliv zaslajevanja ajde na vsebnost fitinske kisline 2016

pdf

33
MANKOČ, Bora POLAK, Tomaž Uporaba hidrokoloidov za izboljšanje lastnosti stepene smetane 2016

pdf

32
KREVS, Mitja VIDRIH, Rajko Optimizacija ocetnokislinske fermentacije jabolčnih vin 2016

pdf

31
SAJE, Klemen SMOLE MOŽINA, Sonja Kombinirano delovanje visokega hidrostatskega tlaka in izvlečka timijana (Thymus vulgaris) na zaviranje rasti bakterij vrste Listeria monocytogenes v modelnem živilu 2016

pdf

30
ŽNIDARŠIČ, Urška KOŠMERL, Tatjana Vsebnosti in pomen žveplovega dioksida v vinu 2016

pdf

29

GROBIN, Blaž

CIGIĆ, Blaž

Standardizacija testov za določitev antioksidacijskega potenciala

2016

pdf

28

STANKOVIČ, Katja

KOROŠEC, Mojca

Karakterizacija manj znanih vrst slovenskega medu

2016

pdf

27

GREŠAK, Suzana

ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Optimizacija priprave vzorcev probiotičnih izdelkov za mikrobiološko analizo 2016

pdf

26

GABRIJELČIČ, Petra

DEMŠAR, Lea

Primernost toplotne obdelave mesa pri nizkih temperaturah

2016

pdf

25

           
PUSTIŠEK, Natalija VIDRIH, Rajko Določanje in vivo antioksidativne učinkovitosti sliv med skladiščenjem 2015

pdf

24

ŠTALCAR, Jure WONDRA, Mojmir Biogeni amini v vinu 2015

pdf

23

ZAZIJAL, Patricija SMOLE MOŽINA, Sonja Vpliv izvlečka in posameznih učinkovin iz plodov rastline Evodia rutaecarpa na tvorbo biofilma bakterij vrste Campylobacter jejuni 2015

pdf

22

AČKO, Metka SMOLE MOŽINA, Sonja Verotoksičnost in večkratna odpornost proti antibiotikom bakterij Escherichia coli iz vzorcev živil in vod 2015

pdf

21

DAMCHEVSKA, Anita POLAK, Tomaž Zmanjševanje tvorbe heterocikličnih aromatskih aminov v toplotno obdelanem piščančjem mesu z ekstrakti brina 2015

pdf

20

KLANČAR, Ana JERŠEK, Barbara Ugotavljanje potvorb kozjih in ovčjih sirov s kravjim mlekom 2015

pdf

19

DRNOVŠČEK, Jana ŠEGATIN, Nataša

Vpliv sorte oljke (Olea europaea) na kemijske in dielektrične lastnosti plodov in olja

2015

pdf

18

JANŽEKOVIČ, Nina POLAK, Tomaž Vpliv dodatka ksantohumola na zmanjšanje tvorbe produktov Maillardove reakcije v sekljancih 2015

pdf

17

MARINČ, Jerca KOROŠEC, Mojca Hranilna vrednost žit, kaš in mok slovenskega izvora 2015

pdf

16

BAŠELJ, Nastja POŽRL, Tomaž Raziskave migracije vode med strukturnimi polisaharidi in ostalimi komponentami trdnih farmacevtskih oblik 2015

pdf

15

SLATINEK, Alenka POKLAR ULRIH, Nataša

Mikrokapsuliranje ekstrakta granatnega jabolka (Punica granatum L.)

2015

pdf

14

AHČIN, Jasmina KOROŠEC, Mojca Preverjanje parametrov kakovosti hojevega medu 2015

pdf

13

           
KRŠLIN, Marjetka
JAMNIK, Polona

Protenski profili različnih vrst mleka

2014

pdf

12

JERŠIN, Saša
CIGIĆ, Blaž

Izolacija in karakterizacija beta-glukanov iz ječmenove moke

2014

pdf

11

DROLC, Helena
ABRAMOVIČ, Helena

Vpliv hranil in hrastovih trsk na fermentacijske lastnosti kvasovk in na antioksidativne značilnosti mladih vin

2014

pdf

10

ČRETNIK, Nadja
DEMŠAR, Lea

Fizikalno-kemijska in senzorična karakterizacija kranjskih klobas

2014

pdf

9

MAHNE OPATIĆ, Anja
VIDRIH, Rajko

Vpliv modificirane atmosfere na skladiščne sposobnosti sliv (Prunus domestica)

2014

pdf

8

MRAK, Jerneja
POŽRL, Tomaž

Priprava ajdovega slada

2014

pdf

7

SOMRAK, Eva
KOŠMERL, Tatjana

Optimizacija proizvodnje jabolčnega vina

2014

pdf

6

           
KAKOVIČ, Damir
POŽRL, Tomaž

Pakiranje perutninskih pleskavic s povečano vsebnostjo n-3 maščobnih kislin

2013

pdf

5

VOLK, Helena
JERŠEK, Barbara

Določanje potvorb kozjega in ovčjega mleka s kravjim mlekom na ravni DNA in proteinov

2013

pdf

4

ŽERDONER, Klavdija
BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana

Mikrobiota humanega mleka

2013

pdf

3

PAVČNIK, Urška
DEMŠAR, Lea

Vpliv dodatka rastlinskih ekstaktov rožmarina in skorje bora na preprečevanje oksidacije govejih sekljancev

2013

pdf

2

           
POVŠE, Rozalija
HRIBAR, Janez

Določanje sterolne sestave olja navadnega rička (Camelina sativa (L.) Crantz)

2012

pdf

1

 

DIPLOMSKA DELA - UNIVERZITETNI ŠTUDIJ ŽIVILSTVA

avtor mentor naslov leto celotno besedilo

signatura dnŽT

FARKAŠ, Alja VIDRIH, Rajko Vpliv spremenjene atmosfere in gnojenja s kalcijem na fizikalnokemijske lastnosti plodov jabolk 2016 pdf 1584
KNAP, Jasmina KOŠMERL, Tatjana Vpliv lokacije vinograda na fenolno in tehnološko zrelost grozdja sorte "Refošk" in "Cabernet Sauvignon" 2016 pdf 1583
GAJŠEK KODRIČ, Tea BERTONCELJ, Jasna Hranilna in energijska vrednost jagnječjega mesa 2016 pdf 1582
ČEH, Božo KOŠMERL, Tatjana Fermentacijske lastnosti Saccharomyces in ne-Saccharomyces vinskih kvasovk 2016 pdf 1581
OZBIČ, Barbara KOROŠEC, Mojca Vrednotenje kakovosti prehrane dijakov z metodo prehranskega dnevnika 2016 pdf 1580
OKORN, Andrej KOŠMERL, Tatjana Označevanje živil, vina ter hranilne vrednosti in alergenov v vinu 2016 pdf 1579
JEGLIČ, Jasmina KOŠMERL, Tatjana Fermentacijske lastnosti vinskih kvasovk in mlečnokislinskih bakterij 2016 pdf 1578
ŽIVKOVIĆ, Andrej POŽRL, Tomaž Vsebnost policikličnih aromatskih ogljikovodikov v suhem sadju in začimbah 2016 pdf 1577
ŠPELIČ, Klavdija POKLAR ULRIH, Nataša Vpliv pH, temperature in svetlobe na stabilnost folne kisline 2016 pdf 1576
MOHAR, Jernej POLAK, Tomaž Uporaba različnih barvil v modelnih mesnih emulzijah 2016 pdf 1575
KRISTANČIČ, Davor KOŠMERL, Tatjana Vpliv dodatka hranil za kvasovke na izboljšanje parametrov kakovosti vin sorte rebula 2016 pdf 1574
JUSTIN, Špela ŠEGATIN, Nataša Odnos dveh ciljnih skupin uporabnikov do prehranskih dopolnil 2016 pdf 1573
BEJA, Nina FIDLER MIS, Nataša Uživanje pijač z dodanim sladkorjem pri slovenskih mladostnikih 2016 pdf 1572
KOČEVAR, Urška BERTONCELJ, Jasna Vpliv temperature in časa segrevanja na nekatere fizikalnokemijske lastnosti medu 2016 pdf 1571
DREMELJ, Sabina VIDRIH, Rajko Vpliv kuhanja na vsebnost težkih kovin v krompirju, korenju in rdeči pesi z onesnaženega območja Mestne občine Celje 2016 pdf 1570
KERSNIK, Maruša WONDRA, Mojmir Fermentacijske lastnosti izolata avtohtonih kvasovk pri alkoholni fermentaciji sorte Renski rizling 2016 pdf 1569
BALOH, Nataša KOROŠEC, Mojca Hranilna in energijska vrednost nekaterih slovenskih žitnih izdelkov 2016 pdf 1568
ROMŠAK, Polona KOŠMERL, Tatjana Opisna senzorična analiza mladih vin 2016 pdf 1567
PERGAR, Samo KOŠMERL, Tatjana Vpliv klimatskih sprememb na vsebnost alkohola v slovenskih vinih 2016 pdf 1566
OREŠNIK, Barbara GOLOB, Terezija Vsebnost selena in arzena v celodnevnih obrokih Slovenske vojske 2016 pdf 1565
GRUBAR, Jure WONDRA, Mojmir Vpliv časa maceracije grozdja sorte Modra frankinja na ekstrakcijo polifenolov 2016 pdf 1564
FINGUŠT, Janja DEMŠAR, Lea Vpliv v embalažno enoto dodanih lovilcev kisika na senzorično kakovost nekaterih mesnih izdelkov 2016 pdf 1563
MARKIČ, Maja PERKO, Bogdan Uporaba avtohtone starterske kulture v izdelavi tradicionalnega sira 2016 pdf 1562
KEJŽAR, Leon BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana Dinamika porabe glukoze ter produkcija mlečne kisline in bakteriocinov med gojenjem Lactobacillus gasseri K7 2016 pdf 1561
HLEBANJA, Katarina ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Vpeljava sistema HACCP v sirarski obrat dnevne predelave 600 litrov mleka 2016 pdf 1560
POJE, Sandra GOLOB, Terezija Določanje prehranske vrednosti obrokov z računalniškim programom in s kemijsko analizo 2016 pdf 1559
PIGAC, Igor KOROŠEC, Mojca Določanje vnosa hranil pri oskrbovancih v domovih za starejše 2016 pdf 1558
BOZOVIČAR, Krištof JAMNIK, Polona Izolacija in karakterizacija površinskih proteinov probiotičnega seva bakterije Lactobacillus brevis 2016 pdf 1557
ŠTRUCELJ, Iztok POLAK, Tomaž Maščobnokislinska sestava lipidov Vipavskega pršuta 2016 pdf 1556
PALČAR, Irena DEMŠAR, Lea Postavitev kriterijev za senzorično vrednotenje sendvičev 2016 pdf 1555
LESKOVŠEK, Eva KOŠMERL, Tatjana Potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije belega mošta in vina 2016 pdf 1554
BERTOK, Gaja VIDRIH, Rajko Karakterizacija plodov jabolk sorte ʹGalaʹ glede na način gnojenja v sadovnjaku 2016 pdf 1553
ALIČ KAVČIČ, Simona JERŠEK, Barbara Protimikrobno delovanje etanolnih ekstraktov propolisa 2016 pdf 1552
VOVK, Barbara JAMNIK, Polona Protimikrobno delovanje izvlečka rožmarina na kvasovke kvarljivke 2016 pdf 1551
LAZIĆ, Neda POKLAR ULRIH, Nataša Protimikrobna učinkovitost ekstraktov iz listov in storžkov hmelja (Humulus lupulus L.) 2016 pdf 1550
HORVAT, Tine ŠEGATIN, Nataša Električne lastnosti nekaterih vrst slovenskega medu 2016 pdf 1549
KRIŽMAN, Luka SMOLE MOŽINA, Sonja Vpliv dodatka rožičeve moke na mikrobiološke, kemijske in senzorične lastnosti brezglutenskega ajdovega kruha 2016 pdf 1548
HERCEZI, Mario POKLAR ULRIH, Nataša Antioksidativna učinkovitost ekstraktov hmelja različnega geografskega porekla in kultivarjev 2016 pdf 1547
MERVIČ, Uroš DEMŠAR, Lea Prehranska vrednost konjskega mesa in izdelkov 2016 pdf 1546

HARI, Simon

VIDRIH, Rajko Vpliv roka spravila in dodatnega gnojenja lanu (Linum usitatissimum L.) na vsebnost višjih maščobnih kislin in skupnih maščob 2016 pdf

1545

SKUBIN, Iris KOŠMERL, Tatjana Določanje skupnih fenolnih spojin v urinu 2016 pdf 1544

KALTNEKAR, Tadej

DEMŠAR, Lea Vpliv soljenja in vonja po merjascu na kakovost pršuta 2016 pdf 1543

MAJCEN, Urban

SIMČIČ, Marjan

Prehranske navade zaposlenih in promocija zdravja v malem modelnem podjetju

2016 pdf

1542

DURJAVA, Tea

JERŠEK, Barbara

Določanje bakterijske adhezije v mikrotitrski ploščici

2016 pdf

1541

VOZEL, Gašper

ROGELJ, Irena

Stabilnost populacije laktobacilov in kvasovk v kefirnem zrnu in kefirju

2016 pdf

1540

           
LUNDER, Jerica WONDRA, Mojmir Določanje koncentracij nekaterih makro- in mikroelementov v vinih renski rizling in sauvignon na različnih mikrolokacijah vinorodne lege Škalce 2015 pdf

1539

LEVSTEK, Sonja SMOLE MOŽINA, Sonja Zavedanje in znanje slovenskih potrošnikov in delavcev v perutninski industriji o mikrobiološkem tveganju pri pripravi piščančjega mesa 2015 pdf

1538

KOCJAN, Janja ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Selektivnost gojišč za ugotavljanje števila laktobacilov v probiotičnih izdelkih 2015 pdf

1537

KEKEC, Maja ROGELJ, Irena

Uživanje probiotikov med nosečnicami in doječimi materami v Sloveniji

2015 pdf

1536

CAR, Pija KOŠMERL, Tatjana Vpliv bakrovih ionov na fermentacijsko kinetiko različnih sevov kvasovk in kakovost pridelanih mladih vin sorte laški rizling 2015 pdf

1535

SLAK, Matej VIDRIH, Rajko Karakterizacija špinače s pomočjo stabilnih izotopov ogljika in dušika 2015 pdf

1534

GORENC, Teja JERŠEK, Barbara Protimikrobna aktivnost ekstrakta Alpinia katsumadai v mletem mesu 2015 pdf

1533

ČUK, Anja
ABRAMOVIČ, Helena

Antioksidativna in protimikrobna učinkovitost izvlečkov fenolnih spojin iz bazilike (Ocimum basilicum) in timijana (Thymus citriodorus)

2015 pdf

1532

           
KRAMAR, Barbara
SIMČIČ, Marjan

Uporaba nutrigenomske analize pri načrtovanju prehrane v Termah Krka

2014 pdf

1531

OCEPEK, Gregor
SIMČIČ, Marjan

Vpliv prehrane na telesno sestavo posameznika v povezavi z genskim polimorfizmom

2014 pdf

1530

KOŠAK, Blaž
WONDRA, Mojmir

Vpliv različnih temperatur in načinov fermentacije na kakovost vina sorte laški rizling

2014 pdf

1529

HODNIK, Miran
CIGIĆ, Blaž

Primerjava antioksidativne aktivnosti modelnih antioksidantov in pijač določene z DPPH, ABTS in Folin-Ciocalteu metodo

2014 pdf

1528

FRIC, Gregor

POŽRL, Tomaž

Vpliv antocianov in skupnih fenolnih spojin na barvo jagodnega džema

2014 pdf

1527

LOJEVEC, Igor
POLAK, Tomaž

Vpliv različnih hidrokoloidov na teksturne lastnosti mesne emulzije

2014 pdf

1526

VIDALI, Klaudija
VIDRIH, Rajko

Vpliv modificirane atmosfere na fizikalno-kemijske parametre norveških češenj (Prunus avium)

2014 pdf

1525

GOSTEČNIK, Mojca
JERŠEK, Barbara

Primerjava klasičnih in alternativnih mikrobioloških preiskav mini pekovskih izdelkov

2014 pdf

1524

LEVIČNIK, Tjaša
POKLAR ULRIH, Nataša

Interakcije vodotopnih oblik koencima Q10 z modelnimi lipidnimi membranami

2014 pdf

1523

BABIČ, Domen
VIDRIH, Rajko

Skladiščenje starih slovenskih jabolk v kontrolirani atmosferi

2014 pdf

1522

VOVK, Mateja
ŽLENDER, Božidar

Vpliv zgoščevalcev na reološko stabilnost kremnih pasteriziranih omak

2014 pdf

1521

GLUHAR Potočar, 
Petra
ROGELJ, Irena

Vpliv različnih dejavnikov na pojavnost alergij pri dojenih otrocih

2014 pdf

1520

FLEGAR, Martina
VIDRIH, Rajko

Vpliv gnojenja s kalcijem in dušikom na antioksidativni potencial in skupne fenole v jabolkih

2014 pdf

1519

 
         
ŠVAB, Ajda
VIDRIH, Rajko

Vpliv modificirane atmosfere na fizikalno-kemijske lastnosti sliv (Prunus domestica)

2013 pdf

1518

BUCIK, Valentina
POKLAR ULRIH, Nataša

Antioksidativna učinkovitost listov in storžkov hmelja

2013 pdf

1517

GANTAR, Maja
DEMŠAR, Lea

Profil senzoričnih lastnosti krvavic na Slovenskem

2013 pdf

1516

TORJAN, Mateja
ŽLENDER, Božidar

Senzorična sprejemljivost kranjske klobase z manj nitritne in kuhinjske soli

2013 pdf

1515

ROŽMAN, Amadeja
ŽLENDER, Božidar

Vpliv zmanjšanja vsebnosti in zamenjave nitritne soli na kakovost prekajenih šunk

2013 pdf

1514

ANZELJC, Jana
ŽLENDER, Božidar

Sprejemljivost čuftov v paradižnikovi omaki z manj soli

2013 pdf

1513

PANDOL, Goran
HRIBAR, Janez

Priprava rastlinske tkivne kulture Mandragora officinarum v celični suspenziji za produkcijo sekundarnih metabolitov

2013 pdf

1512

LAZNIK, Jure
CIGIĆ, Blaž

Stabilnost askorbinske kisline vključene v liposome

2013 pdf

1511

ZANOŠKAR, Polona
ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja

Opis fizioloških lastnosti seva Bifidobacterium breve IM 386

2013 pdf

1510

RUPNIK, Živa
JERŠEK, Barbara

Vpliv okoljskih dejavnikov in seva bakterij vrste Escherichia coli na tvorbo biofilma

2013 pdf

1509

GROHAR, Eva
ROGELJ, Irena

Kemijske in mikrobiološke značilnosti atohtonih slovenskih ovčjih sirov

2013 pdf

1508

POLANEC, Maša
KOŠMERL, Tatjana

Senzorično ocenjevanje penečih vin

2013 pdf

1507

ŠPELIČ, Damjana
VIDRIH, Rajko

Vpliv gnojenja na kemijsko in izotopsko sestavo jabolk sorte Gala

2013 pdf

1506

FLERE, Elizabeta
ŽLENDER, Božidar

Kakovost jajčnih krem z zmanjšanim deležem sladkorja in rumenjaka

2013 pdf

1505

RUSJAN, Petra
ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja

Primernost sistema FOODLAB za analize mleka in mlečnih izdelkov

2013 pdf

1504

VEBLE, Vid
WONDRA, Mojmir

Vpliv različnih klonov in maceracije na nekatere kemijske parametre belih vin sauvignon

2013 pdf

1503

GLAVIČ, Aleš
DEMŠAR, Lea

Kemijska sestava in kulinarična uporabnost sardonov (Engraulis encrasicolus)

2013 pdf

1502

ČEBRON, Sean
VIDRIH, Rajko

Karakterizacija kolerabice s stabilnimi izotopi ogljika in dušika

2013 pdf

1501

SMOLIČ, Tina
BERTONCELJ, Jasna

Vsebnost prehranske vlaknine v živilih rastlinskega izvora

2013 pdf

1500

ŽBOGAR, Tanja
ŽLENDER, Božidar

Vpliv prekinjene hladne verige na senzorične lastnosti in obstojnost ohlajenih gotovih jedi

2013 pdf

1499

GABER ŽVEPLAN, 
Mateja
BERTONCELJ, Jasna

Antioksidativna učinkovitost slovenskega medu v povezavi z nekaterimi fizikalno-kemijskimi parametri

2013 pdf

1498

CRNČIĆ, Miha
DEMŠAR, Lea

Ugotavljanje potvorb svežega mesa z dodajanjem vode in aditivov za vezavo vode

2013 pdf

1497

           
ANTUNES, Teja
FIDLER MIS, Nataša

Dieta pri alergiji na pšenično moko

2012 pdf

1496

CIRINGER, Mateja
RASPOR, Peter

Ugotavljanje koncentracije in velikosti virusnih delcev z metodo sledenja nanodelcem (NTA)

2012 pdf

1495

FRUMEN, Tinca
DEMŠAR, Lea

Gastronomska in prehranska analiza hotelskih postrežnih večerij

2012 pdf

1494

ZIRDUM, Martina
POKLAR ULRIH, Nataša

Vpliv natrijevega klorida na termično stabilnost velikih enoslojnih liposomov sestavljenih iz različnih lipidov

2012 pdf

1493

JUS, Tanja
KOŠMERL, Tatjana

Vpliv različnih bentonitov na doseženo beljakovinsko stabilnost belih vin

2012 pdf

1492

GRUBLJEŠIČ, Diana
JAMNIK, Polona

Izražanje genov za sintezo mikobaktina v odvisnosti od železa pri bakterijah Mycobacterium avium podvrste paratuberculosis

2012 pdf

1491

FELICIJAN, Rok
ZUPANČIČ VALANT, Andreja

Določanje reoloških lastnosti gelskih struktur ksantana

2012 pdf

1490

ŠUMIGA, Doris
VIDRIH, Rajko

Hranilna vrednost surove in toplotno obdelane zelenjave in sadja slovenskega porekla

2012 pdf

1489

LESKOVEC, Petra
GOLOB, Terezija

Hranilna vrednost različnih vrst kruha na slovenskem trgu

2012 pdf

1488

FINGUŠT, Tanja
DEMŠAR, Lea

Vsebnost oksisterolov v jetrni pašteti z dodatkom koencima Q10, askorbinske kisline in [alfa]-tokoferola

2012 pdf

1487

PRIMOŽIČ, Blažka
DEMŠAR, Lea

Sprejemljivost jetrne paštete z manj soli in natrija

2012 pdf

1486

ŠRIMPF, Janja
ZADNIK STIRN, Lidija

Ocenjevanje jedilnikov z metodami večkriterialnega odločanja

2012 pdf

1485

KOTNIK, Jure
WONDRA, Mojmir

Kakovost cvička v obdobju 2002 do 2009

2012 pdf

1484

BOŽNAR, Primož
GOLOB, Terezija

Prehajanje elementov iz tal preko rastlin v med

2012 pdf

1483

PRIMOŽIČ, Mojca
ŽLENDER, Božidar

Sprejemljivost mesne emulzije z manj soli in natrija

2012 pdf

1482

PETELIN, Urša
GAŠPERLIN, Lea

Vpliv zmanjšanja vsebnosti in vrste sladkorjev na kakovost različnih biskvitov

2012 pdf

1481

KOROŠEC, Živa
SMOLE MOŽINA, Sonja

Vpliv okoljskih dejavnikov na bakterije Campylobacter jejuni NCTC 11168 in izbrane mutante

2012 pdf

1480

PAVELJŠEK, Diana
ROGELJ, Irena

Identifikacija in primerjava vrst mlečnokislinskih bakterij v tradicionalnih ovčjih sirih s področja zahodnega Balkana

2012 pdf

1479

MIKLIČ, Nina
SIMČIČ, Marjan

Določanje antioksidativne aktivnosti urina z metodo ABTS

2012 pdf

1478

CERKVENIK, Maja
JERŠEK, Barbara

Vpliv okoljskih dejavnikov in seva bakterij vrste Listeria monocytogenes na tvorbo biofilma

2012 pdf

1477

BOŠTJANČIČ, Marko
GOLOB, Terezija

Hranilna vrednost surove in toplotno obdelane zelenjave

2012 pdf

1476

ZALOKAR, Klavdija
ABRAMOVIČ, Helena

Povezava med klasičnimi metodami določitve stopnje oksidacije rastlinskih olj in njihovimi dielektričnimi lastnostmi

2012 pdf

1475

PAVLINJEK, Monika
POKLAR ULRIH, Nataša

Vsebnost skupnih fenolnih spojin, maščobnih kislin in antioksidativna učinkovitost v vzorcih mandlja z različnim geografskim poreklom

2012 pdf

1474

KRIŽANEC, Jana
ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja

Ocenjevanje čistosti delovnih površin v šolski kuhinji z merjenjem ATP-bioluminiscence in mikrobiološkimi preiskavami

2012 pdf

1473

ŠTRUKELJ, Tjaša
POŽRL, Tomaž

Spremembe vsebnosti glukozinolatov in nekaterih antioksidantov v narezanem zelju

2012 pdf

1472

PANGERC, Špela
SIMČIČ, Marjan

Računalniški program Prodi 5.5 kot alternativna metoda spremljanja zaužite količine makrohranil pri sladkornem bolniku

2012 pdf

1471

TESKERA, Ana
WONDRA, Mojmir

Vpliv različnih sevov kvasovk in encimskega preparata na kakovost vina maraština

2012 pdf

1470

KRIŽMAN, Katja

PLESTENJAK, Andrej

Vpliv kvasovk na sestavo sekundarnih metabolitov v rženih kisanih testih

2012 pdf

1469

PETAN, Andreja
SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobno delovanje rastlinskih fenolnih izvlečkov na antibiotsko odporne in občutljive seve bakterij rodov Campylobacter in Staphylococcus

2012 pdf

1468

TOMAZINI, Sonja
GOLOB, Terezija

Primerjava parametrov kakovosti medu v vzorcih slovenskega in tujega izvora

2012 pdf

1467

MURKO, Mojca
JERŠEK, Barbara

Določanje lešnika kot alergena v živilih s PCR v realnem času

2012 pdf

1466

JERMAN, Jerca
KUHAR, Aleš

Odnos slovenskih potrošnikov do zaščitnega znaka zajamčena tradicionalna posebnost na primeru prekmurske gibanice in idrijskih žlikrofov

2012 pdf

1465

SMOLNIKAR, Jernej
KOŠMERL, Tatjana

Vpliv sevov kvasovk in fermentacijske temperature na aromatične značilnosti mladih vin sorte sauvignon

2012 pdf

1464

FAJIĆ, Anita
VIDRIH, Rajko

Vpliv modificirane atmosfere na fizikalno kemijske parametre slovenskih češenj (Prunus avium)

2012 pdf

1463

ŽAGAR, Polona
GOLOB, Terezija

Hranilna vrednost in senzorične značilnosti slovenskih sirovih štrukljev

2012 pdf

1462

PRIMOŽIČ, Maja
BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana

Vpliv uživanja antibiotikov v kombinaciji s probiotičnim pripravkom na mikrobiološko sestavo blata odraslih

2012 pdf

1461

KAPEL, Tjaša
SMOLE MOŽINA, Sonja

Odpornost proti antibiotikom pri bakterijah Campylobacter jejuni in Campylobacter coli iz živil, okolja in bolnikov

2012 pdf

1460

BLATNIK, Petra
POKLAR ULRIH, Nataša

Vpliv izbranih fenolnih spojin na lastnosti modelnih lipidnih membran

2012 pdf

1459

KUŠAR, Valentina
KUHAR, Aleš

Analiza odločanja mladih za nakup vina in drugih alkoholnih pijač

2012 pdf

1458

KNEGO, Alja
GOLOB, Terezija

Vpliv pogojev skladiščenja na vsebnost HMF v medu

2012 pdf

1457

RENKO, Jure
ŽLENDER, Božidar

Primerjava senzoričnih in fizikalno-kemijskih lastnosti gojenih in prostoživečih brancinov (Dicentrarchus labrax)

2012 pdf

1456

PEROVIĆ, Anja
GAŠPERLIN, Lea

Senzorična kakovost in stabilnost paradižnikovih omak z zmanjšano vsebnostjo kuhinjske soli in različnimi zgoščevali

2012 pdf

1455

KAISER, Jernej
ABRAMOVIČ, Helena

Vsebnost fenolnih spojin in antioksidativni učinek ekstrakta oljnih pogač bele gorjušice in lanu

2012 pdf

1454

JEREMIĆ, Marina
ABRAMOVIČ, Helena

Antioksidativni učinek zunajceličnih izločkov kulture streptomicet (Streptomyces cinnamonensis in Streptomyces tsukubaensis)

2012 pdf

1453

ZORN, Branko
SIMČIČ, Marjan

Vrednotenje prehrane po smernicah ločevalne diete

2012 pdf

1452

KOTAR, Špela
ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja

Tehnološki postopek izdelave kajmaka

2012 pdf

1451

JERMAN, Kim
SIMČIČ, Marjan

Vpliv prehrane posameznika na količino skupnih fenolnih spojin v urinu

2012 pdf

1450

           
VALENTI, Sandra
KOŠMERL, Tatjana

Kakovostni parametri vina malvazija

2011 pdf

1449

BERTALANIČ, Laura
CIGIĆ, Blaž

Vpliv topila na določeno antioksidativno aktivnost vin in modelnih antioksidantov

2011 pdf

1448

OPREŠNIK, Vesna
CIGIĆ, Blaž

Cimografska analiza aminopeptidazne aktivnosti v kalčkih in listih redkve, brokolija in belega zelja

2011 pdf

1447

TRLEP, Kaja
CIGIĆ, Blaž Cimografska analiza aminopeptidazne aktivnosti v kalčkih in listih fižola, leče in lucerne 2011 pdf

1446

POVŠE, Suzana
KUHAR, Aleš Senzorična sprejemljivost sadnih sokov z različno vsebnostjo sladkorja in kisline pri potrošnikih 2011 pdf

1445

HERŽENJAK 
STANKO, Timea
JERŠEK, Barbara Izolacija in identifikacija bakterij rodu Alicyclobacillus 2011 pdf

1444

TISAJ, Karmen
SIMČIČ, Marjan Pomen jajc v prehrani študentov 2011 pdf

1443

CVETAN, Boštjan
WONDRA, Mojmir Ohranjanje sortne značilnosti odbranih klonov Sauvignona s tehnologijo zorenja vina na drožeh 2011 pdf

1442

GROBLER, Mojca
WONDRA, Mojmir Vpliv izbranih čistilnih sredstev na kemijsko sestavo in senzorično kakovost belih vin  2011 pdf

1441

MORAVEC, Irena
GOLOB, Terezija Določanje vsebnosti skupne prehranske vlaknine z encimsko metodo 2011 pdf

1440

SLAVIČ, Judita
FIDLER MIS, Nataša Dietni jedilniki za otroke v bolnišnici 2011 pdf

1439

ZALAR, Uroš
POKLAR ULRIH, Nataša Vsebnost fenolnih spojin v granatnem jabolku (Punica granatum) 2011 pdf

1438

SKOLIBER, Matej
KOŠMERL, Tatjana Vpliv sevov kvasovk vrste Saccharomyces cerevisiae na sestavo in senzorično kakovost vin renski in laški rizling 2011 pdf

1437

BOROVŠAK, Katarina
KUHAR, Aleš Optimizacija prototipa novega živilskega izdelka s senzoričnim testiranjem 2011 pdf

1436

MALAVAŠIČ, Petra
SIMČIČ, Marjan Prehranska obravnava bolnikov s končno ledvično odpovedjo 2011 pdf

1435

KRANJC, Luka
RASPOR, Peter Vpliv žganih pijač na preživetje bakterij seva Salmonella enteritidis v modelu želodca 2011 pdf

1434

TUŠAR, Tina
SMOLE MOŽINA, Sonja Ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk v klavnici in pakirnici piščančjega mesa in izdelkov 2011 pdf

1433

ŠPORIN, Monika
SMOLE MOŽINA, Sonja Genetska variabilnost gena cmeB pri bakterijah vrst Campylobacter jejuni in Campylobacter coli 2011 pdf

1432

GLAVIČ, Lenka
VIDRIH, Rajko Vplivi na nastanek trans maščobnih kislin v ocvrtem krompirčku 2011 pdf

1431

PETROVIĆ, Barbara
VIDRIH, Rajko Razlike v kemijski in izotopski sestavi konvencionalno in ekološko pridelanih jabolk 2011 pdf

1430

ADAMIČ, Špela
KAČ, Milica Pogostost napak v označbah na zavitkih nekaterih predpakiranih živil 2011 pdf

1429

OKORN, Katarina
FIDLER MIS, Nataša Primeri dietnih jedilnikov za jesen in zimo pri otrocih in mladostnikih 2011 pdf

1428

PLANINC, Anja
KOŠMERL, Tatjana Kakovostni parametri zorenih vin na kvasovkah 2011 pdf

1427

MEHLE, Katarina
GOLOB, Terezija Vpliv dodatka sladkornega sirupa na parametre kakovosti različnih vrst medu 2011 pdf

1426

KUM, Katja
JERŠEK, Barbara Določanje bakterij rodu Alicyclobacillus s PCR v realnem času 2011 pdf

1425

KOCMUR, Tadeja
JERŠEK, Barbara Optimizacija metode mPCR za sočasno določanje bakterij rodu Salmonella in vrste Listeria monocytogenes 2011 pdf

1424

VRAČAR, Nika
ABRAMOVIČ, Helena Antioksidativna učinkovitost fenolnih spojin v kožicah grozdnih jagod in listih vinske trte 2011 pdf

1423

MOLK, Tina
VIDRIH, Rajko Karakterizacija plodov paprike s stabilnimi izotopi ogljika in dušika 2011 pdf

1422

UHAN, Vanja
SMOLE MOŽINA, Sonja Ugotavljanje kritičnih kontrolnih točk za analizo mikrobioloških tveganj v klavnici perutnine 2011 pdf

1421

NOVAK, Sanja
KOŠMERL, Tatjana Vpliv enoloških taninov na kakovost vina teran PTP 2011 pdf

1420

SELJAK, Petra
KOŠMERL, Tatjana Vpliv različnih sevov kvasovk in fermentacijske temperature na sestavo in senzorično kakovost mladih vin sorte sauvignon 2011 pdf

1419

LOVRENČIČ, Katja
GOLOB, Terezija Vrednotenje hranilnih vrednosti toplih malic iz dveh obratov družbene prehrane 2011 pdf

1418

ČEPERLIN, Nina
ABRAMOVIČ, Helena Antioksidativna učinkovitost fenolnih spojin iz listov vinske trte in rožmarina 2011 pdf

1417

KOŠAR, Nuša
RUDAN TASIČ, Darja Dielektrične lastnosti in potvorba mleka z vodo 2011 pdf

1416

VAJDIČ, Sara
SIMČIČ, Marjan Vsebnost makrohranil v celodnevni prehrani srednješolcev 2011 pdf

1415

BANOVŠEK, Monika
PERKO, Bogdan Vpliv dodatka sirišča na teksturo svežega sira 2011 pdf

1414

POTOČNIK, Tanja
VIDRIH, Rajko Vpliv dodatka naravnih antioksidantov na tvorbo trans maščobnih kislin med toplotno obdelavo sončničnega olja 2011 pdf

1413

SUSMAN, Špela
GOLOB, Terezija Primerjava parametrov kakovosti pristnega in potvorjenega medu 2011 pdf

1412

GOVEKAR, Katja
GOLOB, Terezija Kakovost pecilnega praška 2011 pdf

1411

SERNEL, Tjaša

BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana Ugotavljanje deklariranih bakterij v probiotičnih prehranskih dopolnilih na slovenskem trgu 2011 pdf

1410

ROT, Saša
ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Ugotavljanje prisotnosti probiotičnih bakterij Lactobacillus acidophilus in Bifidobacterium animalis ssp. lactis v blatu odraslih 2011 pdf

1409

ŠTUKELJ, Roman
ABRAMOVIČ, Helena Povezava med holesterolom in številom mikroveziklov v periferni krvi 2011 pdf

1408

LOGAR, Monika
ŽLENDER, Božidar Prehranske navade starostnikov in kakovost jedi v domu za starejše občane 2011 pdf

1407

LESAR, David
ŽLENDER, Božidar Tehnologija in kakovost suhih domačih klobas na Slovenskem 2011 pdf

1406

JAKOP, Tina
SIMČIČ, Marjan Postavitev sistema HACCP v prehranski verigi nove Pediatrične klinike 2011 pdf

1405

           
MATIĆ, Ana Anita
JERŠEK, Barbara Kontaminacija živil z bakterijami vrste Staphylococcus aureus   2010 pdf

1404

KESER, Bojana
SMOLE MOŽINA, Sonja Protimikrobno delovanje izvlečkov listja in grozdnih kožic vinske trte (Vitis vinifera L.) na patogene bakterije živil 2010 pdf

1403

PLEVČAK, Sašo
PODGORNIK, Aleš Postavitev metode za detekcijo fosforiliranih proteinov 2010 pdf

1402

GERBIČ, Matej
VIDRIH, Rajko Vsebnost maščobnih kislin v povrhnjici in semenih različnih kultivarjev sliv 2010 pdf

1401

TOMINEC, Maša
GOLOB, Terezija Kvantitativna določitev aminokislin v medu z metodo HPLC 2010 pdf

1400

MANZIN, Vedran
ABRAMOVIČ, Helena Vsebnost fenolnih spojin in antioksidativna učinkovitost ekstraktov listov in plodov oljke (Olea europaea) 2010 pdf

1399

CEGLAR, Matic
SIMČIČ, Marjan Povezanost med zaužito količino vitaminov in makrohranil 2010 pdf

1398

PEKLAJ, Eva
VIDRIH, Rajko Vsebnost fenolnih spojin in antioksidativni učinek ekstraktov oljnih pogač izbranih sort oljne ogrščice 2010 pdf

1397

KINČIČ, Anja
JERŠEK, Barbara Protimikrobno delovanje kombinacije ekstrakta Alpinia katsumadai in epigalokatehin galata na bakterijski koktajl 2010 pdf

1396

BREJC, Anže
GAŠPERLIN, Lea
Vpliv dodatka vitamina E v krmo piščancev na vsebnost oksidov holesterola po 
skladiščenju in toplotni obdelavi mesa 
2010 pdf

1395

PRESEČNIK, Mateja
POKLAR ULRIH, Nataša Študij vezave polifenolov na goveji serumski albumin z diferenčno dinamično kalorimetrijo 2010 pdf

1394

BRULC, Lučka
RASPOR, Peter

Vpliv rastlinskih olj na debelino maščobnega sloja na ustnih površinah

2010 pdf

1393

PREVC, Tjaša
ŠEGATIN, Nataša
Povezava dielektrične konstante in maščobnih števil modelnih lipidnih sistemov 
2010 pdf

1392

BENEDIK, Evgen
POKLAR ULRIH, Nataša
Vpliv katehinov na delovanje enterotoksinov
2010 pdf

1391

SINKOVIČ, Lovro

HRIBAR, Janez

Vpliv skladiščenja in sorte na vsebnost polifenolov, askorbinske kisline in antioksidativni potencial radiča (Cichorium intybus L.)

2010 pdf

1390

KLINC, Petra

ŽLENDER, Božidar

Sestava jedilnikov za nosečnice

2010 pdf

1389

VEHAR, Nataša

ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja

Fermentacija koncentrirane sirotke z izbranimi laktobacili, osamljenimi iz črevesne sluznice prašičev

2010 pdf

1388

ŠTRLEKAR, Matija

SMOLE MOŽINA, Sonja

Vpliv izvlečka rožmarina na toplotno odpornost bakterijskih spor vrst Bacillus cereus in rodu Alicyclobacillus

2010 pdf

1387

VUČKO, Katja

SIMČIČ, Marjan

Vpliv vizualnih komunikacij pri izbiri živil  

2010 pdf

1386

VNUČEC, Robert

SIMČIČ, Marjan

Vnos makrohranil in telesna sestava pri srednješolcih

2010 pdf

1385

SLOKAR, Nika

ABRAMOVIČ, Helena

Kvantitativna in kvalitativna analiza fenolnih spojin ter antioksidativni učinek ekstraktov oljčnega olja  

2010 pdf

1384

ERŽEN, Naja

KAČ, Milica

Obravnava napak v deklaracijah na zavitkih nekaterih piškotov in čipsa

2010 pdf

1383

DEBELJAK, Katarina

KAČ, Milica

Obravnava napak v deklaracijah na zavitkih bonbonov in čokolad

2010 pdf

1382

ZUBIN, Veronika

SIMČIČ, Marjan

Določanje vsebnosti L-askorbinske kisline in nitrata v zelju cv. Destiny in cv. Caco

2010 pdf

1381

VEBER, Ana

SIMČIČ, Marjan

Vrednotenje prehranskega statusa odraslih z metodo jedilnika prejšnjega dne  

2010 pdf

1380

DRAGOVAN, Katja

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv zorenja in dodatka antioksidantov na kakovost belokranjskih rdečih vin

2010 pdf

1379

TERPIN, Petra

JERŠEK, Barbara

Določanje oreha kot alergena v živilih s PCR v realnem času

2010 pdf

1378

KRZNAR, Darja

JERŠEK, Barbara

Protimikrobno delovanje enostavnih fenolnih spojin ter ekstraktov rožmarina in žajblja na različne vrste bakterij

2010 pdf

1377

LAMUT, Maruša

ABRAMOVIČ, Helena

In vitro ter in vivo antioksidativna učinkovitost metanolnih ekstraktov ekstra deviških oljčnih olj

2010 pdf

1376

ŽURMAN, Zvezdana

VIDRIH, Rajko

Zagotavljanje varne hrane v trgovinski dejavnosti

2010 pdf

1375

CERAR, Špela

SIMČIČ, Marjan

Analiza vnosa makro in mikro hranil pri profesionalnih igralkah rokometa z računalniškim programom Prodi 5.0

2010 pdf

1374

MARČIČ, Alenka

GOLOB, Terezija

Vpliv topila v tekoči aromi na kakovost konditorskih izdelkov

2010 pdf

1373

HLADNIK, Igor

PERKO, Bogdan

Vpliv podaljšanega skladiščenja na mikrobiološko kakovost surovega mleka

2010 pdf

1372

SIMIĆ, Bogdan

VIDRIH, Rajko

Vpliv temperature in sestave atmosfere na oksidacijsko stabilnost mletih orehov

2010 pdf

1371

VREČAR, Darja

GOLOB, Terezija

Prehranjevalne navade učencev osnovne šole Tolmin

2010 pdf

1370

KOBE, Helena

FIDLER MIS, Nataša

Prehranske navade slovenskih srednješolcev glede na indeks telesne mase

2010 pdf

1369

BORKO, Vid

RASPOR, Peter

Vpliv okoljskih dejavnikov na povrnitev primarnih lastnosti hrustančnih celic

2010 pdf

1368

PLANKAR, Tomaž

VIDRIH, Rajko

Hidroliza saharoze pri proizvodnji koncentriranih sadnih izdelkov

2010 pdf

1367

           

HORVAT, Peter

SIMČIČ, Marjan

Antioksidativni potencial vojaških obrokov

2009 pdf

1366

PATERNOSTER, Helena

JERŠEK, Barbara

Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes v živilih s PCR v realnem času

2009 pdf

1365

KURAJA, Anita

ABRAMOVIČ, Helena

In vitro ter in vivo antioksidativna učinkovitost etanolnih izvlečkov propolisa

2009 pdf

1364

JAPELJ, Katja

GAŠPERLIN, Lea

Gastronomsko ujemanje slovenskih vin in čokolade

2009 pdf

1363

JALOVEC, Uroš

WONDRA, Mojmir

Zorenje vina sorte modra frankinja z mikrooksidacijo

2009 pdf

1362

POTOČNIK, Lidija

GOLOB, Terezija

Vpliv vrste in letnika medu na vsebnost beljakovin in prolina ter izbrane fizikalne parametre

2009 pdf

1361

MOČNIK, Mitja

SIMČIČ, Marjan

Določanje vsebnosti L-askorbinske kisline in nitrata v zelju cv. Delphi in cv. Hinova

2009 pdf

1360

KOREN, Maja
ŽLENDER, Božidar

Razvoj funkcionalnega mesnega izdelka - jetrne paštete s koencimom Q10

2009 pdf

1359

KREŠEVEC, Marjetka
ŽLENDER, Božidar

Ohranjanje kakovosti ocvrtega piščančjega mesa

2009 pdf

1358

KRALJ, Ana
ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja

Protimikrobne lastnosti in ß-galaktozidazna aktivnost streptokokov in laktobacilov, osamljenih iz tradicionalnih jogurtov

2009 pdf

1357

RIHTARŠIČ, Matjaž
KOŠMERL, Tatjana

Vpliv razmer zorenja na kemijsko sestavo stekleničenih belih vin

2009 pdf

1356

PASSERO, Jasmina
WONDRA, Mojmir

Tradicija in razvoj vinogradništva in vinarstva v Prekmurju

2009 pdf

1355

KODRIČ (VIŠČEK), Poldka

VIDRIH, Rajko

Vsebnost nekaterih prehranskih komponent v plodovih in semenih različnih klonov drena (Cornus mas L.)

2009 pdf

1354

JANEŽ, Nikolaja
SMOLE MOŽINA, Sonja

Primerjava procesov za čiščenje plazmidne DNK v terapevtske namene

2009 pdf

1353

GOTAR, Anja 
CIGIĆ, Blaž

Vpliv suše na fenilalanin-aminopeptidazno aktivnost v ekstraktih fižolovih listov

2009 pdf

1352

JENKO, Mojca
KOŠMERL, Tatjana

Vpliv sevov kvasovk vrste Saccharomyces cerevisiae na sestavo in senzorično kakovost vina laški rizling

2009 pdf

1351

KAVČIČ, Kristina
WONDRA, Mojmir
Vpliv različnih tehnoloških postopkov na kakovost vina malvazija
2009 pdf

1350

JELENKO, Urška
ROGELJ, Irena
Preživetje sevov vrst Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus in Streptococcus 
thermophilus v simuliranih pogojih prebavil 
2009 pdf

1349

POTOČNIK, Sandra
POGAČNIK, Lea
Vpliv zorenja na vsebnost antioksidantov v plodovih šipka 
2009 pdf

1348

OTA, Ajda
POKLAR ULRIH, Nataša
Vpliv ferulne, kavne in p-kumarne kisline ter njihovih stirenov na modelne membrane 
2009 pdf

1347

OKETIČ, Klemen
RASPOR, Peter Vpliv okoljskih dejavnikov na invazivno rast sevov kvasovke Saccharomyces cerevisiae 2009 pdf

1346

LUBAJ, Morana
WONDRA, Mojmir
Kultura uživanja vina v Sloveniji
2009 pdf

1345

SAFTIČ, Anja
KOŠMERL, Tatjana Ohranjanje antioksidativnih lastnosti belih vin 2009 pdf

1344

KUHAR, Vesna
ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja Dokazovanje prisotnosti bakterij E. coli O157:H7 in Lactobacillus gasseri K7 v blatu in organih miši 2009 pdf

1343

SOTOŠEK, Tomaž
ERJAVEC, Emil Odnos Slovencev do pripravljene hrane 2009 pdf

1342

KESER, Suzana
ERJAVEC, Emil Vpliv informacije o blagovni znamki in sistemu reje kokoši na potrošnikovo senzorično vrednotenje jajc 2009 pdf

1341

ŠTOKELJ, Tina
WONDRA, Mojmir

Pridelava vina v dolijih

2009 pdf

1340

ROGINA, Marjeta
ŽLENDER, Božidar

Prekmurska gibanica in vino

2009 pdf

1339

JAMNIK, Rok
WONDRA, Mojmir

Kakovostni parametri grozdja različnih klonov kraljevine

2009 pdf

1338

SELČAN, Renata
SIMČIČ, Marjan Vrednotenje prehrane v Domu za ostarele Polzela 2009 pdf

1337

MAHORIČ, Valerija
SMOLE MOŽINA, Sonja Učinek probiotičnih kultur na bakterije Campylobacter jejuni v celičnem modelu prašičjih črevesnih epitelijskih celic 2009 pdf

1336

PREGELJ, Tadeja
POGAČNIK, Lea Določanje antioksidantov v zdravilnih zeliščih 2009 pdf

1335

BORAK, Iztok
JERŠEK, Barbara Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije vrste Listeria monocytogenes v mesnih izdelkih 2009 pdf

1334

VIDMAR, Marjanca
GOLOB, Terezija

Določanje selena v mesu in mesnih izdelkih slovenskega porekla

2009 pdf

1333

ŠERONA, Ana
SIMČIČ, Marjan Vrednotenje prehrane kardiovaskularnih bolnikov 2009 pdf

1332

PAPEŽ, Janja
VIDRIH, Rajko Vpliv načina pridelave na prehransko kakovost paradižnika in zelene solate 2009 pdf

1331

KRSTIĆ, Mila
RASPOR, Peter Vpliv kromovih in železovih ionov na proteom kvasovke Saccharomyces cerevisiae v kontinuirnem bioprocesu 2009 pdf

1330

HORVAT, Alen
GOLOB, Terezija Vsebnost kroma v poljščinah in tleh onesnaženih z usnjarskimi odpadki 2009 pdf

1329

ARZENŠEK, Anja
JERŠEK, Barbara Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije vrste Alicyclobacillus acidoterrestris 2009 pdf

1328

ŠERUGA, Simona
ERJAVEC, Emil Odnos potrošnikov do funkcionalne hrane 2009 pdf

1327

ŠTREKELJ, Andraž
ROGELJ, Irena
Vsebnost trans maščobnih kislin v materinem mleku 
2009 pdf

1326

GERBEC, Tina
JERŠEK, Barbara
Protimikrobno delovanje nitrita na bakterije vrste Listeria monocytogenes 
2009 pdf

1325

KLEMENC, Žiga
POGAČNIK, Lea
Vpliv okoljskih dejavnikov na vsebnost polifenolnih spojin in vitamina C ter na 
antioksidativno aktivnost plodov šipka
2009 pdf

1324

ŽVOKELJ, Matej
VIDRIH, Rajko
Vsebnost vitaminov in skupni antioksidativni potencial v sadno-žitni rezini
2009 pdf

1323

KRAJNIK, Katarina
ROGELJ, Irena
Proučevanje populacij bifidobakterij in laktobacilov v materinem mleku in blatu dojenčka
2009 pdf

1322

BERLEC, Jana
ROGELJ, Irena
Ugotavljanje bioaktivnih peptidov s protimikrobno aktivnostjo v fermentiranem mleku
2009 pdf

1321

GORGIEV, Marko
ABRAMOVIČ, Helena
Antioksidativna učinkovitost ekstraktov fenolnih spojin iz pogač oljne ogrščice in lanu
2009 pdf

1320

REDEK, Tomaž
PLESTENJAK, Andrej
Vpliv kvasovk na sestavo hlapnih spojin v spontano kisanih testih
2009 pdf

1319

           
GAMSE, Mojca
ZADNIK STIRN, Lidija
Ocenjevanje in izbira jedilnikov za starostnike s pomočjo matematičnega programiranja
2008 pdf

1318

FARKAŠ, Milan
VIDRIH, Rajko Prehranske in fizikalno-kemijske lastnosti plodov navadne jagodičnice (Arbutus unedo) 2008 pdf

1317

VERTNIK, Lidija
GOLOB, Terezija Ocena zaužite količine kuhinjske soli iz kupljenih živil 2008 pdf

1316

VERGAN, Ivanka
VIDRIH, Rajko Vsebnost nekaterih prehranskih komponent v plodovih in semenih žižole (Ziziphus jujuba Miller) 2008 pdf

1315

GREŠAK, Maja
GOLOB, Terezija Določanje vrstne značilnosti medu 2008 pdf

1314

ROJC, Tatjana

ŽLENDER, Božidar Vpliv pakiranja in skladiščenja na kakovost sendvičev 2008 pdf

1313

KOSMAČ, Jasna
SMOLE MOŽINA, Sonja Vpliv inhibitorjev izlivnih črpalk na aktivnost žolčnih soli proti bakterijam rodu Campylobacter 2008 pdf

1312

PENKO, Ana

ŽLENDER, Božidar Vpliv dodanega koencima Q10 v krmo piščancev na njegovo vsebnost v mesu 2008 pdf

1311

GREGORICH, Martin
GAŠPERLIN, Lea Identifikacija heterocikličnih aminov v različnih stopnjah proteolize toplotno obdelane prašičje dolge hrbtne mišice 2008 pdf

1310

HRIBAR, Polona

ŽLENDER, Božidar Razvoj analitske metode za določanje vsebnosti polikloriranih bifenilov v divjačinskem mesu različnih lokacij 2008 pdf

1309

KODELJA, Urška

ERJAVEC, Emil Značilnosto regije pri trženju živilskih proizvodov – primer Vipavske doline 2008 pdf

1308

PERKO, Tina

GOLOB, Terezija Hranilna vrednost nekaterih izdelkov hitre hrane 2008 pdf

1307

MEGLEN, Maja

POKLAR ULRIH, Nataša Vpliv pH rastnega medija na vsebnost zunajceličnih proteinov termofilne arheje Aeropyrum pernix 2008 pdf

1306

VOJKOVIĆ, Maja

JERŠEK, Barbara Vpliv okoljskih parametrov na rast plesni rodu Penicillium in tvorbo ohratoksina A 2008 pdf

1305

SARAĐEN, Adelina

SIMČIČ, Marjan Vrednotenje prehranske vrednosti živil iz ponudbe na bencinskih servisih 2008 pdf

1304

SVETEK, Tanja

VIDRIH, Rajko
Vsebnost konjugirane linolenske maščobne kisline v semenih različnih sort češenj 
(Prunus avium) pridelanih v Sloveniji in na Norveškem
2008 pdf

1303

KLEPAC, Tina

POGAČNIK, Lea
Optimizacija luminiscenčne metode za določanje antioksidativne aktivnosti v rastlinskih 
ekstraktih
2008 pdf

1302

BAT, Karmen

GOLOB, Terezija
Karakterizacija slovenskih in ciprskih sadnih sokov z različnimi metodami
2008 pdf

1301

BAN, Adriana

CIGIĆ, Blaž
Priprava in karakterizacija ionskih izmenjevalcev iz odpadnih rastlinskih materialov za 
vezavo Cu[2+] iz vodnih raztopin
2008 pdf

1300

PAVEC, Barbara

ROGELJ, Irena
Priprava ACE-inhibitornih hidrolizatov iz fermentiranega mleka
2008 pdf

1299

KIRM, Benjamin

ERJAVEC, Emil
Optimizacija oskrbovalne verige kruha in pekovskega peciva
2008 pdf

1298

KUTIN, Tina

SMOLE MOŽINA, Sonja
Protimikrobna učinkovitost rastlinskih ekstraktov iz navadnega rička (Camelina sativa) 
2008 pdf

1297

LUŠNIC, Mateja

GAŠPERLIN, Lea

Razvoj analitske metode za določanje koencima Q10 v maščobno bogatih tkivih piščancev

2008 pdf

1296

HALILOVIĆ, Jasmina

GAŠPERLIN, Lea

Vpliv dodanega koencima Q10 v krmo piščancev na njegovo vsebnost v drobovini

2008 pdf

1295

SLEMENŠEK, Vesna

PLESTENJAK, Andrej
Vpliv dodatka sladne moke na kakovost pšeničnih kruhov
2008 pdf

1294

RUČMAN, Barbara

CIGIĆ, Blaž
Spremembe vsebnosti antioksidantov v pakiranem, sveže narezanem zelju
2008 pdf

1293

ČEŠNOVAR, Tina

SIMČIČ, Marjan
Prehranski vnos pri otrocih s celiakijo (glutensko enteropatijo)
2008 pdf

1292

NJEŽIČ, Neža

KAČ, Milica Vsebnost vode in aktivnost vode v slovenskih medovih 2008 pdf

1291

REBERŠEK, Sašo

SIMČIČ, Marjan Ocena prehranskega statusa študentov 2008 pdf

1290

POLANEC, Samo

VIDRIH, Rajko
Dinamika razvoja barve jabolk glede na položaj plodov v krošnji in klimatske razmere
2008 pdf

1289

LILEK, Nataša

GOLOB, Terezija
Karakterizacija slovenskega lipovega, smrekovega, hojevega in gozdnega medu
2008 pdf

1288

ŠVAL, Borut

CIGIĆ, Blaž
Vpliv oskrbe z vodo na proteolitično aktivnost v listih fižola in afriške vijolice
2008 pdf

1287

BLAZNIK, Tjaša

ŽLENDER, Božidar

Vpliv zgoščevalcev na reološke lastnosti omak v pasteriziranih ohlajenih gotovih jedeh

2008 pdf

1286

ZAJC, Aleksandra

ROGELJ, Irena

Preživetje probiotičnih bakterij med fermentacijo in skladiščenjem fermentiranega mleka

2008 pdf

1285

PISKERNIK, Saša

SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na bakterije rodu Bacillus in Staphylococcus

2008 pdf

1284

AMBROŽIČ, Mateja

SMOLE MOŽINA, Sonja

Vpliv inhibitorjev izlivnih črpalk na aktivnost makrolidnih antibiotikov proti bakterijam Campylobacter iz hrane, vode in kliničnih vzorcev

2008 pdf

1283

BAŠA, Katarina

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv škropljenja in dodatkov hranilnih snovi na potek alkoholne fermentacije mošta belih vinskih sort

2008 pdf

1282

ŠKOFCA, Marko

WONDRA, Mojmir Parametri kakovosti vina sorte modra frankinja vinorodne dežele Posavje 2008 pdf

1281

MIKLAVČIČ, Ana

CIGIĆ, Blaž

Priprava in karakterizacija ekstraktov liofiliziranih vin

2008 pdf

1280

JURADA, Mateja

SMOLE MOŽINA, Sonja

Morfologija, kultivabilnost in preživelost celic ter izražanje genov flaA in groEL bakterij Campylobacter jejuni v razmerah toplotnega stresa

2008 pdf

1279

MATE, Simona

KOŠMERL, Tatjana

Kinetika izločanja vinskega kamna

2008 pdf

1278

HAFNER URBANČIČ, Helena

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv beljakovinskih čistilnih sredstev na tartratno stabilnost vina

2008 pdf

1277

ZORMAN, Špela

CIGIĆ, Blaž

Hidratacija dimerne dehidroaskorbinske kisline v kislem pH

2008 pdf

1276

HOUBAR, Valentina

SIMČIČ, Marjan

Analiza prehrane pri predšolskih otrocih v vrtcu Turnišče

2008 pdf

1275

FINC, Marko

PLESTENJAK, Andrej

Spremembe sestave atmosfere v embalaži pakiranega, sveže narezanega zelja

2008 pdf

1274

 

 

 

   

 

ŽNIDAR, Anita

GOLOB, Terezija

Vsebnost beljakovin in prehranske vlaknine v celodnevnih obrokih slovenske vojske

2007 pdf

1273

PUŠNIK, Tomaž

VIDRIH, Rajko

Razgradni produkti oksidacije pri skladiščenju mletih orehov

2007 pdf

1272

LEPEN, Anja

GOLOB, Terezija

Specifični kot zasuka medu

2007 pdf

1271

KOZLAR, Sandra

GOLOB, Terezija

Vpliv letnika na vsebnost sladkorjev in kislin  v medu

2007 pdf

1270

CANKAR, Rok

ROGELJ, Irena

Peptidni inhibitorji angiotenzinske konvertaze v fermentiranem mleku

2007 pdf

1269

JESIH, Simon

RASPOR, Peter

Vpliv izbranih vrst kvasovk na rast nitaste glive Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel

2007 pdf

1268

URŠIČ, Suzana

ŽLENDER, Božidar

Stabilnost pakiranih ohlajenih delikatesnih solat različne sestave

2007 pdf

1267

ŠALEJ, Ajda

ŽLENDER, Božidar

Stabilnost jogurtovega solatnega preliva

2007 pdf

1266

ZAPUŠEK, Martina

KOŠMERL, Tatjana

Neznačilen starikav ton belih vin

2007 pdf

1265

JAKONČIČ, Mitja

KOŠMERL, Tatjana

Zorenje vina na drožeh

2007 pdf

1264

JAKOB, Petra

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv tehnološke faze predelave grozdja na kemijske in senzorične lastnosti vina sorte rebula

2007 pdf

1263

OGOREVC, Kristina

KUHAR, Aleš

Tržno vrednotenje tradicionalnih sirov v Sloveniji

2007 pdf

1262

MAROLT, Mateja

PLESTENJAK, Andrej

Trajnost rezin pšeničnega kruha v modificirani atmosferi

2007 pdf

1261

PODGRAJŠEK, Ksenija

SIMČIČ, Marjan

Modelni poskus vrednotenja jedilnikov predšolskih otrok s poudarkom na vnosu vitamina D

2007 pdf

1260

OVČEK, Simona

GOLOB, Terezija

Encimska aktivnost medu

2007 pdf

1259

BERNAT, Irena

ŽLENDER, Božidar

Vpliv skladiščenja na kakovost pasteriziranih ohlajenih jedi

2007 pdf

1258

PODLOGAR, Andraž

KOŠMERL, Tatjana

Ohranjanje antioksidativnih lastnosti rdečih vin

2007 pdf

1257

ŠIKIĆ, Maja

SMOLE MOŽINA, Sonja

Vpliv bakterijskega stresa na adhezivnost, invazivnost ter znotrajcelično preživelost in rast bakterij Campylobacter v celičnem modelu makrofagov J774 in celic Caco-2

2007 pdf

1256

MEDJA, Blaž

SMOLE MOŽINA, Sonja

Mehanizmi odpornosti bakterij Campylobacter jejuni in C. coli proti izbranim antibiotikom

2007 pdf

1255

JERMAN, Tina

PLESTENJAK, Andrej

Možnost uporabe inulina v proizvodnji pšeničnega kruha

2007 pdf

1254

VLAJ, Gaja

SIMČIČ, Marjan

Izdelki iz hrušk cv. Pituralka in njihova prehranska vrednost

2007 pdf

1253

ROŽMAN, Tanja

JERŠEK, Barbara

Protimikrobno delovanje ekstraktov rožmarina na različne vrste bakterij rodu Listeria

2007 pdf

1252

CERAR, Gregor

JERŠEK, Barbara

Preživetje bakterij vrste Salmonella enterica v kuhanih jajcih

2007 pdf

1251

KADIVEC, Mirta

HRIBAR, Janez

Tehnološka kakovost jajčevcev za predelavo

2007 pdf

1250

ERJAVEC, Andreja

ABRAM, Veronika

Vloga polifenol-oksidaze, peroksidaz in fenilalanin-deaminaze pri porjavenju krompirja

2007 pdf

1249

DAVID, Ksenja

ROGELJ, Irena

Uvajanje in optimizacija metode za določanje CoQ10  v mleku in mlečnih izdelkih

2007 pdf

1248

TKALEC, Gregor

ERJAVEC, Emil

Koncepti ohranjanja konkurenčnosti za izdelke iz perutninskega mesa

2007 pdf

1247

REDNAK, Matija

VIDRIH, Rajko

Vpliv pektinskega gela na sproščanje komercialne jagodne arome

2007 pdf

1246

KOVAČIČ, Lucija

GOLOB, Terezija

Hranilna in energijska vrednost celodnevnih obrokov v domovih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti

2007 pdf

1245

KLANJČAR, Janja

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv obdelave površine nerjavnega jekla in dodatka manoproteinov na izločanje vinskega kamna

2007 pdf

1244

BUŽINEL, Miran

WONDRA, Mojmir

Parametri kakovosti zvrsti belega vina iz vinorodnega okoliša Goriška Brda

2007 pdf

1243

VRHOVNIK, Mojca

CIGIĆ, Blaž

Karakterizacija alanin-aminopeptidaze in levcin-aminopeptidaze iz fižolovih listov glede na oskrbo z vodo

2007 pdf

1242

           

MARTINŠEK, Denis

ROGELJ, Irena

Vpliv zaščitnih snovi na preživetje seva Lb. gasseri K7 med liofilizacijo in skladiščenjem

2006 pdf

1241

KUK, Nada

ROGELJ, Irena

Opis in ugotavljanje ustreznosti probiotičnih mlečnih izdelkov na slovenskem trgu

2006 pdf

1240

VESELIČ, Irena

GOLOB, Terezija

Nekateri kriteriji za določanje vrste medu

2006 pdf

1239

STIBILJ, Robert

VIDRIH, Rajko

Vpliv antioksidantov v ekstraktih rožmarina in zelenega čaja na senzorične lastnosti soka rdeče pomaranče

2006 pdf

1238

KOVAČ, Judita

VIDRIH, Rajko

Maščobno kislinska sestava grozdnih pečk različnih sort grozdja        

2006 pdf

1237

RENER, Marjan

CIGIĆ, Blaž

Vpliv rezanja in kontrolirane atmosfere na vsebnost vitamina C v zelju

2006 pdf

1236

BURKAN, Lina

KAČ, Milica

Povezava med vsebnostjo vode in aktivnostjo vode v medu

2006 pdf

1235

KUNEJ, Aleš

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv enoloških sredstev na izločanje vinskega kamna

2006 pdf

1234

BASIĆ, Ivana

SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobno delovanje ekstratov rožmarina na bakterije rodu Campylobacter

2006 pdf

1233

ZAJC, Antonija

GOLOB, Terezija

Določanje živega srebra v različnih vrstah svežih in konzerviranih rib na slovenskem tržišču

2006 pdf

1232

BORNŠEK, Matej

JERŠEK, Barbara

Vpliv snažnosti polnilnih linij za brezalkoholne pijače na kakovost končnih proizvodov

2006 pdf

1231

ŠENK, Nataša

GOLOB, Terezija

Vrednotenje medu: zveza med barvo medu in antioksidativno aktivnostjo

2006 pdf

1230

KURE, Sandra

ABRAM, Veronika

Fenolne spojine in fluidnost celičnih membran

2006 pdf

1229

ZORKO, Janja

ROGELJ, Irena

Ugotavljanje ustreznosti probiotičnih pripravkov za ljudi

2006 pdf

1228

LEDINEK, Sebastjan

JERŠEK, Barbara

Določanje bakterij vrst Salmonella enterica in Listeria monocytogenes s PCR v realnem času

2006 pdf

1227

JANEŽIČ, Darja

ŽLENDER, Božidar

Vpliv naravnih začimb in začimbnih ekstraktov na parametre kakovosti pasteriziranih gotovih jedi

2006 pdf

1226

HRASTAR, Robert

KAČ, Milica

Vpliv sorte in rastišča na vsebnost ksantohumola v hmelju

2006 pdf

1225

ŠVAGELJ, Mirjan

RASPOR, Peter

Ugotavljanje protimikrobne aktivnosti ekstrakta rožmarina (Rosmarinus officinalis L.) na bakterijah Escherichia coli

2006 pdf

1224

MOŽE, Špela

ABRAM, Veronika

Polifenoloksidazna aktivnost v hmelju

2006 pdf

1223

FAJS, Matejka

PLESTENJAK, Andrej

Uporaba emulgatorjev na osnovi monogliceridov v pekarstvu

2006 pdf

1222

TRAVNIK, Tilen

RASPOR, Peter

Enostavna preparativna izolacija intaktnih mitohondrijev kvasovke Saccharomyces cerevisiae

2006 pdf

1221

SUBAN, Dejan

VIDRIH, Rajko

Vpliv vsebnosti višjih alkoholov na senzorične in tehnološke lastnosti sadnih destilatov

2006 pdf

1220

KUŠAR, Nataša

PLESTENJAK, Andrej

Vpliv kislega testa na kakovost toasta

2006 pdf

1219

HIMELRAJH, Jasmina

ŽLENDER, Božidar

Senzorična in prehranska vrednost izbranih pasteriziranih in steriliziranih gotovih jedi

2006 pdf

1218

POREDOŠ, Tomaž

CIGIĆ, Blaž

Stabilnost askorbinske in dehidroaskorbinske kisline v vodnih raztopinah

2006 pdf

1217

KASENBURGER, Petra

GOLOB, Terezija

Vsebnost sladkorjev ter prostih in skupnih kislin v različnih vrstah slovenskega medu

2006 pdf

1216

TERPINC, Petra

ABRAM, Veronika

Arheje in antioksidanti

2006 pdf

1215

TIČ, Tanja

ERJAVEC, Emil

Vpliv blagovne znamke na sprejemljivost kislih kumaric pri potrošniku

2006 pdf

1214

HABJAN DOVČ, Meta

SIMČIČ, Marjan

Vsebnost vitamina C in nitrata  v radiču

2006 pdf

1213

PALMAN, Anja

SMOLE MOŽINA, Sonja

Toksigenost sevov bakterije vrste Bacillus cereus iz živil

2006 pdf

1212

GARJETOVIĆ, Darko

VIDRIH, Rajko

Vsebnost maščobnih kislin, sladkorjev in vitamina C v različnih kultivarjih zelja (Brassica oleracea L.)

2006 pdf

1211

DOMJAN, Lidija

VIDRIH, Rajko

Vpliv škrobnega gela na sproščanje komercialne jagodne arome

2006 pdf

1210

AMBROŽIČ, Maja

WONDRA, Mojmir

Vpliv biološkega razkisa na nastanek hlapnih komponent vina

2006 pdf

1209

VIŠNJEVEC, Irena

GAŠPERLIN, Lea

Vpliv različnih metod soljenja in razsoljevanja na kakovost kraškega zašinka

2006 pdf

1208

STRELEC, Mateja

BARBARA, Jeršek

Preživetje različnih sevov bakterij rodu Salmonella pri pasterizaciji

2006 pdf

1207

SADAR, Jure

GAŠPERLIN, Lea

Spremljanje parametrov kakovosti v govejih mišicah longissimus lumborum in triceps brachii med zorenjem

2006 pdf

1206

NOVAK, Jasmina

GOLOB, Terezija

Karakterizacija akacijevega, cvetličnega in kostanjevega medu

2006 pdf

1205

MAJCEN, Nataša

ŽLENDER, Božidar

Določanje holesterola, oksidov holesterola in maščobnih kislin v morskih in sladkovodnih ribah

2006 pdf

1204

LAH, Lidija

ŽLENDER, Božidar

Vsebnost maščob in maščobnokislinska sestava mesa kuncev različnih pasemskih linij, spolov in starosti

2006 pdf

1203

URH (SVETE), Nina

SIMČIČ, Marjan

Optimalni pogoji obiranja jabolk  cv. Pinova in cv. Marina

2006 pdf

1202

KOVAČIČ, Andrej

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv dodatka enoloških sredstev na antioksidativno stabilnost vina sorte modri pinot

2006 pdf

1201

ČERPIČ, Špela

KOŠMERL, Tatjana

Ekstrakcija barvnih in fenolnih spojin v grozdni sok med maceracijo rdečega grozdja

2006 pdf

1200

VOLK, Saša

GOLOB, Terezija

Določanje selena v ribah in ribjih izdelkih na slovenskem tržišču

2006 pdf

1199

ŠPES, Aleš

RASPOR, Peter

Vpliv maščobnih kislin na biosintezo inhibitorja esteraze SBR0501 pri sevu Streptomyces sp. K343-1

2006 pdf

1198

MAČEK, Barbara

ABRAM, Veronika

Polifenoli v netresku, ruskusu in ričkovem olju

2006 pdf

1197

BIZAJ, Etjen

WONDRA, Mojmir

Vpliv sestave grozdnega soka na potek alkoholne fermentacije

2006 pdf

1196

PRAĆA, Slađana

VIDRIH, Rajko

Prehranske ter fizikalno-kemijske lastnosti plodov navadnega koprivovca (Celtis australis)

2006 pdf

1195

BIŽAL, Žiga

VIDRIH, Rajko

Vsebnost maščobnih kislin v peškah različnih kultivarjev hrušk

2006 pdf

1194

SRAKA, Tanja

ŽLENDER, Božidar

Vpliv surove vlaknine v prehrani kuncev slovenske linije sika na fizikalno-kemične in senzorične lastnosti mesa

2006 pdf

1193

GOLOB, Urška GOLOB, Terezija

Vsebnost prolina in beljakovin v različnih vrstah slovenskega medu

2006 pdf

1192

NIKOLIČ, Vojko

ABRAMOVIČ, Helena

Oksidativna stabilnost olja navadnega rička (Camelina sativa)

2006 pdf

1191

MADŽAREVIĆ, Milica

VIDRIH, Rajko

Vsebnost nekaterih pomembnih prehranskih komponent v orehih (Juglans regia L.)

2006 pdf

1190

KURE, Viktor

ŽLENDER, Božidar

Vsebnost maščobnih kislin v svežih in konzerviranih morskih ribah

2006 pdf

1189

KOPAČ, Marjana PLESTENJAK, Andrej

Formulacija in priprava funkcionalnega živila – kruha, obogatenega z mineralno obogateno kvasno biomaso

2006 pdf

1188

ANZELC, Tjaša

POKLAR ULRIH, Nataša

Fizikalne lastnosti arheosomov pripravljenih iz lipidov hipertermofilne arheje Aeropyrum pernix K1

2006 pdf

1187

MORČIČ, Tea

RASPOR, Peter

Uporaba kvasne biomase s povečanim antioksidativnim potencialom

2006 pdf

1186

           

WECHTERSBACH, Luka

CIGIĆ, Blaž

Stabilnost polarnih in nepolarnih antioksidantov v kompleksnem matriksu

2005 pdf

1171

 

MAGISTRSKA DELA - PODROČJE ŽIVILSTVO

avtor mentor naslov leto celotno besedilo

signatura md

KASTELIC ŠVAB, Marjetka VIDRIH, Rajko Prehranska vrednost čipsa rdeče pese in korenja, pripravljenega z različnimi postopki sušenja 2016

pdf

182
MICULINIĆ TROŠT, Maša VIDRIH, Rajko Vpliv gnojenja in dodatne osvetlitve med rastjo užitnega tolščaka (Portulaca sativa L.) na vsebnost bioaktivnih komponent 2016

pdf

181
KURENT, Irena POŽRL, Tomaž Vpliv tehnoloških postopkov na vsebnost fitinske kisline v različnih vrstah kruha 2016

pdf

180
SLOKAN, Polona KLOPČIČ, Marija Učinki različnih vizualnih podob na razumevanje prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih 2016

pdf

179
KLEPAC, Tina POGAČNIK, Lea Ugotavljanje stabilnosti antocianov med simulacijo prebave soka granatnega jabolka (Punica granatum L.) in vitro 2016

pdf

178

JUG Novšak, Katja

SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobna učinkovitost izvlečkov fenolnih spojin iz grozdnih tropin

2016

pdf

177

JANČIGAJ, Gašper

ROGELJ, Irena

Primerjava sistemov umerjanja inštrumentov za določanje števila somatskih celic v mleku

2016

pdf

176

KADIVEC, Mirta

POŽRL, Tomaž

Spremembe barve, vsebnosti antocianinov in skupnih fenolnih spojin med skladiščenjem jagodnega namaza

2015

pdf

175

VULIĆ, Gordana

GOLOB, Terezija

Vrednotenje gastronomske kakovosti slovenskih regionalnih jedi

2015

pdf

174

JUVAN, Ana

SIMČIČ, Marjan Vrednotenje prehrane plavalcev mladostnikov z računalniškim programom 2014

pdf

173

HERLAH, Barbara

HLASTAN RIBIČ, Cirila Uživanje sadja in zelenjave pri osnovnošolcih mariborske regije 2014

pdf

172

BORNŠEK, Matej

JERŠEK, Barbara Obvladovanje bakterij vrste Alicyclobacillus acidoterrestris v sadnih pijačah 2013

pdf

171

CERJAN, Mateja

KOCH, Verena Odnos slovenskih osnovnošolcev do osvežilnih brezalkoholnih pijač z dodanim sladkorjem 2013

pdf

170

PEČNIK Podrenk, Zdenka

GAŠPERLIN, Lea Primerjava metod za ugotavljanje vsebnosti hidroksisterolov v paštetah 2012

pdf

169

JUVANČIČ, Mateja

KUHAR, Aleš Percipirana vrednost kmetijskih in živilskih proizvodov z označbo posebne kakovosti pri slovenskih potrošnikih 2012

pdf

168

KASENBURGER, Petra

GOLOB, Terezija Prehranjevalne navade in ocena hranilnih vrednosti toplih malic v podjetjih z organizirano prehrano 2011

pdf

166

JERALA, Tina

HLASTAN RIBIČ, Cirila Povezava med uživanjem sadja in zelenjave ter indeksom telesne mase pri 11 letnih otrocih v Prekmurju in na Primorskem 2011

pdf

165

ŽVOKELJ, Anton

SIMČIČ, Marjan Razvoj funkcionalnega živila z dodatkom koencima Q10 in L-karnitina 2011

pdf

164

FERLAN, Marjetka

KOCH, Verena Ocena uspešnosti 'Sheme šolskega sadja' v osnovni šoli 2011

pdf

163

LEBARIČ, Milko

GAŠPERLIN, Lea Dinamika procesov zorenja v različnih mišicah goved 2011

pdf

162

ŠKOF, Igor

GOLOB, Terezija Vpliv fruktoze, sukraloze in sladila iz stevije (Stevia rebaudiana) na senzorično sprejemljivost brezalkoholnih pijač 2011

pdf

161

BERLEC, Barbara

POKLAR ULRIH, Nataša   Interakcije izbranih fenolnih spojin z modelnimi lipidnimi membranami 2011

pdf

160

URŠIČ, Simona

SMOLE MOŽINA, Sonja Odpornost bakterij Campylobacter proti antibiotikom in epidemiologija kampilobakterioz v celjski zdravstveni regiji 2011

pdf

159

KASTELEC, Irena

SIMČIČ, Marjan Vsebnost vitamina C in nitratov v zelenjavi 2011

pdf

158

TRTNIK, Nataša

SIMČIČ, Marjan Prehransko presejanje pri ugotavljanju stanja prehranjenosti bolnikov 2011

pdf

157

VIŠČEK, Irena
SIMČIČ, Marjan Vrednotenje prehrane osnovnošolcev na OŠ Trebnje 2010

pdf

156

LUKAN, Bojan
GAŠPERLIN, Lea Vpliv metod toplotne priprave na tvorbo heterocikličnih aromatskih aminov v piščančjem mesu 2010

pdf

150

GRILC, Tjaša
KREFT, Samo
Uporaba vitaminskih in mineralnih pripravkov ter pripravkov rastlinskega izvora pri 
nosečnicah v Sloveniji
2009

pdf

149

LESICA, Marko
KOŠMERL, Tatjana
Vpliv vpihovanja kisika na zorenje rdečih vin
2009

pdf

148

KRIŽNIČ ČEBRON, 
Polona
GOLOB, Terezija
Ocena kakovosti celodnevnih obrokov v domovih CŠOD (Centra šolskih in obšolskih 
dejavnosti) 
2009

pdf

145

RAMUŠ, Jana RASPOR, Peter
Učinkovitost delovanja sistema HACCP v proizvodnji in distribuciji jajc
2009

pdf

144

MUŠIČ, Simona KOCH, Verena
Analiza strokovne usposobljenosti in delovnega okolja dietetikov, zaposlenih v 
zdravstvenih ustanovah
2008

pdf

143

ROGELJ, Maja VIDRIH, Rajko
Vsebnost esencialnih maščobnih kislin v semenih kosmulje (Ribes uva-crispa L.), 
črnega ribeza (Ribes nigrum L.) in rdečega ribeza (Ribes rubrum L.)
2008

pdf

142

GREGORIČ, Matej KOCH, Verena

Ocena kakovosti zajtrka v celodnevni prehrani srednješolcev

2007

pdf

141

VIDRIH, Tjaša KOCH, Verena

Kultura pitja slovenskih srednješolcev

2007

pdf

140

CEBIN, Nika KOCH, Verena

Prehranjevanje in prehransko izobraževanje gimnazijskih maturantov v Sloveniji

2006

pdf

139

BERČIČ, Tatjana ŽLENDER, Božidar

Senzorični in prehranski parametri kakovosti sušene klobase z dodatkom probiotika in prebiotika

2006

pdf

138

POMPE, Mojca UDOVČ, Andrej

Analiza predelave mesa kot dopolnilne dejavnosti na slovenskih kmetijah

2006

pdf

136

 

DOKTORSKE DISERTACIJE - PODROČJE ŽIVILSTVO

avtor mentor naslov leto celotno besedilo

signatura dd

OCVIRK, Miha

KOŠIR, Iztok Jože Določanje pristnosti hmelja (Humulus lupulus L.) in analiza aromatičnih sestavin hmelja v pivu 2018

RUL

293

POTOČNIK, Tanja

KOŠIR, Iztok Jože Določanje botaničnega in geografskega porekla ter vpliv praženja semen na kemijsko sestavo bučnega olja 2018

RUL

292

           

OVCA, Andrej

RASPOR, Peter Skladnost formalnega izobraževanja na področju varnosti živil s potrebami živilsko-prehransko-oskrbovalne verige 2017

RUL

291

MIKLAVEC, Krista

PRAVST, Igor

Vpliv prehranskih in zdravstvenih trditev ter simbolov na potrošnikovo izbiro živil

2017

pdf

289

           

MESZAROŠ, Anja

POLAK, Tomaž

Vrednotenje analitičnih metod za oceno ustreznosti celodnevne prehrane v vojašnicah

2016

pdf

286

AMBROŽIČ, Mateja

RASPOR, Peter

Sistemsko vrednotenje in preprečevanje virusne okužbe s hrano v živilsko predelovalni oskrbovalno prehranski verigi

2016

pdf

285

ŠIKIĆ POGAČAR, Maja

MIČETIĆ-TURK, Dušanka

Adhezivnost bakterije Campylobacter jejuni K49/4 v celičnih linijah črevesnih epitelnih celic in protiadhezijska učinkovitost izbranih rastlinskih izvlečkov

2016

pdf

283

ISTENIČ, Katja

POKLAR ULRIH, Nataša

Mikrokapsulacija katehinov in izvlečkov granatnega jabolka (Punica granatum L.) v polisaharidne nosilce

2016

pdf

282

BIZJAK, Mojca

HLASTAN RIBIČ, Cirila

Oblikovanje celostnega prehranskega protokola pri preprečevanju debelosti

2016

pdf

279

PISKERNIK, Saša

SMOLE MOŽINA, Sonja

Protimikrobna učinkovitost rastlinskih izvlečkov in vitro in v izbranih živilih

2016

pdf

278

GREGORIČ, Matej

SIMČIČ, Marjan

Ocena prehranskega vnosa pri mladostnikih z vidika varovanja zdravja

2015

pdf

276

BENEDIK, Evgen

FIDLER MIS, Nataša

Prehrana v času nosečnosti in dojenja ter maščobno-kislinska sestava humanega mleka

2015

pdf

275

BRULC, Lučka

SIMONOVSKA, Breda

Zeaksantin, [beta]-kriptoksantin in ostali ksantofili v jajčnih rumenjakih

2015

pdf

273

PENKO, Ana

DEMŠAR, Lea

Vpliv rastlinskih ekstraktov na zmanjšanje vsebnosti heterocikličnih aromatskih aminov in oksidov holesterola v toplotno obdelanem piščančjem mesu

2015

pdf

272

TAJNŠEK, Lena

SIMČIČ, Marjan

Pojavljanje mikotoksinov zearalenon in deoksinivalenol na zrnju pšenice (Triticum aestivum L.) v odvisnosti od okoljskih dejavnikov

2015

pdf

271

VARDJAN, Tinkara

ROGELJ, Irena

Proučevanje funkcionalnih učinkov kefiranogenih laktobacilov in kefirana

2015

pdf

270

BOLTAR, Iva

ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja

Oblikovanje in vrednotenje arome Nanoškega sira - od krme do sira

2015

pdf

266

SINKOVIČ, Lovro

VIDRIH, Rajko

Vpliv sorte in načina pridelave na vsebnost polifenolov, višjih maščobnih kislin in skupni antioksidacijski potencial siljenega radiča (Cichorium intybus L.)

2014

pdf

265

LUŠNIC POLAK, Mateja

ŽLENDER, Božidar

Razgradnja polikloriranih bifenilov s starterskimi kulturami za izdelavo sušenih mesnin

2014

pdf

264

KNAP, Manca

VIDRIH, Rajko

Metode za ugotavljanje pristnosti ekološko pridelanih živil

2014

pdf

260

ERŽEN, Naja

PRAVST, Igor

Validacija modelov za prehransko profiliranje na primeru izbranih mlečnih izdekov in podobnih živil rastlinskega izvora

2014

pdf

259

DEBELJAK, Katarina

KAČ, Milica

Pomen sestave in prehranskega profila žit za zajtrk

2014

pdf

258

OTA, Ajda 

POKLAR ULRIH, Nataša  

Vpliv nosilnih sistemov na interakcije koencima Q10 z modelnimi lipidnimi membranami

2014

pdf

257

PODGRAJŠEK, Ksenija

SIMČIČ, Marjan

Vpliv prehrane na kazalnike oksidativnega stresa pri človeku

2014

pdf

256

TOMAŽIN, Urška

SALOBIR, Janez

Vloga [alfa]- in [gama]-tokoferola v presnovi in antioksidacijski zaščiti pri piščancih

2014

pdf

253

TREVEN, Primož

ROGELJ, Irena

Vpliv probiotikov na mikrobioto mlečne žleze in mleka

2014

pdf

248

URBANČIČ, Simona

VIDRIH, Rajko

Vpliv zeliščnih ekstraktov na oksidacijo maščob in nastanek akrilamida med cvrtjem krompirja

2014

pdf

246

ČERNELIČ, Katarina

SIMONOVSKA, Breda

Primerjava vsebnosti luteina in zeaksantina v rastlinskih vzorcih in prehranskih dopolnilih s kromatografskimi metodami

2013

pdf

245

JENKO, Mojca

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv kvasovk na vsebnosti glutationa in aromatičnih spojin v vinih sauvignon

2013

pdf

244

MEDVED DJURAŠINOVIĆ, Petra

RASPOR, Peter

Razvoj novih živilskih proizvodov in tradicionalna živila

2013

pdf

242

PUŠ, Tamara

SIMČIČ, Marjan

Primerjava metod za določanje prehranskega statusa posameznika

2013

pdf

237

KOROŠEC, Mojca

GOLOB, Terezija

Določitev fizikalnih in kemijskih parametrov za ugotavljanje pristnosti medu

2012

pdf

230

BUTINAR, Bojan

RASPOR, Peter

Zasnova analitičnega postopka ugotavljanja pristnosti in stopnje predelave bučnega olja

2012

pdf

227

ANDRONIKOV, Darko

ŽLENDER, Božidar

Povezava med senzoričnimi in fizikalnokemijskimi pokazatelji kakovosti kraškega pršuta

2012

pdf

226

TERPINC, Petra

ABRAMOVIČ, Helena

Antioksidativna učinkovitost fenolnih spojin iz semen, pogače in olja navadnega rička (Camelina sativa)

2012

pdf

224

MOŽE BORNŠEK, Špela

ABRAM, Veronika

Bioefficacy of anthocyanins from bilberries (Vaccinium myrtillus L.)

2012

pdf

222

SEDEJ, Irena

FIDLER MIS, Nataša

Analitika sestave maščobnih kislin v lipidih humanega mleka in plazme

2011

pdf

219

BAVČAR, Dejan

KOŠMERL, Tatjana

Vpliv maceracije na aromatične značilnosti primorskih belih vin

2011

pdf

213

JAZBEC KRIŽMAN, Petra

GOLC WONDRA, Alenka

Vpliv dodanega CoQ10 na njegovo vsebnost v tkivih piščancev in zmanjševanje oksidacijskega stresa med rejo

2011

pdf

212

POGRAJC, Larisa

STIBILJ, Vekoslava

Vpliv prehrane in fizičnega stresa na status selena pri vojakih

2011

pdf

211

ŠTIMEC, Matevž

FIDLER MIS, Nataša

Preskrbljenost z jodom in vnos soli pri slovenskih adolescentih

2011

pdf

210

TOMPA, Gorazd

ROGELJ, Irena

ACE-inhibitorni in imunomodulatorni peptidi v mleku, fermentiranem z Lactobacillus helveticus BGRA43

2010

pdf

207

ŽEMVA, Marjeta

KOVAČ, Milena

Kakovost mesa in maščobnega tkiva slovenskih lokalnih genotipov prašičev

2010

pdf

187

ŠKRLEP, Martin

ŽLENDER, Božidar

Effects of polymorphisms at PRKAG3 and CAST genes in pigs on dry ham quality

2010

pdf

185

FILIP, Sebastjan

VIDRIH, Rajko

Nastanek trans izomerov maščobnih kislin med toplotno obdelavo živil

2010

pdf

183

VALENČIČ, Vasilij

GOLOB, Terezija Vpliv tehnoloških postopkov na kakovost namiznih oljk Slovenske Istre 2010

pdf

181

KOSTANJEVEC, Stojan

KOCH, Verena Vpliv formalnega izobraževanja na prehranjevalne navade otrok in njihovo znanje o prehrani 2009 

pdf

179

POŽRL, Tomaž

PLESTENJAK, Andrej
Vpliv kisikove atmosfere na metabolične spremembe sveže narezanega pakiranega
zelja
2009 

pdf

177

KROPF, Urška

GOLOB, Terezija
Elementna in izotopska sestava medu iz različnih geografskih regij Slovenije 
2009 

pdf

173

TROŠT, Kajetan

HRIBAR, Janez
Vpliv tehnoloških postopkov na spremembe fenolnih spojin v sokovih in nektarjih 
2009 

pdf

172

BERTONCELJ, Jasna

GOLOB, Terezija Identifikacija in vsebnost nekaterih antioksidantov v slovenskem medu 2008 

pdf

167

KARAS, Romana ŽLENDER, Božidar
Stabilnost alternativnega pigmenta razsoljenega mesa in njegova primernost 
za koagulate mesnih emulzij
2008 

pdf

163

POKLAR VATOVEC, Tamara KOCH, Verena
Oblikovanje večkriterijskega modela za vrednotenje šolske prehrane v Sloveniji
2008 

pdf

162

JEVŠNIK, Mojca
RASPOR, Peter
Integralno vrednotenje vključitve sistema HACCP pri zagotavljanju varnih živil 
2008 

pdf

161

BEŠTER, Erika GOLOB, Terezija

Oksidacijska stabilnost ekstra deviških oljčnih olj Slovenske Istre

2007 

pdf

154

DOŠLER, Dejan GAŠPERLIN, Lea

Vpliv kakovosti, proteolize in stopnje pečenosti na nastanek heterocikličnih aromatskih aminov v dolgi hrbtni mišici prašiča

2007 

pdf

153

HORVAT, Jaka RUDAN-TASIČ, Darja

Volumenske in transportne lastnosti vodnih raztopin alkalijskih cikloheksilsulfamatov

2007 

pdf

150

LISJAK, Klemen VRHOVŠEK, Urška

The role of oxygen in new vinification technologies of white and red wines

2007 

pdf

149

VRŠČAJ VODOŠEK, Tatjana KOŠMERL, Tatjana

Vpliv sorte, letnika in dodatka starterske kulture v mošt ali vino na potek jabolčno-mlečnokislinske fermentacije

2007 

pdf

146


Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Copyright © 2004

Postavitev strani: 5. 4. 2006
Zadnja sprememba: 22. 1. 2019
Urejanje strani:
Lina Burkan Makivić