DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zbirka diplomskih,  magistrskih in doktorskih del s polnim tekstom

LESARSTVO

    DOKTORSKA in MAGISTRSKA DELA  

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

Signatura

BUDIJA, Franc PETRIČ, Marko Izdelava in karakterizacija zamreženih premazov iz utekočinjenega topolovega lesa 2010 pdf Dd 94
ČUK, Nataša MEDVED, Sergej Uporaba utekočinjenega lesa kot lepila za iverne plošče 2013 pdf Dd 106
FELTRIN, Matjaž HROVATIN, Jasna Perspektive in pogoji za usmerjen razvoj konkurenčnih, inovativnih izdelkov v slovenski pohištveni industriji 2010 pdf Md 98
FIRŠT, Uroš GORIŠEK, Željko Vpliv procesnih parametrov sušenja na razvoj deformacij in napetosti v bukovini 2013 pdf Md 103
GREGORI, Andrej POHLEVEN, Franc Vpliv novih tehnologij gojenja na pridelek gob in vsebnost zdravilnih učinkovin 2010 pdf Dd 97
GRIČAR, Jožica ČUFAR, Katarina

Vpliv temperature in padavin na ksilogenezo pri jelki (Abies alba) in smreki (Picea abies).

2006 pdf Dd 82
HRASTNIK, David PETRIČ, Marko  Uporaba utekočinjenega kontaminiranega lesa za izdelavo premazov kot alternativni način ravnanja z odsluženim lesom 2014 pdf Dd 109
JOŠT, Matej ŠERNEK, Milan Vpliv temperature stiskanja na kinetiko utrjevanja in dinamiko graditve trdnosti fenol-formaldehidnega lepilnega spoja 2009 pdf Dd 91
KARIŽ, Mirko ŠERNEK, Milan Vpliv termične modifikacije lesa na utrjevanje lepil in kakovost lepilnih spojev 2011 pdf Dd 100
KOZINC, Darinka HROVATIN, Jasna Vpliv pedagoških trendov na oblikovanje šolskega pohištva 2007 pdf Md 85
KRELJ, Živa OVEN, Primož Lastnosti lesnih peletov izbranih proizvajalcev v Sloveniji 2016 pdf Md 114
KUŠAR, Tomaž KUZMAN K., Manja Razvoj in ocena življenjskega cikla pohištva za starostnike 2014 pdf Md 107
KUTNAR, Andreja ŠERNEK, Milan Influence of viscoelastic thermal compression of wood on adhesion potential 2008 pdf Dd 87
LESAR, Boštjan HUMAR, Miha   Interakcije borovih spojin in emulzij voskov z lesom in lesnimi glivami 2011 pdf Dd  99
MERELA, Maks OVEN, Primož Anatomske, histokemične in mikrookoljske spremembe v mehansko poškodovanem lesu bukve (Fagus sylvatica) in doba (Quercus robur) 2008 pdf Dd 89
MERHAR, Miran BUČAR, Bojan Vpliv frakturnih in mikromehanskih lastnosti lesa na nastanek odrezka v procesu ortogonalnega premočrtnega odrezavanja 2010 pdf Dd 96
MIKULJAN, Marica TIŠLER, Vesna Gorivo iz utekočinjenega lesa 2008 pdf Md 86
MRAVLJAK, Maksimiljan ŠERNEK, Milan Vpliv vlažnosti lesa in debeline lepilnega spoja na adhezijo med lesom in jeklom 2014 pdf Dd 108
NOVAK, Boštjan OBLAK, Leon Ravnanje z zalogami v lesnem podjetju 2006 pdf Dd 83
PAVLIČ, Matjaž PETRIČ, Marko Lastnosti površinskih premazov v odvisnosti od njegovih interakcij s termično modificiranim lesom 2009 pdf Dd 90
PIŠKUR, Barbara POHLEVEN, Franc Sukcesivni procesi razgradnje lesnega substrata inokuliranega z glivo Pleurotus ostreatus na degradiranih območjih 2009 pdf Dd 92
PORI, Pavel PETRIČ, Marko Zaščita lesa pred sevanjem UV s premaznimi sistemi z nanodelci 2016 pdf Dd 115
PRISLAN, Peter ČUFAR, Katarina Večletno in sezonsko nastajanje ksilema in floema pri bukvi (Fagus sylvatica L.) z dveh rastišč v Sloveniji 2012 ni dost. Dd 101
STRAŽE, Aleš GORIŠEK, Željko Vpliv notranjega in zunanjega snovnega upora na  kinetiko  konvekcijskega  sušenja lesa 2010 pdf Dd 93
THALER, Nejc HUMAR, Miha Povezava med glivno kolonizacijo in spremembami mehanskih in kemijskih lastnosti lesa na prostem 2014 pdf Dd 111
TOMAŽIČ, Miro PETRIČ, Marko Premazi za zunanjo uporabo na lesu, modificiranem z derivatom imidazola 2006 pdf Dd  81
UGOVŠEK, Aleš ŠERNEK, Milan Utrjevanje utekočinjenega lesa in zgradba spoja pri lepljenem lesu 2013  ni dost. Dd 102
ULČNIK, Ajda POHLEVEN, Franc Razgradnja lindana in endosulfana z lesnimi glivami 2013 pdf Dd 104
VASLE, Sandi TRATNIK, Mirko Strategija razvoja lesnopredelovalnega podjetja v krizi 2007 pdf Md 84
VEK, Viljem OVEN, Primož Ekstraktivi v poškodovanem lesu in grčah navadne bukve (Fagus sylvatica L.) 2013 ni dost. Dd 105
VIDIC, Iztok POHLEVEN, Franc Razgradnja kloriranih organskih biocidov z lignolitičnimi glivami 2008 pdf Md
ZULE, Janja ČUFAR, Katarina Kemijska karakterizacija lipofilnih in hidrofilnih ekstraktivov v lesu evropskega macesna (Larix decidua Mill.) 2010 pdf Dd 95

 

MAGISTRSKE NALOGE- magistrski študij 2. stopnje 2015, 2014, 2013

 

AVBREHT, Simon MEDVED, Sergej Akustične lastnosti panelnih sistemov 2015 pdf Du2 21
BENCE, Jure PETRIČ, Marko Lastnosti z bio-premazi obdelanih površin lesa navadnega oreha 2013 pdf Du2 5
BERTONCELJ, Jani POLJANŠEK, Ida Optimizacija pridobivanja nanofibrilirane celuloze iz lesne biomase 2015 pdf Du2 25
CILENŠEK, Boris ŠERNEK, Milan Vpliv sestave urea-formaldehidnega lepila na njegove reološke in dielektrične lastnosti med procesom utrjevanja 2013 pdf Du2 11
ČERNE, Tomaž PETRIČ, Marko Penetracija premazov v površinsko zgoščen les 2016 pdf Du2 32
GNIDOVEC, Gašper ČUFAR, Katarina Nastajanje lesa in floema navadne smreke v Panški reki pri Ljubljani 2013 pdf Du2 10
HOČEVAR, Simon KROPIVŠEK, Jože Ravnanje poslovnih procesov v manjšem lesnem podjetju 2016 pdf Du2 28
JAN, Nejc PETRIČ, Marko Sinteza in karakterizacija poliuretanskih premazov iz utekočinjene drevesne skorje 2013 pdf Du2 7
JEREB, Peter GORIŠEK, Željko Vpliv obremenitve lesa na spremembe njegovih akustičnih lastnosti 2014 pdf Du2 15
KAC, Vito ČUFAR, Katarina Nastajanje lesa pri rdečem boru (Pinus sylvestris) z območja Moncayo v Španiji 2013 pdf Du2 8
KLOPČIČ, Matevž KUZMAN K. Manja Oblikovanje in konstruiranje lesenega stola organskih oblik 2013 pdf Du2 6
KOROŠEC, Tjaša HUMAR, Miha Izpiranje baker-etanolaminskih pripravkov iz venčasto poroznih lesnih vrst 2015 pdf Du2 20
KOS, Jure ŠERNEK, Milan Kakovost lepljenja z različnimi mešanicami utekočinjenega lesa in MUF lepila 2013 pdf Du2 4
KRANJEC, Gašper KITEK KUZMAN, Manja Analiza konstrukcije sedežnih elementov iz vezanega lesa 2013 pdf Du2 12
KRAPEŽ, Daša HUMAR, Miha Vpliv izpostavitve lesa na prostem na vsebnost ekstraktivov in tlačno trdnost 2014 pdf Du2 16
KRŽIŠNIK, Davor ČUFAR, Katarina

Raziskave arheološkega lesa s koliščarske naselbine Dušanovo na Ljubljanskem barju

2014 pdf Du2 14
LEVANIČ, Jaka POLJANŠEK, Ida Funkcionalizacija nanofibrilirane celuloze z reagentom Tempo 2015 pdf Du2 24
MAJER, Aljaž ČUFAR, Katarina Nastajanje lesa pri navadni bukvi (Fagus sylvatica ) z območja Moncayo v Španiji 2013 pdf Du2 9
MRŠIĆ, Dalibor MEDVED, Sergej Vpliv velikosti deleža iveri na lastnosti lesno-polimernih kompozitov 2013 pdf Du2 3
OBLAK, Vid POLJANŠEK, Ida Kemična modifikacija nanofibrilirane celuloze 2015 pdf Du2 27
PEČNIK, Jaka Gašper KITEK KUZMAN, Manja Izbor kriterijev za gradnjo pasivnega lesenega vrtca z večkriterijskim odločitvenim modelom 2017 pdf Du2 34
PLAVČAK, Denis GORIŠEK, Željko Spremembe mehanskih lastnosti bukovine po žledolomu 2016 pdf Du2 29
PLEŠNIK, Matic POLJANŠEK, Ida Les rdečega bora kot vir pinosilvinov 2014 pdf Du2 18
SAŠEK, Dejan MEDVED, Sergej

Časovna odvisnost emisije formaldehida iz lesnih ploščnih kompozitov

2015 pdf Du2 26
TOMEC, Primož GORIŠEK, Željko  Difuzivnost naravne in toplotno obdelane bukovine 2015 pdf Du2 19
TURIČNIK, Vanja MERELA, Maks Zveza med vsebnostjo ekstraktivov in sorpcijskimi lastnostmi rdečega bora (Pinus sylvestris) 2014 pdf Du2 17
VALENTINČIČ, Erika KUZMAN K. Manja Primerjava mehanskih lastnosti izbranih mizarskih vezi termično modificiranega lesa 2013 pdf Du2 2
ZUPANC, Martin PETRIČ, Marko Vpliv staranja na poliuretanske premazne sisteme in sintetične polimerne folije v interieru 2015 pdf Du2 23
ZUPANČIČ, Klemen HUMAR, Miha Lastnosti z voski impregnirane termično modificirane smrekovine 2015 pdf Du2 22
ŽAKELJ, Luka ŠERNEK, Milan Tridimenzionalno tiskanje z mešanico lepila in lesnega prahu 2016 pdf Du2 33
ŽIGON, Jure ŠERNEK, Milan

Primerjava strižne trdnosti linearno varjenega spoja bukovine in UF lepilnega spoja

2014 pdf Du2 13
ŽLAHTIČ, Mojca HUMAR, Miha Vpliv naravnega staranja na izbrane lastnosti smrekovine in kostanjevine 2013 pdf Du2 1

 

Diplomski projekti

Uni B.Sc 1. st. Vs B.sC 1. st. 2016, 2015, 2014

 

ADAMIČ, Miha HUMAR, Miha Naravna odpornost, delež ekstraktivov in izbrane mehanske lastnosti z insekti napadenega lesa že uporabljene bukovine 2015 pdf Dv1 45
BREGAR, Matevž HUMAR, Miha Naravna odpornost, delež ekstraktivov in izbrane mehanske lastnosti že uporabljene jedrovine hrasta 2015 pdf Dv1 44
BREGAR, Mitja HUMAR, Miha Odpornost jedrovine kostanja na lesne glive 2015 pdf Dv1 64
BRIŠAR, Karmen OBLAK, Leon Oglaševanje pohištvenega podjetja Alples d.d. 2015 pdf Dv1 43
ČERNE, Blaž PETRIČ, Marko Natezna trdnost prostih filmov lesnih premazov 2016 pdf Dv1 84
DEMŠAR, Boris PETRIČ, Marko Primerjava vrednotenja barvnih razlik lesnih premazov s kolorimetrom in z vizualnim zaznavanjem 2015 pdf Dv1 59
DEMŠAR, Davor OVEN, Primož Analiza vsebnosti proantocianidinov v lesu bukve z UV-Vis Spektrofotometrom 2015 pdf Du1 54
DOBRAVEC, Vid MEDVED, Sergej Lahke plošče iz konoplje 2016 pdf  Dv1 75
DREMELJ, Matjaž ČUFAR, Katarina Pregled rabe bukovine in analiza dodane vrednosti v izbranih izdelkih 2015 pdf Dv1 49
DRLINK, Simon
MAROLT, Rok
PETRIČ, Marko Vpliv modifikacije poliakrilatnega veziva na lastnosti utrjenega premaza 2016 pdf Dv1 81
GABROVŠEK, Mihael GORNIK Bučar, Dominika Analiza tehnoloških in konstrukcijskih parametrov za izdelavo rezkalnega orodja 2015 pdf Dv1 59
GOŠNJAK, Blaž ŠERNEK, Milan Uporaba vlaken za ojačitev lepilnega spoja v lameliranem lesu 2015 pdf Dv1 50
JARC, Tadej HUMAR, Miha Spremljanje vlažnosti lesa v lopi, izdelani iz termično modificiranega lesa 2015 pdf Dv1 54
KIDRIČ, Jernej HUMAR, Miha Vsebnost anorganskih onesnažil v lesnih kompozitih na slovenskem trgu 2015 pdf Dv1 53
KOLMANIČ, Klemen HUMAR, Miha Vpliv impregnacije z baker-etanolaminskimi biocidnimi proizvodi na vodoodbojnost in sorpcijske lastnosti lesa 2015 pdf Dv1 58
KOREN, Jure ŠERNEK, Milan Lastnosti termično modificiranega lameliranega lesa za stavbno pohištvo 2016 pdf Dv1 73
KOŠMRLJ, Marko KITEK K., Manja Konstrukcijski sklopi sten lesenih hiš slovenskih proizvajalcev 2016 pdf Du1 55
KRAJŠEK, Gregor MEDVED, Sergej Vpliv zrnatosti brusnega papirja na emisijo formaldehida iz ivernih in vlaknenih plošč, brušenih s papirji različnih zrnatosti 2016 pdf Dv1 78
KRK, Klemen HUMAR, Miha Vpliv širine branik kostanjevine na odpornost proti glivam razkrojevalkam 2016 pdf Dv1 66
KUMŠE, Damjan HUMAR, Miha Določanje stopnje razkrojenosti bukovega lesa, poškodovanega v žledolomu 2015 pdf Du1 53
LEŠNJAK, Blaž HUMAR, Miha Fungicidne lastnosti termično modificiranih manj znanih lesnih vrst 2015 pdf Du1 50
MAKUC, Matej MERHAR, Miran Vpliv tehnoloških parametrov obdelave na kakovost obdelane površine javorjevine 2015 pdf Dv1 51
MESARIČ, Marko HUMAR, Miha Fungicidne lastnosti termično modificirane slame 2016 pdf Dv1 65
MOHORIČ, Miha KROPIVŠEK, Jože Zasnova informacijske podpore proizvodnje kuhinj 2016 pdf Dv1 70
NASTAV, Jožko ŠERNEK, Milan Lepljenje lesa z mešanicami iz poliestra na osnovi utekočinjenega lesa in MUF lepila z visokofrekvenčnim segrevanjem 2015 pdf Dv1 46
NOVAK, Janez KITEK K., Manja Plosko sestavljivo pohištvo 2015 pdf Dv1 48
NUČIČ, Anže HUMAR, Miha Ponovna raba lesenih oken po koncu življenjske dobe 2015 pdf Dv1 56
PAPEŽ, Matevž ŠERNEK, Milan Vpliv sestave MUF lepilne mešanice in nanosa na strižno trdnost lepilnega spoja 2015 pdf Dv1 60
PESTOTNIK, Sebastjan ČUFAR, Katarina Lokalne kronologije hrasta iz osrednje Slovenije 2016 pdf Dv1 68
PLEČNIK, Jani PETRIČ, Marko Izbira najprimernejšega premaznega sistema za lesen ovitek mobilnega telefona 2016 pdf Du1 56
POLČNIK, Peter STRAŽE, Aleš Izkoristek konvekcijskega komorskega sušenja bukovine  2016 pdf Dv1 82
POLH, Primož GORNIK Bučar, Dominika Zasnova vpenjalnega mehanizma na CNC-stroju 2016 pdf Dv1 79
PONGRAC, Matjaž POLJANŠEK, Ida Izolacija nanoceluloze iz juvenilne in adultne smrekovine 2016 pdf Du1 62
POTOČNIK, Miha KROPIVŠEK, Jože Prenova procesa pakiranja pohištvenih izdelkov po načelih vitkosti 2016 pdf Dv1 80
REPIČ, Rožle HUMAR, Miha Vpliv dolgotrajnega namakanja na izpiranje bakrovih učinkovin iz impregnirane smrekovine 2016 pdf Dv1 72
REŽONJA, Mihael MEDVED, Sergej Plošče iz recikliranega papirja 2016 pdf Dv1 77
RIŽNIK, Damjana ČUFAR, Katarina Zgradba in identifikacija lesa sadnih vrst 2016 pdf Du1 59
SKOK, Rok MEDVED, Sergej Vpliv sredice na lastnosti lahkega lesnega ploščnega kompozita 2016 pdf Du1 57
SLABE, Simon HUMAR, Miha Lastnosti hibridnih kompozitov iz odsluženih lesenih oken 2015 pdf Dv1 52
SMONKAR, Gregor STRAŽE, Aleš Vpliv toplotne obdelave na mehanske lastnosti jelovine 2016 pdf Du1 61
SMREKAR, Jernej STRAŽE, Aleš Zveza med absorpcijo udarnega zvoka in trdoto lesenih talnih oblog 2016 pdf Du1 58
STARMAN, Jernej HUMAR, Miha Vpliv izvedbe okenskih vezi na izpostavljenost lesenih oken glivnemu razkroju 2016 pdf Dv1 71
STENŠAK, David MEDVED, Sergej Vpliv dodatka vlaken na lastnosti ivernih plošč 2016 pdf  Dv1 76
SUSMAN, Matej POHLEVEN, Franc Mehanske lastnosti termično modificirane pirave bukovine 2016 pdf Dv1 67
ŠENEKAR, Sašo HUMAR, Miha Obarvanje javorjevine z glivami modrivkami in plesnimi 2016 pdf Du1 60
TERAŽ, Nejc PETRIČ, Marko Lastnosti premazov na obloženih lesnih ploščah 2016 pdf Du1 64
VIVOD, Blaž POLJANŠEK, Ida Vsebnost ekstraktivov v lesu robinije (Robinia pseudoacacia L.) 2015 pdf Du1 52
VOLAVŠEK, Matic ŠERNEK, Milan Izdelava in testiranje deske rolke 2015 pdf Dv1 47
VOVK, Sandi MEDVED, Sergej Izdelava izolacijskih plošč iz celuloznih vlaken 2015 pdf Dv1 61
VRBEC, Tomaž ČUFAR, Katarina Raziskave arheološkega lesa z območja Kamnika pod Krimom 2016 pdf Dv1 69
ZAKRAJŠEK, Nejc HUMAR, Miha Povezava med vlažnostjo lesa iglavcev in pojavom modrenja na fasadi modelnega objekta 2015 pdf Dv1 55
ZORE, Igor MEDVED, Sergej Vpliv debeline srednjega sloja na debelinski nabrek iverne plošče 2016 pdf Dv1 83
ŽGAJNER, Damjan MEDVED, Sergej Vpliv kakovosti zlepljenosti gradnikov na nabrekanje ivernih in vlaknenih plošč 2015 pdf Du1 51
AVGUŠTIN, Žiga PETRIČ, Marko Lastnosti poliuretanskega premaza iz utekočinjenega lesa na površinsko zgoščenem lesu 2014 pdf Du1 47
KOKELJ, Štefan HUMAR, Miha Analiza vzrokov za razkroj impregniranih lesenih kolov 2014 pdf Dv1 40
MIKLIČ, Aleks MEDVED, Sergej Oblika loma lesnih ploščnih kompozitov pri natezni in upogibni obremenitvi 2014 pdf Du1 46
PLANINŠIČ, Jože HUMAR, Miha Fungicidne lastnosti naravno starane smrekovine impregnirane z bakrovimi pripravki 2014 pdf Du1 48
RAJŠP, Andrej ŠERNEK, Milan Izbira lepila za izdelavo slojnatega kompozita iz bukovega furnirja 2014 pdf Dv1 41
ŠKUFCA, Grega MEDVED, Sergej Razvoj ter izdelava sredice in površinskega sloja kompozita iz vlaken konoplje za smuči 2014 pdf Dv1 39
TEKALEC, Tilen HUMAR, Miha Primerjava novih in starejših standardnih postopkov izpiranja bakrovih učinkovin iz lesa 2014 pdf Dv1 37
TROP, Marko GORIŠEK, Željko Vpliv velikosti preizkušancev na določanje mehanskih lastnosti lesa 2014 pdf Dv1 38
TRŠAR, Ana MEDVED, Sergej Izdelava ivernih plošč iz odsluženega lesa 2014 pdf Du1 45
VAVTAR, Tamara HUMAR, Miha Obarvanje lesa javorja z glivami povzročiteljicami piravosti 2014 pdf Du1 49
VERBIČ, Žiga PETRIČ, Marko Povečanje vodoodbojnosti utrjenih filmov lanenega olja 2016 pdf Dv1 74

 

DIPLOMSKA DELA (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2016, 2015, 2014

BADOVINAC, Andrej OBLAK, Leon Pomembnost kriterijev nakupa lepljenih plošč v nekaterih evropskih državah 2016 pdf Vs 397
BARIČ, Viljem MEDVED, Sergej Vpliv vrste lesa na dimenzijsko stabilnost ivernih plošč 2016 pdf Vs 393
BIZJAK, Stanislav KROPIVŠEK, Jože Vodenje in motiviranje v majhnih lesnih podjetjih 2015 pdf Dn 942
BOJANC, Albin ŠERNEK, Milan Določitev optimalnih parametrov laserskega razreza vezane plošče 2016 pdf Vs 416
BOŽIČ, Klemen MEDVED, Sergej Vpliv velikosti iveri na emisijo formaldehida iz enoslojne iverne plošče 2016 pdf Vs 423
BOŽIČ, Robert ŠERNEK, Milan Kakovost lepilnega spoja okenskih profilov iz termično modificirane smrekovine 2016 pdf Vs 417
BRDNIK, Blaž PETRIČ, Marko Vodoodbojnost lesa, impregniranega s silanom 2016 pdf Dn 961
CIBER, Aleš ŠERNEK, Milan Lepljenje lesa z uporabo novih materialov in tehnik 2016 pdf  Vs 415
CIMPERMAN, Andrej GORNIK Bučar, Dominika Analiza vpliva obrabe orodja na kakovost novonastale površine pri vrtanju lesnih kompozitov 2015 pdf Vs 387
CURK, Špela ŠERNEK, Milan Lepljenje viskoelastično toplotno zgoščenega lesa z lepilom na osnovi utekočinjenega lesa 2016 pdf Dn 959
CVEK, Marko GORNIK Bučar, Dominika Vpliv grč na trdnost smrekovega in jelovega konstrukcijskega žaganega lesa 2016 pdf Vs 401
ČAMERNIK, Boštjan STRAŽE, Aleš Akustične lastnosti lepljenega lesa 2016 pdf Vs 434
ČEBULJ, Matej HUMAR, Miha Vpliv zaščite in orientacija letev prezračevane lesene fasade na njihovo vlažnost 2016 pdf Vs 425
ČEPIN, Boštjan PETRIČ, Marko Vpliv načina brušenja podlage na lastnosti površinskih sistemov lesenih talnih oblog 2016 pdf Vs 390
ČERNE, Andrej ČUFAR, Katarina Nastajanje lesa smreke v rastni sezoni 2009 2016 pdf Vs 399
ČERPNJAK, Robert PETRIČ, Marko Dimenzijska stabilnost kuhinjskega pohištva v pogojih visoke zračne vlažnosti in temperature 2016 pdf Vs 422
DEBEVC, Marko MEDVED, Sergej Vpliv iveri na toplotno izolativnost iverne plošče 2016 pdf Vs 392
DEU, Ivan GORNIK Bučar, Dominika Kriteriji nakupa lesnih sekancev 2016 pdf Vs 418
DIMNIK, Gregor OBLAK, Leon Analiza konkurenčnosti trgovin s pohištvom z metodo navideznega nakupovanja 2016 pdf Dn 956
DOBRINA, Marko ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave na gradu Pišece 2016 pdf Vs 400
DOLENC, Matej HUMAR, Miha Učinkovitost pripravkov na osnovi borove kisline in kvartarnih amonijevih spojin na glive modrivke in plesni  2016 pdf Dn 957
DRNOVŠEK, Simon HUMAR, Miha Kvaliteta impregniranih elementov iz slovenskih prodajnih centrov 2016 pdf Dn 965
ERŽEN, Simon HUMAR, Miha Vpliv izpostavitve zgoščenega lesa topola in duglazije glivam razkrojevalkam na mehanske lastnosti, barvo in kemijske lastnosti 2014 pdf Dn 936
FIGAR, Tomaž KROPIVŠEK, Jože Prenova poslovnega modela podjetja za opremljanje interierjev 2014 pdf Dn 940
FRIDRIH, Dejan HUMAR, Miha Uporaba utekočinjenega odsluženega lesa za ponovno zaščito lesa 2016 pdf Dn 953
GARTNER, Mirko FAJDIGA, Gorazd Optimizacija procesa pakiranja sestavljenih kuhinjskih elementov v podjetju Alples, d.d. 2016 pdf Vs 396
GLADOIĆ, Danijel ŠERNEK, Milan Vpliv povzročene deformacije med utrjevanjem lepila na končno trdnost spoja 2016 pdf Vs 431
GLASER, Zoran KROPIVŠEK, Jože Ekonomska analiza upravičenosti investicije v razširitev proizvodnje 2016 pdf Vs 410
GORIŠEK, Andrej MERHAR, Miran Vpliv tehnoloških in geometrijskih parametrov rezila na kakovost obdelane površine smrekovine 2016 pdf Vs 398
GRAH, Marjan ŠERNEK, Milan Vpliv termične modifikacije bukovine na kakovost lepljenja s PVAc lepili 2016 pdf Vs 427
GRAMC, Boštjan PETRIČ, Marko

  Primerjava naravnega in umetnega pospešenega staranja lazurnih premazov

2016 pdf Vs 413
HOLCMAN, Mihael MERHAR, Miran Akustična analiza zvočnih omaric 2016 pdf Dn 948
IFKO, Beno GORIŠEK, Željko Vpliv staranja na fizikalno-mehanske lastnosti lesa stropne konstrukcije 2016 pdf Dn 967
JAKIČ, Jana STRAŽE, Aleš Fizikalne lastnosti bukovine po žledolomu 2015 pdf Vs 389
JAKOPIČ, Jernej KROPIVŠEK, Jože Analiza investicije v tehnologijo izdelave robnih trakov 2016 pdf Vs 409
JEREB, Samo GORNIK Bučar, Dominika Kakovost obdelave površine pri klasičnem struženju in struženju z gnanim orodjem 2016 pdf Dn 963
JUG, Leon KROPIVŠEK, Jože Elektronsko hranjenje dokumentov v lesnem podjetju 2016 pdf Vs 442
KAVČIČ, Simon KROPIVŠEK, Jože Presoja ekonomske upravičenosti investicije v mizarsko delavnico 2016 pdf Vs 441
KEMPERL, Manca MERELA, Maks Raziskava lesa mask iz Malija 2016 pdf Vs 404
KEŠE, Rok MERELA, Maks Primerjava izbranih lastnosti lesa beljave in jedrovine pri hrastu 2016 pdf Vs 402
KODERMAN, Dominik MERHAR, Miran Analiza trdnosti ploščnega kompozitnega elementa z metodo končnih elementov 2016 pdf Dn 949
KOGOVŠEK, Jana KROPIVŠEK, Jože Timsko delo in izvajanje timskih izobraževalnih programov v mikro in manjših lesnih podjetjih 2016 pdf Dn 955
KOLAR, Marko KROPIVŠEK, Jože Stroškovni vidik dopolnitev sistema kakovosti v lesnem podjetju 2016 pdf Dn 954
KORAČIN, Anton KROPIVŠEK, Jože Izbira informacijskega sistema za materialno poslovanje v lesnem podjetju    2016 pdf Vs 408
KOŠIR, Igor GORNIK Bučar, Dominika Robotizacija mehanskega obdelovalnega postopka 2015 pdf Dn 945
KOVAČIČ, Primož ČUFAR, Katarina Dendrokronološko datiranje skednjev v Mirnski dolini 2015 pdf Vs 385
KRAJNC, Andrej PETRIČ, Marko Primernost epoksidnega premaznega sistema za zaščito lesenih umivalnikov iz lepljenega češnjevega lesa 2016 pdf Vs 424
KREK, Sebastjan POHLEVEN, Franc Vpliv impregnacije s sivo glino na fungicidne lastnosti lesa 2016 pdf Vs 405
KUMER, Marko ŠERNEK, Milan Lepljenje termično modificiranega lesa 2016 pdf Vs 435
LALOVIĆ, Mitja MEDVED, Sergej Uporaba trislojnih ivernih plošč s povišano gostoto v konstrukcijske namene 2014 pdf Dn 937
LAVKA, Andrej GORNIK Bučar, Dominika Avtomatizacija strege CNC stroja 2016 pdf Vs 439
LAVKA, Barbara HUMAR, Miha Učinkovitost biocidnih proizvodov za zaščito lesa, na osnovi borovih spojin in montanskega voska 2016 pdf Vs 391
LENARČIČ, Jernej HUMAR, Miha

Spremljanje dinamike navlaževanja izbranih lesnih vrst v laboratoriju in na prostem

2016 pdf Dn 964
LIPEJ, Jani PETRIČ, Marko Priprava in karakterizacija premaza za les z luminiscentnim efektom 2016 pdf Dn 960
MAJNIK, Stanislav PETRIČ, Marko Primerjava učinkov beljenja bukovine z različnimi pripravki 2016 pdf  Vs 414
MAR, Markus GORNIK Bučar, Dominika Razvoj in izdelava mobilne robotizirane platforme za obdelovalne agregate 2015 pdf Vs 386
MARTINČIČ, Jurij POLJANŠEK, Ida Vpliv dodane nanofibrilirane celuloze na mehanske lastnosti polimera PLA 2016 pdf Vs 419
MIKLIČ, Rok GORIŠEK, Željko Metodologija ocenjevanja kakovosti tehnologije sušenja 2016 pdf Dn 951
NEDELJKO, Uroš OBLAK, Leon Reorganizacija proizvodnje v manjšem mizarskem podjetju po metodi 20 ključev s poudarkom na uvajanju ključev št. 1 in 14 2016 pdf Vs 394
PACEK, Boštjan OVEN, Primož Variabilnost nastajanja lesa pri smrekah s Pokljuke v letih 2005, 2006, 2007 2016 pdf Vs 420
PECMAN, Klemen ŠERNEK, Milan Lepljen lameliran les iz bukovine 2016 pdf Vs 428
PIKELJ, Grega ŠERNEK, Milan Izbor najustreznejšega lepila za obdelavo robov kuhinjskega in kopalniškega pohištva 2016 pdf Dn 950
PODKUBOVŠEK, Alojz KROPIVŠEK, Jože Primerjalna finančna analiza dveh izbranih lesnih podjetij 2016 pdf Vs 440
PODPEČAN, Tilen PETRIČ, Marko Primerjava različnih metod za določanje oprijemnosti utrjenih premazov na les 2014 pdf Vs 381
POPLAZ, Janez ŠERNEK, Milan Izdelava furnirne vezane plošče z različnimi mešanicami MUF lepila in utekočinjenega lesa 2016 pdf Vs 426
POTOČNIK HÖNIGSMAN, Peter OBLAK, Leon Izobraževanje gluhih in naglušnih ter njihova zaposlitev in komunikacija v lesnih podjetjih 2014 pdf Vs 380
POZNIČ, Aleš OBLAK, Leon Strateško planiranje razvoja lesarstva na Savinjsko Šaleškem območju 2015 pdf Dn 944
PROTIĆ, Andrej GORIŠEK, Željko Vpliv umetnega pospešenega staranja na izbrane lastnosti domačih lesnih vrst 2016 pdf Vs 412
PRUS, Marko KUZMAN K., Manja  Razvoj kalupa za izdelavo lupine stopnišča 2015 pdf Vs 383
PUŠ, Matevž GORNIK Bučar, Dominika Tehnološka posodobitev manjšega žagarskega obrata 2015 pdf Vs 388
ROMŠAK, Andrej GORIŠEK, Željko Vpliv ostrine sušenja na generiranje notranjih napetosti 2016 pdf Vs 436
ROZMAN, Matej HUMAR, Miha Vpliv termične modifikacije na obstojnost tlačne deformacije toplotno zgoščenega lesa 2014 pdf Dn 939
SCHMUCK, Aljaž KROPIVŠEK, Jože Predlog izboljšav procesa nabave v pohištvenem podjetju 2016 pdf Vs 437
SREBOT, Dominik GORNIK Bučar, Dominika Dejavniki valovitosti rezanega furnirja 2015 pdf Dn 946
ŠKALIČ, Peter MERHAR, Miran Analiza odsesovalnega sistema v izbrani mizarski delavnici 2014 ni za obj. Dn 938
ŠKRINJAR, Iztok PETRIČ, Marko Vpliv staranja na barierne premaze za naknadno zaščito lesa 2016 pdf Vs 411
ŠPORAR, Boštjan MEDVED, Sergej Vpliv cikličnih klimatskih pogojev na nekatere mehanske lastnosti plošč iz iveri in vlaken 2016 pdf Dn 966
ŠPRINZAR, Andrej HUMAR, Miha Mehanske in sorpcijske lastnosti starega lesa impregniranega z baker-etanolaminskimi pripravki 2014 pdf Vs 379
TOMAŽIN, Alojz GORNIK Bučar, Dominika Strega CNC stroja z robotom v izbranem lesno predelovalnem podjetju 2016 pdf Vs 438
TOMŠIČ, Žiga MERELA, Maks Identifikacija lesa izbranih tropskih vrst za talne obloge 2016 pdf Dn 952
TRAMPUŠ, Dejan KUZMAN K., Manja Razvoj pohištva za hotele 2014 pdf Vs 377
TRATAR, Klemen ŠERNEK, Milan Vpliv dodanega tanina na lastnosti lepila iz utekočinjenega lesa 2015 pdf Dn 943
TRONTELJ, Luka KUZMAN K., Manja Razvoj otroškega pohištva za spanje 2015 pdf Dn 941
TURK, Davorin KROPIVŠEK, Jože Model spletnega portala strokovnih in znanstvenih gradiv s področja lesarstva 2016 pdf Vs 395
VALANTIČ, Anamarija POHLEVEN, Franc Mehanske lastnosti utrjenega strohnjenega lesa in njegova odpornost proti lesnim glivam  2016 pdf Dn 958
VEBERIČ, Rok ŠERNEK, Milan Uporaba visokofrekvenčne tehnologije za lepljenje furnirnih vezanih plošč z mešanicami utekočinjenega lesa in MUF lepila 2015 pdf Vs 384
VENCELJ, Martin KARIŽ, Mirko Prenova otroškega igrala v skladu z zahtevami standardov 2016 pdf Vs 421
VEREN, Zlatko ŠERNEK, Milan Reološke lastnosti fenol-formaldehidnega lepila med procesom utrjevanja 2016 pdf Dn 947
VLAHOVIĆ, Emil OBLAK, Leon Razvoj otroške hojce 2014 pdf Vs 378
VOJŠČAK, Matic MEDVED, Sergej Vpliv deleža lepila v ivernih ploščah na obrabo rezil 2016 pdf Dn 962
VRHOVEC, Andrej ŠERNEK, Milan Vpliv sestave križno lepljenega lesa na upogibno trdnost in modul elastičnosti 2014 pdf Vs 376
VTIČ, Peter MERELA, Maks Gostota in trdota hrastovine v odvisnosti od širine branik in deleža tkiv 2015 pdf Vs 382
ZAKŠEK, Marko HUMAR, Miha Primerjava sorpcijskih lastnosti beljave smrekovine, bukovine in borovine impregnirane z izbranimi vodnimi emulzijami voskov 2016 pdf Vs 407
ZUPAN, Uroš GORNIK Bučar, Dominika Vpliv prirastnih značilnosti smrekovine in jelovine na mehanske lastnosti konstrukcijskega žaganega lesa 2016 pdf Vs 433

 

 

Raziskovalne naloge 2014

BERTONCELJ, Jani, MELIK, Blaž, ŽVEPLAN, Ervin PETRIČ, Marko
PAVLIČ, Matjaž
UGOVŠEK, Aleš
Določanje ključnih lastnosti kvalitete stavbnega pohištva z inovativnimi pristopi 2014 pdf  

 


NOVI PROGRAMI - diplomski projekti

Uni B.Sc 1. st. Vs B.sC 1. st. 2013

DROBNIČ, Luka KITEK KUZMAN, Manja Razvoj pisarniškega pohištvenega programa 2013 pdf Dv1 28
GRILJ, Klemen HUMAR, Miha Odpornost borovine zaščitene z baker-etanolaminskimi pripravki na glive mehke trohnobe in bakterije 2013 pdf Du1 36
KOCJANČIČ, Domen KROPIVŠEK, Jože Prenova spletne strani za boljšo prepoznavnost podjetja na spletu 2013 pdf Du1 37
KOCMUR, Janez OBLAK, Leon Razvoj večfunkcionalne postelje 2013 pdf ni za objavo Du1 41
KOVAČEVIČ, Igor PETRIČ, Marko Odpornost izbranih površinskih sistemov stavbnega pohištva proti udarcu 2013 pdf Dv1 31
LUŠIN, Marko GORIŠEK, Željko Vpliv vlažnosti na toplotno prevodnost opažnih plošč 2013 pdf Dv 36
MAVSAR, Matic GORIŠEK, Željko Vpliv oscilacije klime na kinetiko in kakovost sušenja smrekovine 2013 pdf Dv1 33
MITKOVSKI, Bodgan STRAŽE, Aleš Strukturne in akustične lastnosti lesa za tolkala 2013 pdf Dv 35
MOSER, Robert GORNIK Bučar, Dominika Mravljakova žaga na Pohorju 2013 pdf Dv1 30
OLENIK, Mavricij GORNIK Bučar, Dominika Snovanje kompozitnega linijskega nosilca iz bukovega konstrukcijskega furnirja 2013  ni za objavo Du1 40
PFEIFER, Matej HUMAR, Miha Vpliv termične modifikacije zgoščenega lesa na odpornost proti glivam razkrojevalkam 2013 pdf Dv1 27
PIRC, Gašper ČUFAR, Katarina Starost in količine različnih vrst lesa v Vdmkovem toplarju iz Domžal 2013 pdf Du1 38
PLAVČAK, Denis GORIŠEK, Željko Načela odločanja o tehničnem sušenju v manjših podjetjih 2013 pdf Du1 43
SOK, Blaž MEDVED, Sergej Izdelava lahkega ploščnega kompozita s 3D oblikovano sredico 2013 pdf Du1 39
ŠAVEL, Aleš PETRIČ, Marko Odpornostne lastnosti laka z nano delci za parket 2013 pdf Dv1 32
URŠIČ, Mitja OVEN, Primož Variabilnost vsebnosti celokupnih fenolov v lesu debla in grč navadne bukve 2013 pdf Dv1 29
VELKAVRH, Aleš MEDVED, Sergej Izboljšanje lastnosti ivernih plošč z dodajanjem naravnih in sintetičnih vlaken 2013 pdf Du1 44
ZUPANČIČ, Klemen HUMAR, Miha Možnosti zaščite slame z baker-etanolaminskimi pripravki 2013 pdf Du1 42
ŽVEPLAN, Ervin ŠERNEK, Milan Odpornost izolacijskih pen na osnovi tanina iz skorje iglavcev proti glivam 2013 pdf Dv1 34

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2013

DOLINŠEK, Miran KITEK KUZMAN Manja Razvoj mestne klopi 2013 pdf Vs 636
DOVČ, Andreja GORIŠEK, Željko Vpliv klimatskih pogojev na delovanje lesa 2013 pdf Vsn 375
HOLCAR, Matej BARTOL, Tomaž Identifikacija vsebin s področja lesarstva v Digitalni knjižnici Slovenije (dLib) na primeru publikacije Kmetijske in rokodelske novice 2013 ni za objavo Dn 931
ILIĆ, Jure KROPIVŠEK, Jože Zasnova sodobne informacijske infrastrukture za različno velika lesna podjetja 2013 pdf Dn 933
JAKOFČIČ, David OVEN, Primož Vsebnost lipofilnih in hidrofilnih ekstraktivov v grčah rdečega bora 2013 pdf Vsn 365
JAZBEC, Jernej MEDVED, Sergej Lastnosti ivernih plošč iz termično modificiranega lesa 2013 pdf Dn 935
JUKIĆ, Miha OBLAK, Leon Analiza pomembnosti kriterijev pri oglaševanju lesnih izdelkov in storitev 2013 pdf Vsn 369
LOBNIKAR KENK, Barbara POHLEVEN, Franc Učinkovitost pripravka na osnovi bakra, etanol amina in kvartarne amonijeve spojine pred napadom rumenovratega termita 2013 pdf Vsn 370
PERTNAČ, Marko ŠERNEK, Milan Kinetika utrjevanja poliestrskega lepila na osnovi utekočinjenega lesa 2013 pdf Vsn 364
PETKOŠ, Tomaž KROPIVŠEK, Jože Vpliv izbire vrste sestanka na uspešnost reševanja konfliktov pri vodenju v lesnem podjetju 2013 pdf Dn 934
ROTAR, Ines ZADNIK STIRN, Lidija Ocenjevanje lastnosti kuhinj v procesu nakupnega odločanja s conjoint analizo 2013 pdf Dn 932
RUDNIK, Aleš MERELA, Maks Zgradba in lastnosti lesa balze izbranega slovenskega trgovca 2013 pdf Vsn 366
SITAR, Robert HUMAR, Miha Vpliv širine branik smrekovine in macesnovine na delež ekstraktivov in naravno odpornost na glive razkrojevalke 2013 pdf Vs 372
SMOLEJ, Tomaž KITEK KUZMAN, Manja Razvoj raztegljive jedilniške mize 2013 ni za objavo Vsn 367
TOMAŽIČ, Jure OVEN, Primož Določitev vsebnosti celokupnih fenolov v beljavi in rdečem srcu bukve z UV/VIS spektrofotometrijo 2013 pdf Vsn 368
VAUKAN, Klemen PETRIČ, Marko Primerjava rezultatov meritev debeline suhega filma iz različnih evropskih laboratorijev 2013 pdf Vsn 371
ŽABČIĆ, Gregor PETRIČ, Marko Primerjava obdelave mizne plošče iz masivne hrastovine z lakom na osnovi organskih topil in z vodnima lakoma 2013 pdf Vs 374

NOVI PROGRAMI - diplomski projekti

Uni B.Sc 1. st. Vs B.sC 1. st. 2012

ADAMEK, Jan PETRIČ, Marko Učinkovitost premazov za lesena plovila proti usidranju morskih organizmov 2012 pdf Dv1 17
AVBREHT, Simon MEDVED, Sergej Časovni potek deformacije obremenjenih lesnih plošč 2012 pdf Dv1  15
BERTONCELJ, Jani OBLAK, Leon Tržno razvijanje in testiranje novega izdelka 2012 pdf Du1 33
BURDYCH, Jera GORIŠEK, Željko Zgradba, lastnosti in možnosti uporabe lesa octovca 2012 pdf Du1 25
DEŽMAN, Žiga MEDVED, Sergej Vpliv deleža zunanjega sloja trislojne iverne plošče na akustične lastnosti 2012 pdf Dv1 25
DIM, Andrej HUMAR, Miha Učinkovitost izbranih hidrofobnih pripravkov za les 2012 pdf Dv1 13
JERAJ, Miha ŠERNEK, Milan Kemijski in mehanski vidik utrjevanja urea-formaldehidnega lepila 2012 pdf Dv1 23
KLINC, Jernej HUMAR, Miha Spremljanje razkrojenosti bukovine z napravo pilodyn 6J 2012 pdf Du1 30
KOMPOLŠEK, Urban ŠERNEK, Milan Utrjevanje utekočinjenega lesa pri lepljenju termično modificirane smrekovine 2012 pdf Dv1 22
KOSEM, Jože POLJANŠEK, Ida Ločba lignanov jelke (Abies alba) s tankoplastno kromatografijo 2012 pdf Dv1 26
LEKŠE, Miha PETRIČ, Marko Odpornost različnih vrst površinsko obdelanih lesenih spojev proti staranju 2012 pdf Dv1 20
LEVANIČ, JAKA POHLEVEN, Franc Ugotavljanje fungicidnih lastnosti lesa impregniranega z glino 2012 pdf Du1 27
MALERIČ, Uroš KUZMAN, K. Manja Možnosti sodobne gradnje objektov iz masivnega lesa 2012 pdf Du1 31
MIKUŠ, Blaž POHLEVEN, Franc Odpornost termično modificiranega lesa na hišnega kozlička 2012 pdf Dv1 18
MLAKAR, Gašper MEDVED, Sergej Izdelava iverne plošče glede na zahteve uporabnika 2012 pdf Dv1 16
NARDIN, Nejc ŠERNEK, Milan Idejni tehnološki projekt za izdelavo križno lepljenega lesa 2012 pdf Du1 34
PEČNIK, Jaka Gašper PETRIČ, Marko Sinteza delcev TiO2 na površini lesa s hidrotermalnim postopkom 2012 pdf Du1 32
PODBREŽNIK, Anja GORIŠEK, Željko Reološke lastnosti toplotno obdelanega lesa 2012 pdf Du1 29
RADIČ, Matic ČUFAR, Katarina

Variabilnost dimenzij traheid v lesu smreke s Panške reke

2012 pdf Du1 35
SAŠEK, Dejan MEDVED, Sergej Vpliv vlažnosti lesnih plošč na emisijo formaldehida 2012 pdf Du1 28
ZAJC, Anže ŠERNEK, Milan Vpliv temperature stiskanja pri lepljenju z lepilom na osnovi utekočinjenega lesa na trdnost lepilnega spoja 2012 pdf Dv1 21
ZAKRAJŠEK, Jure PETRIČ, Marko Utrjevanje različnih frakcij utekočinjenega lesa 2012 pdf Dv1 19
ZIDAR, Rok GORIŠEK, Željko Kakovost in kinetika sušenja bukovine in hrastovine v kondenzacijskih sušilnih komorah 2012 pdf Dv1 24
ŽAKELJ, Luka ŠERNEK, Milan Vpliv časa stiskanja na trdnost lepilnega spoja iz utekočinjenega lesa 2012 pdf Dv1 14
ŽIGON, Jure ŠERNEK, Milan Utrjevanje lepilnih mešanic iz utekočinjenega lesa in urea-formaldehidnega lepila 2012 pdf Du1 26

 

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2012

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

Signatura
BAJRIĆ, Esad ČUFAR, Katarina Dendrokronološka analiza rasti bukve na območju Ključa v Bosni in Hercegovini 2012 pdf Dn 926
BRADEŠKO, Davorin PETRIČ, Marko Poliuretanski premazi za les iz utekočinjenega lesa 2012 pdf Dn 930
CENTA, Matjaž PETRIČ, Marko Razbarvanje utekočinjenega lesa z vodikovim peroksidom 2012 pdf Vsn 351
FERK, Gregor OBLAK, Leon Upravljanje časa v proizvodnem procesu lesnega podjetja 2012 pdf Vsn 350
GABER, Karolina OVEN, Primož Vsebnost celokupnih fenolov v lesu mehansko poškodovanih bukev (Fagus sylvatica L.) 2012 pdf Dn 917
GRILC, Matej HUMAR, Miha Vpliv temperature sušenja z vodnimi emulzijami polietilenskih voskov impregniranega lesa na sorpcijske in hidrofobne lastnosti lesa 2012 pdf Dn 924
GUŠTIN, Mateja MEDVED, Sergej Vpliv poteka stiskanja na gostotni profil iverne plošče 2012 pdf Dn 918
ISKRA, Bojan HROVATIN, Jasna Izbira optimalne konstrukcijske rešitve stola Ken 2012 pdf Vsn 357
JELOVČAN, Tilen GORIŠEK, Željko Vpliv temperature sušenja na zaskorjenje in kakovost osušene bukovine   2012 pdf Vsn 356
KAMŠEK, Miha GORNIK BUČAR, Dominika Analiza lastnosti lesnih sekancev za kurjenje 2012 pdf Vsn 360
KOCET, Marko PETRIČ, Marko Analiza izbranih odpornostnih lastnosti lesnih premazov z dodanimi nano delci 2012  pdf Dn 919
LESJAK, Marko OBLAK, Leon Analiza razvoja pohištvenega programa Kolorina 2012 pdf Vs 362
MAROLT, Klemen ČUFAR, Katarina Dendrokronološka in dendroklimatološka analiza rasti smreke in bukve na treh rastiščih v Sloveniji 2012 pdf Dn 916
MATKO, Darja HUMAR, Miha Hidrofobnost lesa impregniranega s pripravki na osnovi lanenega, tungovega in rustikal olja ter parafinskih emulzij 2012 pdf Dn 921
MOHORIČ, Peter ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave navadne bukve na območju Moncayo, Španija 2012 pdf Dn 925
PAJOR, Ajda HUMAR, Miha Vpliv kemikalij, ki povzročajo nabrekanje celične stene, na impregnabilnost smrekovine 2012 pdf Dn 923
PEČOVNIK, Marko ČUFAR, Katarina Dimenzije celic v branikah alepskega bora in njihova odvisnost od klimatskih dejavnikov 2012 pdf Vsn 359
PETERLIN, Metod PETRIČ, Marko Izbira primernega premaznega sistema za obdelavo oken iz smrekovine in iz lesa merantija 2012 pdf Vsn 353
POSAVEC, Rok HUMAR, Miha Uvajanje kontinuiranega spremljanja vlažnosti impregniranega lesa v zunanjih pogojih 2012 pdf Vsn 354
PURKART, Klemen MEDVED, Sergej Vpliv vrste lesa na emisije formaldehida iz trislojne iverne plošče 2012 pdf Vsn 352
SREBOT, Jaka OBLAK, Leon Uvajanje sistema 20 ključev v podjetje Mizarstvo Vidmar d.o.o. 2012 pdf Dn 922
ŠMUC, Alojz HUMAR, Miha Odpornost lignoceluloznih gradbenih materialov na glive razkrojevalke 2012 pdf Vsn 361
ŠTABUC, Niko HUMAR, Miha Vpliv temperature in trajanja postopka termične modifikacije lesa na fungicidne lastnosti modificiranega lesa 2012 pdf Dn 920
ŠTAVAR, Peter BUČAR, Bojan Snovanje obdelovalnega stroja z uporabo standardnih komponent 2012 pdf Vsn 355
ŠTERBENC, Peter PETRIČ, Marko Evidentiranje in analiza napak pri površinski obdelavi stolov in miz 2012 pdf Vsn 349
TOMAZIN, Simon GORIŠEK, Željko Ustreznost kondenzacijskega sušenja lesa v manjših lesnih obratih 2012 pdf Dn 929
TURK, Matic KROPIVŠEK, Jože Model prijave na javni razpis za investicije v primarni predelavi lesa 2012 pdf Dn 928
URBANČNIK, Andrej OBLAK, Leon Razvoj otroške zibke 2012 pdf Vsn 358
VIDERGAR, Marko PETRIČ, Marko

Razvoj metode za določanje odpornosti proti udarcu pri premazih za zaščito lesa v zunanji uporabi

2012 ni za objavo  

NOVI PROGRAMI - diplomski projekti

Uni B.Sc 1. st. Vs B.sC 1. st. 2011

 

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

Signatura
BENCE, Jure PETRIČ, Marko Vpliv premaznih sistemov na trdoto lesenih talnih oblog 2011 pdf Dv1 6
CENTA, Uroš MEDVED, Sergej Analiza loma lesnih plošč pri obremenitvi na upogib 2011 pdf Du1 17
ČERNE, Tomaž GORIŠEK, Željko Možnost solarnega sušenja v Sloveniji 2011 pdf Du1 10
DRAGOSAVAC, Peter GORIŠEK, Željko Mehanske in fizikalne lastnosti tenzijskega lesa jesena 2011 pdf Du1 12
GNIDOVEC, Gašper ČUFAR, Katarina Variabilnost dimenzij trahej v lesu bukve s Panške reke 2011 pdf Du1 20
JAGODIC, Valentin HUMAR, Miha Določanje razkrojenosti lesa z napravo Pilodyn 6J 2011 pdf Du1 19
JAN, Nejc MEDVED, Sergej Vpliv gostote posameznega sloja trislojne iverne plošče na  njeno toplotno izolativnost 2011 pdf Dv1 7
JEREB, Peter OBLAK, Leon Analiza dejavnikov, ki vplivajo na ceno in kakovost kitar 2011 pdf Du1 22
JEŽ, Boštjan ŠERNEK, Milan   Izdelava opažne plošče z lepilom na osnovi utekočinjenega lesa 2011 pdf Du1 14
KLOPČIČ, Matevž MEDVED, Sergej Vpliv gostote zunanjega sloja iverne plošče na njeno trdoto 2011 pdf Dv1 10
KONČAR, Mitja ČUFAR, Katarina  Identifikacija lesa iz dveh kozolcev v vasi Ratje  2011 pdf Dv1 8
KRAPEŽ, Daša HUMAR, Miha Vpliv ekstraktivov na naravno odpornost jedrovine kostanjevine (Castanea sativa Mill.) 2011 pdf Du1 15
KRŽIŠNIK, Davor ČUFAR, Katarina Anatomske raziskave arheološkega lesa 2011 pdf ni za objavo Du1 21
NAGODE, Andraž KITEK KUZMAN, Manja Lesene strešne konstrukcije 2011 pdf Dv1 12
OBLAK, Vid MEDVED, Sergej Vpliv strukture lesne plošče na njeno zvočno izolativnost 2011 pdf Du1 13
PAJK, Matjaž HUMAR, Miha Mehanske in sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z etanolaminom 2011 pdf Dv1 5
PETKOVŠEK, Janez GORIŠEK, Željko Vpliv izpolnjevanja direktiv o gradbenih proizvodih na kakovost lesnih izdelkov v zaključnih gradbenih delih 2011 pdf Dv1 9
PLEŠNIK, Matic PETRIČ, Marko Utekočinjenje prahu plute za pripravo površinskih premazov 2011 pdf Du1 11
ŠTIGL, Dušan GORIŠEK, Željko Relaksacija sušilnih napetosti v nihajočih klimatskih pogojih 2011 pdf Du1 23
ŠTOLFA, Primož KITEK KUZMAN, Manja Analiza konstrukcije stola z ukrivljeno sedežno lupino 2011 pdf Du1 24
ZUPANC, Martin OBLAK, Leon Upravljanje z zalogami v podjetju Mizarstvo Zupanc 2011 pdf Du1 16
ŽAGAR, Primož GORIŠEK, Željko Vpliv variabilne zgradbe macesnovine na njene dimenzijske in oblikovne spremembe 2011 pdf Dv1 11
ŽLAHTIČ, Mojca HUMAR, Miha Vpliv kondicioniranja na vezavo baker-etanolaminskih zaščitnih sredstev 2011 pdf Du1 18
_

 

 

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2011

 

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

Signatura
BAJT, Daša ČUFAR, Katarina Dendrokronološka analiza bukovine z območja Dolenjske in datiranje vgrajenega lesa 2011 ni za objavo Dn  915
BIŠKUP, Jure HUMAR, Miha Vpliv relativne zračne vlažnosti in anoksičnih razmer na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v smrekovino 2011 pdf Vs 344
BOŠTJANČIČ, Tomaž BUČAR, Bojan Zasnova stružnega aparata za CNC obdelovalni stroj 2011 pdf Vs 334
ČESNIK, Grega PETRIČ, Marko Izbrane fizikalne lastnosti lesnih premazov z dodanimi nano delci 2011 pdf Dn 914
DEBELJAK, Gašper ČUFAR, Katarina Lokalna kronologija širin branik kostanja (Castanea sativa) iz Poljanske doline 2011 pdf   Vs 342
KERMC, Klemen OBLAK, Leon Razvoj jedilniškega stola 2011 pdf Vs 346
KETE, Matic HROVATIN, Jasna Vpliv izvedbe kotne vezi na odpornost površinsko obdelanega okenskega profila proti staranju 2011 pdf Vs 332
KOČAR, Neža HROVATIN, Jasna Oblikovanje pohištva za različne stanovanjske tipe ljudi 2011 pdf Vs 330
KOS, Jure OBLAK, Leon

Uporaba sestavin tržnokomunikacijskega spleta v slovenskih pohištvenih podjetjih

2011 pdf Vs 327
LAVRIČ, Andrej PETRIČ, Marko Priprava in karakterizacija površinskega sistema iz utekočinjenega lesa in melamin-urea-formaldehidnih smol 2011 pdf Vs 347
MOLE, Samo OBLAK, Leon Uporaba kvantitativnih metod pri napovedovanju prodaje v lesnem podjetju 2011 ni za objavo Vs 331
PERKO, Bojan KROPIVŠEK, Jože Prenova in informatizacija poslovanja v lesnem podjetju 2011 pdf Vs 339
PETRIC, Matej ČUFAR, Katarina

Variabilnost dimenzij in deležev trahej v datiranih branikah bukve z dveh rastišč

2011 pdf Vs 324
PIRMAN, Marko GORNIK BUČAR, Dominika Korelacije med udarno žilavostjo in nedestruktivno določenimi mehanskimi lastnostmi smrekovine 2011 pdf Vs 348
PLANTAN, David HROVATIN, Jasna Razvoj servirnega vozička 2011 pdf Vs 325
SINKAR, Boštjan OVEN, Primož Vsebnost celokupnih fenolov v jelovih in smrekovih grčah 2011 pdf Vs 337
SIVEC, Jernej ČUFAR, Katarina

Nastajanje lesa pri alepskem boru z rastišča Maigmo in Jarafuel v rastni sezoni 2006

2011 pdf Vs 326
STRNAD, Matjaž BUČAR, Bojan Poraba energije pri izdelavi lesnih sekancev 2011 pdf Vs 335
ŠILC, Janez ŠERNEK, Milan Vpliv sestave lepilne mešanice na osnovi utekočinjenega lesa na kakovost lepljenja termično modificiranega lesa 2011 pdf Vs 343
TAVČAR, Marko GORNIK BUČAR, Dominika Vpliv kakovosti hlodovine na natančnost in zmogljivost razžagovanja na tračnem žagalnem stroju 2011 pdf Vs 338
TISELJ, Mihec MEDVED, Sergej Vpliv vrste lesnega ploščnega kompozita na odpornost proti izvleku vijaka 2011 pdf Vs 336
ULAMEC, Robi ČUFAR, Katarina

Kambijeva cona in floem v obdobju mirovanja pri bukvi (Fagus sylvatica) z rastišča pri Šentjurju

2011 pdf Vs 340
VESEL, Miha BUČAR, Bojan Analiza obstoječe lesene konstrukcije z evrokod sistemom 2011 pdf Dn 912
VUKOJEVIĆ, Milenko OBLAK, Leon Oblikovanje in uvajanje blagovne znamke Syd Cross 2011 pdf Vs 345
ŽELJKO, Marko ČUFAR, Katarina Nastajanje lesa pri alepskem boru z dveh rastišč v Španiji v rastni sezoni 2005 2011 pdf Vs 341
ŽERJAV, Boris PETRIČ, Marko Vpliv lastnosti lužil na luženje češnjevega lesa 2011 pdf Vs 333

NOVI PROGRAMI - diplomski projekti

Uni B.Sc 1. st. Vs B.sC 1. st. 2010

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

Signatura
CILENŠEK, Boris ŠERNEK, Milan Reološke lastnosti urea-formaldehidnih lepil 2010 pdf (ni za objavo) Du1
FINŽGAR, Matjaž OBLAK, Leon Reorganizacija proizvodnje lesnega podjetja 2010 pdf Dv1  1
GRAHOVAC, Tadej MEDVED, Sergej Lesne plošče kot toplotno izolativni material
2010 pdf Du1 8
HOČEVAR, Simon HUMAR, Miha Analiza vzrokov onesnaženja lesnih ostankov z anorganskimi onesnažili v lesnem podjetju 2010 pdf Dv1 4
KAC, Vito ČUFAR, Katarina Raziskave lesa ikon iz muzejske zbirke 2010 pdf Dv1  3
KOBE, Nejc HUMAR, Miha Odpornost bukovine, impregnirane s hidrofobnimi pripravki, na glive bele trohnobe 2010 pdf Du1 2
KOROŠEC, Domen MEDVED, Sergej Primernost lesnih plošč za zvočno izolacijo 2010 pdf Du1 9
KOROŠEC, Tjaša HUMAR, Miha Odpornost smrekovega lesa, prepojenega s hidrofobnimi pripravki, na glive rjave trohnobe 2010 pdf Du1 3
KRANJEC, Gašper ŠERNEK, Milan Strižna trdnost in trajnost spojev lepljenih z lepilom iz utekočinjenega lesa 2010 pdf  Du1 7
LAVK, Vanja OVEN, Primož Analiza odziva tkiv na mehanska poškodovanja pri navadnem divjem kostanju s tridimenzionalnim magnetno resonančnim slikanjem 2010 pdf    Du1 4
MAJER, Aljaž ČUFAR, Katarina Lokalna kronologija širin branik bukve iz Menine planine 2010 pdf Dv1 2
MRŠIĆ, Dalibor GORIŠEK, Željko CAE analiza kinetike in porabe energije v konvencionalnem postopku sušenja lesa       2010 pdf  Du1 6
TOMEC, Primož GORIŠEK, Željko Optimalno kombiniranje kondenzacijskega in konvekcijskega sušilnega postopka 2010 pdf Du1 5

 

 

DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2010

 

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

Signatura
AHEC, Jana OBLAK, Leon Preučevanje dejavnikov nakupnega vedenja podjetij pri nakupu pisarniškega pohištva 2010 ni za  objavo Dn 890
ANDOLJŠEK, Janez VRATUŠA, Srečko Inženirske konstrukcije iz lepljenega lameliranega lesa v Sloveniji  2010 pdf Vs 318
ANTOLIN, Darja OBLAK, Leon Razvoj novega programa pohištva za vrtce 2010 pdf Vs 292
AVGUŠTINČIČ, Jože HUMAR, Miha Odpornost lesa, premazanega z vodnimi emulzijami voskov, proti glivam modrivkam in plesnim 2010 pdf Vs 301
BAJUK, Jože ŠERNEK, Milan Mehanske in fungicidne lastnosti vezanih plošč zaščitenih s Silvanolinom 2010 pdf Vs 305
BLATNIK, Janže POHLEVEN, Franc Odnos Slovencev do lesa in lesnih izdelkov 2010 pdf Vs 315
BOHTE, Aleš ŠERNEK, Milan Kakovost zlepljenosti med različnimi materiali poda počitniške prikolice 2010 pdf Vs 319
BOZOVIČAR, Jure MEDVED, Sergej Vpliv vrste lepila na sorpcijske lastnosti iverne plošče 2010 pdf Vs 294
BRODNIK, Kristjan HROVATIN, Jasna

Primerjava izbranih CAD programov v pohištveni industriji

2010 pdf Vs 298
CERAR, Tomaž GORIŠEK, Željko Sublimacijsko sušenje lesa 2010 pdf Vs 314
DOLGAN, Franko ŠERNEK, Milan Vpliv hladnega predstiskanja na lastnosti težko gorljive vezane plošče 2010 pdf Vs 306
DRNOVŠEK, Boris HUMAR, Miha Primerjava treh standardnih postopkov izpiranja aktivnih učinkovin iz impregniranega lesa 2010 pdf Vs 304
FARTEK, Boris ČUFAR, Katarina Anatomske posebnosti lesa alepskega bora z rastišč v Španiji in Sloveniji 2010 pdf Vs 309
GORUP, Andrej GORIŠEK, Željko Kinetika sušenja bukovine na prostem v odvisnosti od letnih klimatskih nihanj 2010 pdf Dn 905
HUDNIK, Tina MEDVED, Sergej Razvoj lahkih ploščnih kompozitov s sredico iz utekočinjenega lesa   2010 pdf Dn 909
JANEŽIČ, Matej OBLAK, Leon Analiza nekaterih tehnološko-tehničnih in socioloških parametrov zamenjave linije za prototipne izdelke   2010 pdf   Vs 320
JENE, Jurij HROVATIN, Jasna Navlaževanje elementov zunanjih podov v odvisnosti od njihove konstrukcije 2010 pdf Dn 896
JENKO, Franci POHLEVEN, Franc Možnost uporabe termično modificiranega lesa za kuhinjsko pohištvo 2010 pdf Dn 903
JURIČ, Benjamin POHLEVEN, Franc Stabilizacija lesa s sredstvom Meldur 2010 pdf Vs 311
JURČEVIĆ, Dražen MEDVED, Sergej Uporaba plošč iz lesenih vlaken v izolacijske namene v gradbeništvu 2010 pdf Dn 893
KAVČIČ, Rudi KROPIVŠEK, Jože Ekonomska upravičenost zamenjave tehnologije za izdelavo kompozitnih plošč 2010 pdf Vs 317
KURNIK, Andrej MEDVED, Sergej Lastnosti lahkih plošč s sredico iz slame 2010 pdf Dn 898
KURNIK, Peter KROPIVŠEK, Jože Izbira informacijskega sistema za manjše lesno podjetje 2010 pdf Dn 895
LAPAJNE, Borut BUČAR, Bojan Zasnova, izdelava in analiza delovanja enostavne ekstruzijske hidravlične stiskalnice za izdelavo peletov 2010 pdf Dn 892
LAUKO, Simon ŠERNEK, Milan Dolžinsko lepljenje sveže smrekovine 2010 pdf Vs 307
MARTINČIČ, Andrej OVEN, Primož Variabilnost gostote lesa debla, vej in korenin jelk s snežniškega območja 2010 pdf Vs 313
MAZI, Janko GORIŠEK, Željko Vpliv sušilnih pogojev na konvekcijsko sušenje bukovine 2010 pdf Dn 889
MAVER, Dejan HROVATIN, Jasna Uporaba računalniških programov za konstruiranje in oblikovanje v slovenskih lesnih podjetjih 2010 pdf Vs 296
MERHAR, Klemen OVEN, Primož Lastnosti lesa bršljana 2010 pdf Dn 906
MRZLIKAR, Stojan BARTOL, Tomaž Analiza objav Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 2010 pdf Dn 891
OBRONEK, Franc GORIŠEK, Željko Energijska učinkovitost sušilnega postopka v različnih tehnologijah predelave žaganega lesa 2010 pdf Vs 299
OSTERMAN, Primož POHLEVEN, Franc Učinkovitost novejših biocidnih pripravkov proti glivam modrivkam 2010 pdf Dn 888
PAJNIČ, Matjaž HROVATIN, Jasna Raziskava ergonomske ustreznosti kuhinjskega pohištva 2010 pdf Dn 897
PEČJAK, Marko ČUFAR, Katarina Vpliv kakovosti bukovine na količinski izkoristek 2010 pdf Vs 308
           
PORI, Pavel MEDVED, Sergej Vpliv brušenja ivernih plošč na oprijemnost papirja, impregniranega z melaminsko smolo 2010 pdf Dn 900
ROBNIK, Stanislav ŠERNEK, Milan Kakovost lepilnega spoja pri lepljenju parketa na različne podlage 2010 pdf Vs 303
RUPNIK, Laura HUMAR, Miha Uporaba z glivami razkrojenega lesa za biofiltracijo vode onesnažene z bakrovimi spojinami 2010 pdf Dn 902
SEVER, Sebastjan ŠERNEK, Milan Izboljšanje upogibne trdnosti furnirnih plošč z dodajanjem sintetičnih vlaken 2010 pdf Dn 899
SITAR, Damjan OBLAK, Leon Razvoj in konstrukcija lahkega oblazinjenega sedežnega pohištva 2010 pdf Vs 312
SMOLE, Jože ČUFAR, Katarina Barva in odpornost lesa evropskega in ameriškega oreha 2010 pdf Vs 321
SMREKAR, Janez KROPIVŠEK, Jože Reševanje konfliktov v lesnem podjetju 2010 pdf Vs 310
STARE, Jure ŠERNEK, Milan Vpliv temperature in časa stiskanja na kakovost zlepljenosti pri oblaganju plošč s furnirjem 2010 pdf Dn 904
STRŽINAR, Jan BARTOL, Tomaž Analiza rabe predmetnih oznak za področje lesarstva v sistemu COBIB/COBISS 2010 pdf Dn 894
ŠKULJ, Jernej KROPIVŠEK, Jože Možnosti zamenjave šefovskega vodenja z managerskim pri vodenju proizvodnje v lesnem podjetju 2010 pdf Vs 293
ŠTROVS, Matej PETRIČ, Marko Vpliv temperature termične modifikacije na omočljivost modificiranega lesa 2010 pdf  Dn 911
TRATAR, Janez BUČAR, Bojan Uporaba robota za izdelavo prostorskih površin 2010 pdf Dn 901
TRATAR, Marko PETRIČ, Marko Primerjava površinskih lastnosti različnih talnih oblog 2010 pdf Vs 295
VRAVNEK, Boris POHLEVEN, Franc Proučevanje nabrekanja termično modificiranega lepljenega kuhinjskega pulta in njegove odpornosti proti modrenju 2010 pdf Vs 300
ZUPANČIČ, Janez MEDVED, Sergej Dimenzijska obstojnost ivernih plošč s povišano gostoto 2010 pdf Dn 907

 

 DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2009

Avtor Mentor Naslov Leto pdf Signatura
ANDREJAŠIČ, Primož KROPIVŠEK, Jože Prenova informacijske podpore proizvodnemu procesu v manjšem lesnoindustrijskem podjetju 2009 pdf Vs 266
BOLTAR, Luka ŠERNEK, Milan Možnost izdelave lepljenega kompozita iz bambusa 2009 pdf Dn 876
ČEŠNOVAR, Dejan ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave kozolcev iz vasi Ratje in Malo Lipje 2009 pdf Vs 281
ČOP, Matjaž ŠERNEK, Milan Vpliv vrednosti pH termično modificiranega lesa na utrjevanje lepil 2009 pdf Dn 887
ERZNOŽNIK, Blaž HROVATIN, Jasna Razvoj okenskega profila 2009 pdf Vs  290
GOLOB, Luka ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave lesa zgodovinskih objektov iz okolice Šentjurja 2009 pdf Vs 256
GROF, Tomaž HUMAR, Miha Sorpcijske lastnosti smrekovine impregnirane z
vodnimi emulzijami polietilenskega voska
2009 pdf Vs 288
HAFNER, Boris HUMAR, Miha Vpliv klimatskih pogojev na vlažnost lesa impregniranega z vodnimi emulzijami polietilenskih in montanskih voskov 2009 pdf Vs 270
HLADNIK, Jurij HUMAR, Miha Anorganska onesnažila v odsluženem lesu in ploščah iz
dezintegriranega lesa 
2009 pdf Vs 282
JERŠIČ, Peter TRDAN, Stanislav Spremljanje sezonske dinamike vrbarja (Cossus cossus L.) v ekstenzivnih sadovnjakih s feromonskimi vabami 2009 pdf Vs 272
JOKIĆ, Miladin ČUFAR, Katarina Anatomske posebnosti alepskega bora in pinije zaradi klimatskih anomalij 2009 pdf Vs 273
JUG, Samo HUMAR, Miha Vpliv širine branik na vezavo bakrovih pripravkov za les 2009 pdf Vs 255
JURŠIČ, Tomaž ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave stavb na Bizeljskem  2009 pdf Vs 280
KAKER, Dejan GORNIK Bučar, Dominika Tehnološke značilnosti izdelave lesnih kuriv 2009 pdf Vs 267
KOREN, Dejan HROVATIN, Jasna Analiza ponudbe pisarniškega pohištva z ergonomskega vidika 2009 ni za objavo Vs 289
KOROŠEC, Klemen HROVATIN, Jasna Razvoj pohištva za spalnice 2009 pdf Vs 262
KOŠMRLJ, Jože OMAN, Janez Emisije pri kurjenju biomase 2009 pdf Vs 274
KRAŠEVEC, Ervin OMAN, Janez Industrijski kotli za kurjenje lesne biomase 2009 pdf Vs 261
KUNC, Darko ŠERNEK, Milan Razvoj trdnosti urea-formaldehidnega lepilnega spoja med utrjevanjem 2009 pdf Vs 279
KUŽNIK, Dominik MEDVED, Sergej Vpliv izbranega lepila na gostotni profil pri izdelavi  ivernih plošč 2009 pdf Dn 886
MELANŠEK, Žiga HUMAR, Miha Sorpcijske lastnosti lesa impregniranega z vodno emulzijo montanskega voska in borove kisline 2009 pdf Dn 878
MRAVLAK, Miha MEDVED, Sergej Vpliv debeline ivernih in vlakninskih plošč na njihove akustične lastnosti 2009 pdf Dn 874
PENŠEK, Mitja MEDVED, Sergej Vpliv vlažnosti iverja na porabo energije pri sušenju 2009 pdf Dn 879
PERME, Marko GORNIK BUČAR, Dominika Analiza stanja slovenske žagarske industrije 2009 pdf Vs 269
PINTARIČ, Peter BUČAR, Bojan Odsesovalna naprava na 5-osnem CNC obdelovalnem stroju 2009 pdf Vs 277
PIRNAT, Marcel OVEN, Primož Nastanek površinskega kalusa pri navadnem divjem kostanju (Aesculus hippocastanum) 2009 pdf Vs 265
POTISEK KRIŽ, Aleksandra MEDVED, Sergej Vpliv deleža utekočinjenega lesa v urea-formaldehidnem lepilu na lastnosti ivernih plošč 2009 pdf Dn 881
POVŠE, Dejan ČUFAR, Katarina Zaključek kambijeve aktivnosti v rastni sezoni 2008 pri bukvah z dveh rastišč 2009 pdf Vs 276
PREZELJ, Tanja OBLAK, Leon Izbor pakirne linije v lesnem podjetju 2009 pdf Dn 882
RAINER, Gašper HUMAR, Miha Ugotavljanje kurativnih minimalnih inhibitornih koncentracij borove kisline in modre galice na glive razkrojevalke lesa 2009 pdf Dn 883
RAMOVŠ, Rok POHLEVEN, Franc Gorljivost termično modificiranega in z borovimi pripravki impregniranega lesa 2009 pdf Vs 268
ROT, Janez POHLEVEN, Franc Odpornost lesa modificiranega s sredstvom Meldur-DMES proti glivam modrivkam 2009 pdf Vs 271
RUDOLF, Uroš BUČAR, Bojan Analiza vpliva spremenljivih geometrijskih značilnosti obdelovalnega orodja na morfološke značilnosti obdelanih
površin vlaknatega kompozita
2009 pdf Vs 283
SALOPEK, Nenad OBLAK, Leon Dvig konkurenčnosti v stolarni 2009 pdf Vs 257
SITAR, Aljaž ČUFAR, Katarina Začetek kambijeve aktivnosti in nastanek ranega lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) iz dveh rastišč v rastni sezoni 2008 2009 pdf  Vs 260
SLEMENŠEK, Klemen MEDVED, Sergej Lastnosti ivernih plošč iz diskoloriranega lesa   2009 pdf Dn 884
SMRDELJ, Gregor HUMAR, Miha Fungicidne lastnosti lesa impregniranega z vodnimi emulzijami voskov 2009 pdf Vs 259
STRAH, Franci ŠERNEK, Milan Vpliv tlaka in časa stiskanja na kvaliteto oplemenitenja iverne plošče s furnirjem 2009 pdf Vs 275
STUPICA, Primož ŠERNEK, Milan Uporaba VF tehnologije za utrjevanje praškastih premazov 2009 pdf Vs
ŠČERNJAVIČ, Roman MEDVED, Sergej Vpliv deleža skorje na mehanske lastnosti ivernih plošč 2009 pdf Vs 287
ŠIFRAR, Uroš GORIŠEK, Željko Vpliv transpiracijskega sušenja na spremembe barve bukovine med komorskim sušenjem 2009 pdf Vs 263
ŠTUNF, Luka GORNIK BUČAR, Dominika Analiza hidrotermične plastifikacije lesa v procesu priprave furnirske hlodovine 2009 pdf Vs 284
ŠUŠTERŠIČ, Žiga POHLEVEN, Franc Izguba mase termično modificiranega lesa in njegova odpornost proti lesnim glivam 2009 pdf Dn 885
UGOVŠEK, Aleš HUMAR, Miha Vpliv biocidov v lepilnem spoju na mehanske in fungicidne lastnosti lepljenega lesa 2009 pdf Dn 877
URŠIČ, Marko POHLEVEN, Franc Ugotavljanje insekticidnih lastnosti lesa modificiranega s sredstvom Meldur-DMES 2009 pdf Vs 286
VEG, Tine POHLEVEN, Franc Termična modifikacija različnih vrst lesa   2009 pdf Vs 285
VIDEMŠEK, Jerneja HUMAR, Miha Vpliv pufrov na odpornost z bakrovimi pripravki zaščitenega lesa pred trohnenjem 2009 pdf Dn 880
VILAR, Tomaž OBLAK, Leon Razvoj izdelka s pomočjo metode razvoja funkcij kakovosti 2009 pdf Dn 875
ZORKO, Peter KROPIVŠEK, Jože Vpliv gospodarske recesije na način motiviranja zaposlenih v slovenskih lesnih podjetjih 2009 pdf Vs 291
ZUPANČIČ, Marjan GORNIK Bučar, Dominika Vpliv rdečega srca na kakovost in izkoristek bukovega furnirja 2009 pdf Vs 264
ŽELEZNIK, Tomaž OVEN, Primož Ugotavljanje patoloških sprememb v svežem lesu s Shigometrom 2009 pdf Vs 258
ŽULIČ, Tomo HROVATIN, Jasna Primerjava mehanskih lastnosti obodne kotne vezi z razstavljivo vezjo in s spojnim okovjem 2009 pdf Vs 278

 

                          DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2008

 

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf

Signatura

BAJDE, Matej PETRIČ, Marko Uvajanje vodnih premazov v proizvodnjo pohištva iz hrastovine 2008 pdf Dn 869
BIŽAL, Uroš POHLEVEN, Franc Higroskopnost in dimenzijska stabilnost lesa modificiranega z derivatom imidazola 2008 pdf Vs 253
BUH, Matjaž PETRIČ, Marko Penetracija vodnih lužil v bukov les 2008 pdf Dn 868
CIMERMAN, Žiga MEDVED, Sergej Vpliv površine iverne plošče na oprijemnost dekorativnega papirja 2008 pdf Dn 872
ČERNE, Matjaž PETRIČ, Marko Uvajanje vodnih površinskih premazov v proizvodnji kuhinjskih elementov iz masivnega lesa 2008 pdf Vs 236
ČUK, Nataša TIŠLER,Vesna Optimizacija utekočinjenega lesa različnih drevesnih vrst 2008 pdf Dn 861
DOLENC, Boris BUČAR, Bojan Analiza obremenitev orodij pri periodičnem krožnem odrezavanju 2008 pdf Vs 233
DRNOVŠEK, Matej HROVATIN, Jasna Javnomnenjska raziskava o vplivu rabe lesa na zdravo bivalno okolje 2008 pdf Dn 855
FABČIČ, Blaž HUMAR, Miha Vpliv branik hrastovine na naravno odpornost proti glivam razkrojevalkam 2008 pdf Dn 863
FIRŠT, Uroš MEDVED, Sergej Vpliv vrste lepila pri izdelavi ivernih plošč na tlak sproščanja ob izpostavitvi delovanju vode 2008 pdf Dn 854
FJORELI, Borut Igor HUMAR, Miha Uporaba koruzne omakalne vodice za mikoremediacijo odsluženega, z bakrovimi pripravki zaščitenega lesa 2008 pdf Dn 864
GAJŠEK, Urška MEDVED, Sergej Vpliv deleža skorje v iverni plošči na vsebnost prostega formaldehida 2008 pdf Dn 857
GLIHA, Iztok HROVATIN, Jasna Vpliv konstrukcije na trajnost otroških igral 2008  pdf Vs 245
GRIČAR, Grega HUMAR, Miha Vpliv časa potapljanja na vezavo baker-etanolaminskih pripravkov v les 2008 pdf Vs 254
HRIBAR, Mateja PETRIČ, Marko Površinska obdelava naravne in termično modificirane resonančne smrekovine 2008 pdf Dn 867
HUMAR, Matjaž OMAN, Janez Potencial lesne biomase za energetske namene v Sloveniji 2008 pdf Vs 227
JAVORNIK, Blaž TRATNIK, Mirko Optimizacija dela na CNC strojih v podjetju Elan marine d.o.o. 2008 pdf Vs 241
JEGLIČ, Tomaž ŠERNEK, Milan Upogibne lastnosti lepljenca z zobatim lepilnim spojem 2008 pdf Vs 247
JERMAN, Aleksander ŠERNEK, Milan Vpliv vrste lepila in načina lepljenja na nabrekanje sestavljene delovne plošče 2008 pdf Vs 248
JUG, Andrej KROPIVŠEK, Jože Strukturna zasnova panožnega spletnega portala 2008 pdf Vs 251
JUHART, Janez ŠERNEK, Milan Možnosti in ovire za večjo rabo lepljenega lesa v stavbarstvu 2008 pdf Vs 239
KASTELIC, Miha GORIŠEK, Željko Sorpcijske in difuzijske karakteristike tenzijskega lesa 2008 pdf Vs 235
KEBE, Gregor PETRIČ, Marko Vpliv temperature sušenja na odpornostne lastnosti različnih vodnih premaznih sistemov 2008 pdf

Vs 228

KOS, David HUMAR, Miha Vpliv biocidnih premazov na prodiranje hif v smrekovino 2008 pdf Vs 230
KRPAN, Anja MEDVED, Sergej Mehanske in biološke lastnosti iverne plošče narejene iz odsluženega zaščitenega lesa 2008 pdf Dn 860
LEKŠE, Simon HROVATIN, Jasna Embaliranje in pakiranje končnih izdelkov 2008 pdf Vs 252
LIPUŠČEK, Igor Hrovatin, Jasna Funkcionalnost kuhinjskega pohištva 2008 pdf Dn 870
MALIŠ, Miroslav TIŠLER, Vesna Kakovost meljavine in vpliv na lastnosti kartona in papirja 2008 pdf Vs 242
MIKUŠ, Primož PETRIČ, Marko Uvedba vodnih premaznih sistemov v lesnopredelovalno podjetje in rekonstrukcija lakirnice za zmanjšanje emisij HOS 2008 pdf Vs 234
OSTOJIĆ, Igor HROVATIN, Jasna Študija sedežnega pohištva oblikovalca Nika Kralja 2008 pdf Vs 244
PALMAN, Andrej ŠERNEK, Milan Posodobitev tehnologije za krojenje bukovih desk in ekonomska upravičenost investicije 2008 pdf Vs 231
PANGOS, Alen HROVATIN, Jasna Razvoj razstavljive lesne vezi 2008 pdf Vs 238
POGLAJEN, Matija HUMAR, Miha Določanje mejnih fungicidnih vrednosti borove kisline 2008 pdf Dn 871
RAVNIK, Miha OMAN, Janez Zakonski okviri pri uporabi lesa kot vira energije 2008 pdf Vs 226
STRLE, Tomo GORIŠEK, Željko Sušilne lastnosti kompresijskega lesa 2008 pdf Dn 862
ŠČERNJAVIČ, Danilo ŠERNEK, Milan Lepljen les za konstrukcijske namene 2008 pdf Vs 243
ŠKODA, Boris ŠERNEK, Milan Dielektrične lastnosti utrjenih lepilnih spojev 2008 pdf Vs 249
ŠUBIC, Cene KROPIVŠEK, Jože Strateški model razvoja podjetništva v lesarstvu 2008 pdf Dn 865
ŠUŠTAR, Andrej PETRIČ, Marko Modificiran les za kuhinjske elemente 2008 pdf Vs 250
TANKO, Sašo HROVATIN, Jasna Univerzalni sistem stopniščnih ograj 2008 pdf Vs 229
TISOVEC, Anton POHLEVEN, Franc Fungicidna učinkovitost lesa, modificiranega s sredstvom Meldur 2008 pdf Vs 240
VOVKO, Franci TRATNIK, Mirko Osebna prodaja kot orodje tržno-komunikacijskega spleta v lesnoindustrijskem podjetju 2008 pdf Vs 237
ZUPANČIČ, Anton HROVATIN, Jasna Primerjava trdnosti vezi pri okenskem krilu 2008 pdf Dn 866
           

 

 

                        DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski strokovni študij) 2007

Avtor

Mentor

Naslov

Leto

pdf     Signatura               
AŠ, Jože HROVATIN, Jasna Razvoj pohištva za opremo hotelskih sob 2007   
 
Vs 209
ATELŠEK, Jure HUMAR, Miha Določanje minimalne koncentracije zaščitnega pripravka na osnovi bakra in etanolamina za zaščito lesa pred trohnenjem 2007 pdf Vs 188
BENEDIČIČ, Janez GORIŠEK, Željko Vpliv gostotnega profila in sorpcijskih karakteristik na krivljenje MDF plošč 2007 pdf Vs 182
BIJOL, Miha HROVATIN, Jasna Oblikovanje in konstruiranje tikove palube 2007 pdf Vs 199
BOLTA, Matjaž PETRIČ, Marko Uporaba infrardeče spektroskopije za preiskave tradicionalnih premaznih sistemov za les 2007 pdf Vs 216
BRAČUN, Gregor HROVATIN, Jasna Razvoj modela za motorni čoln 2007 pdf Vs 193
BUH, Igor OBLAK, Leon Analiza dejavnikov nakupnega obnašanja za pohištvo otroških sob 2007 ni za objavo Dn 843
BUKOVEC, Martin MEDVED, Sergej Vpliv načina stiskanja furnirnih plošč na njihove sorpcijske lastnosti 2007 pdf Vs 181
CERAR, Bojan ČUFAR, Katarina Lokalna kronologija hrasta (Quercus sp.) z Dolenjske 2007 pdf Vs 190
CERAR, Gregor KROPIVŠEK, Jože Poslovna in namenska računalniška programska oprema v lesnih podjetjih 2007 pdf Vs 191
ĆIRIĆ DOLGAN, Milena HROVATIN, Jasna Dekoracija pohištvenih izdelkov 2007   Vs 194
DERGANC, Bojan ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave kozolcev v Velikem Orehku 2007 pdf Vs 213
DOLINŠEK, Ivan MEDVED, Sergej Uporaba FT-IR spektroskopije za karakterizacijo ivernih plošč 2007 pdf DN 852
ERČULJ, Janez PETRIČ, Marko Vpliv brušenja podlage na lastnosti različnih površinskih sistemov 2007 pdf Vs 203
FROL, Rok TRATNIK; Mirko Nadgradnja obstoječega sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem v podjetju Svea lesna industrija, d.d. Zagorje 2007 pdf Dn 835
FRUMEN, Primož ŠERNEK, Milan Tehnološka prenova lakirnice v lesnem podjetju 2007 pdf Dn 853
GLIHA, Tomaž ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave dvojnega stegnjenega kozolca na Dolenjskem 2007 pdf Vs 189
GORENŠEK, Mitja PETRIČ, Marko Lastnosti prostih utrjenih filmov premazov za les 2007 pdf Vs 205
GOSAR, Marjan GORIŠEK, Željko Vpliv kakovosti smrekovine na izkoristek osušenega žaganega lesa 2007 pdf Vs 224
GOSTIŠA (Kogovšek) Nataša OBLAK, Leon Razvoj novih proizvodov v podjetju za izdelavo vrat in podbojev 2007 pdf Dn 850
GRAHOR, Andrej GORIŠEK, Željko

 Strukturne značilnosti in fizikalno-mehanske lastnosti juvenilnega, adultnega in poranitvenega lesa črnega bora. (Pinus nigra Arn.)     

2007 pdf Vs 180
GRUDNIK, Jure MEDVED, Sergej Vpliv velikosti iverja in delež dodanega lepila na stopnjo oblepljenosti 2007 pdf Vs 201
HOČEVAR, Matej PETRIČ, Marko Primerjava lastnosti sodobnih lesnih premazov za zunanjo uporabo 2007 pdf Vs 215
HORVAT, Žiga HUMAR, Miha Spremembe vrednosti pH zaščitnih pripravkov med impregnacijo lesa 2007 pdf Vs 206
HROVAT, Štefan KROPIVŠEK, Jože Informacijski vidiki naročanja materiala v manjših lesnoindustrijskih podjetjih 2007 pdf   Vs 197
JELENC, Robert GORNIK BUČAR, Dominika Analiza upravičenosti žagarskega obrata v Selški dolini 2007 pdf Vs 222
JENIŠEK, Miran POHLEVEN, Franc Uporaba argona in dušika za zaduševanje lesnih gliv 2007 pdf Dn 833
KAPELJ, Ernest TRATNIK, Mirko Analiza produktivnosti in vrednosti proizvodnje plemenitega furnirja 2007 ni za objavo Vs 195
KIRAR, Sebastjan HUMAR, Miha Mehanske lastnosti lesa impregniranega s pripravki na osnovi bakra in etanolamina 2007 pdf Vs 217
KOGOVŠEK, Miha GORIŠEK, Željko Sušilne karakteristike beljave, jedrovine in mokrovine pri jelovini 2007 pdf Dn 839
KOPRIVNIKAR, Jože PETRIČ, Marko Impregnacija lesa z utekočinjenim lesom 2007 pdf Dn 840
KORTNIK, Matej PETRIČ, Marko Primerjava lastnosti lazur na toplotno modificiranem ali z biocidom zaščitenem smrekovem lesu 2007 pdf Dn 841
KOVAČ, Branko KROPIVŠEK, Jože Koncept učinkovitega ravnanja manjšega lesnega podjetja 2007 pdf Vs 210
KOVŠCA, Janez KROPIVŠEK, Jože Model vodenja proizvodnih delavcev v srednje velikem lesnem podjetju 2007   Vs 196
KUNAJ, Jurij ČUFAR, Katarina Tradicionalna pravila za določanje časa poseka lesa 2007 pdf Vs 186
LAPAJNE, Igor GORIŠEK, Željko Vpliv sušilnega postopka na kakovost sušenja bukovine 2007 pdf Vs 185
LAVRIČ, Igor OBLAK, Leon Analiza salonov pohištva v Sloveniji 2007 pdf  Vs 208
MERKAČ, Jernej POHLEVEN, Franc Določanje vsebnosti bakra v hranilnem mediju in miceliju lesnih gliv z EPR spektroskopijo 2007 pdf Dn 846
MIHAJLOVIĆ, Danijel KROPIVŠEK, Jože Uvajanje odprtokodne programske opreme v slovenska lesna podjetja 2007 pdf Dn 848
MIHALIĆ, Davor TIŠLER, Vesna Optimizacija izdelave poliuretanske pene z uporabo utekočinjenega lesa 2007 pdf  Vs 223
MODIC, Jerneja HUMAR, Miha Fungicidno delovanje posameznih aktivnih komponent v pripravkih na osnovi bakra in etanolamina 2007 pdf Dn 849
MOHORIČ, Iztok PETRIČ, Marko Preprečevanje sivenja furfuriliranega in acetiliranega lesa 2007 pdf Dn 834
MOŽE, Robert Oven, Primož Makroskopske in mikroskopske razlike med zavrtim poganjkom in sledjo iglic v lesu nekaterih iglavcev 2007 pdf Vs 221
NAGODE, Jure HUMAR, Miha Vpliv vlažnosti lesa na impregnibilnost in vezavo zaščitnih pripravkov na osnovi bakra in etanolamina 2007 pdf  Vs 183
NEMANIČ, Miran HROVATIN, Jasna Razvoj sistemskega kopalniškega pohištva 2007 pdf  Vs 204
NOVAK, Klemen ČUFAR, Katarina Variabilnost prirastka na različnih višinah v deblu pinije in alepskega bora 2007 pdf Dn 847
OCEPEK, Damjan GORNIK Bučar, Dominika Vpliv strukture žagalnih strojev na kapaciteto žaganice 2007 pdf Vs 212
PAČNIK, Peter KROPIVŠEK, Jože Prenova in informatizacija izdelave kosovnic v podjetju Gorenje, Notranja oprema d.o.o. 2007 pdf  Vs 198
PERAT, Boštjan HROVATIN, Jasna Sistemsko pohištvo prof. Nika Kralja 2007 pdf  Vs 192
PETEK, Primož MEDVED, Sergej Ugotavljanje tehnoloških lastnosti melaminskega lepila za impregnacijo belega dekorativnega papirja 2007 ni za objavo Dn 838
PODLESNIK, Boštjan HUMAR, Miha Učinkovitost pripravkov na osnovi bora in etanolamina na lesne glive 2007 pdf Dn 845
POLLAK, Luka GORIŠEK, Željko Preučevanje fizikalnih, mehanskih in sušilnih karakteristik ksilita 2007 pdf  Dn 836
POVŠE, Boštjan ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave pastirskih objektov iz okolice Kranjske Gore 2007 pdf Vs 220
PREZELJ, Špela OBLAK, Leon Uporaba nekaterih metod in modelov za management v podjetju Alples d.d. 2007 pdf  Dn 837
PRISLAN, Peter ČUFAR, Katarina Nastajanje lesa pri bukvi (Fagus sylvatica L.) v rastni sezoni 2006 2007 pdf Dn 844
PUČKO, Andrej HUMAR, Miha Vpliv vrednosti pH baker-etanolaminskih zaščitnih pripravkov na izpiranje 2007 pdf Vs 214
RAKOVEC, Majda TRATNIK, Mirko Vzroki za nastanek napak na robovih obdelovancev 2007 pdf  Vs 207
RUPNIK, Branko OVEN, Primož Debelinski prirastek dreves v urbanem okolju 2007 pdf  Vs 220
SORŠAK, Jaka MEDVED, Sergej Sorpcijske in nabrekovalne značilnosti ivernih plošč 2007 pdf  Vs 187
VEK, Viljem HUMAR, Miha Spremembe mehanskih lastnosti lesa zaradi delovanja gliv modrivk 2007 pdf  Dn 851
VERTAČNIK, Tone OVEN, Primož Določitev debeline zdravega lesa v živem drevesu z Resistographom F500 2007 pdf  Vs218
VRBNJAK, Tomislav BARTOL, Tomaž Bibliografske in vsebinske značilnosti člankov v reviji Les 2007 pdf  Vs 200
ZANJKOVIČ, Bernard ŠERNEK, Milan Vpliv modifikacije lesa s tehnologijo Plato na kvaliteto lepljenja 2007 pdf  Vs 225
ZAPUŠEK, Borut ŠERNEK, Milan Lezenje lepljenega lesa 2007 pdf?  Vs 202
ZUPAN, Boštjan OBLAK, Leon Reorganizacija proizvodnje po nakupu linije za oplaščanje elementov podbojev 2007 pdf Vs 211
ZUPANČIČ, Alojzij KROPIVŠEK, Jože Uvajanje informacijskega sistema v proizvodnjo masivnih front v podjetju Svea Lesna industrija Litija d.d. 2007   Dn 842
ŽEROVNIK, Tomaž KROPIVŠEK, Jože

 Ocena primernosti sistemov za ravnanje odnosov s kupci (CRM-sistemi) v manjšem lesnem podjetju

2007 pdf  Vs 184
           
 

 

                                            DIPLOMSKE NALOGE (univerzitetni in visokošolski študij) 2006

 

         
ČEPON, Matija GORNIK BUČAR Dominika Nedestruktivne metode določanja relevantnih gradacijskih lastnosti žaganega lesa 2006 pdf
ERCEK, Borut ČUFAR, Katarina Podaljšanje kronologije širin branik bukve iz območja Gorjancev 2006 pdf
FATUR, Erik OBLAK, Leon Analiza upravičenosti nakupa nove tehnologije v podjetju Javor Pivka D.D., PC Pohištvo 2006 pdf
GOLEŽ, Branko HUMAR, Miha Vpliv časa fiksacije zaščitnih pripravkov na osnovi bakra in etanolamina na izpiranje 2006 pdf
JERALA, Marjan HROVATIN, Jasna Razvoj lesene obloge za zimske vrtove 2006 pdf
KALČIČ, Izak ŠERNEK, Milan Omočitev in adhezija pri lepljenju hitro rastočih lesnih vrst 2006 pdf
KARABEGOVIĆ, Petra HUMAR, Miha Vpliv hranil na preraščanje lesnih vzorcev z glivami rjave trohnobe 2006 pdf
KARLO, Darko HUMAR, Miha Fiksacija pripravkov na osnovi bakra in etanolamina v lesu pri različnih temperaturah 2006 pdf
KRANJC, Matija ŠERNEK, Milan Vpliv dielektričnih lastnosti lepila na selektivnost VF segrevanja 2006 pdf
KREN, Marjan GORIŠEK, Željko Preprečevanje obarvanja bukovine pri sušenju 2006 pdf
KRIČEJ, Borut PETRIČ, Marko

spreminjanje barve prosojnih površinskih sistemov v interieru

2006 pdf
KRŽE, Luka ČUFAR, Katarina Razmerje med ksilemskim in floemskim prirastkom pri različno vitalnih jelkah (Abies alba Mill.) 2006 pdf
LIKAR, Bernard OBLAK, Leon Poslovno povezovanje v lesarstvu z vidika razvoja grozdov 2006 pfd
LUIN, Peter MEDVED, Sergej Vpliv velikosti iverja in načina segrevanja na hrapavost ivernih plošč 2006 pdf
MAČEK, Peter MOŽINA, Janez Lasersko rezanje vlaknene plošče 2006 pdf
MIHIČ, Peter ČUFAR, Katarina  Kvaliteta bukove hlodovine in izkoristek pri luščenju furnirja 2006 pdf
MLAKAR, Martin KROPIVŠEK, Jože Uvajanje informacijskega sistema v podjetju LIP Radomlje d.d. 2006 pdf
MOVRIN, Miran BUČAR, Bojan Analiza toplotnih izgub pri različnih okenskih sistemih 2006 pdf
NIKL, Kristijan BUČAR, Bojan Lezenje tenzijskega in normalnega lesa bukovine 2006 pdf
NOČ, Lenart PETRIČ, Marko Primerjava merjenja barve s kolorimetrom in z optičnim čitalcem 2006 pdf
PEPERKO, Janez ČUFAR, Katarina Tradicionalna gradnja lesenih stavb na Dolenjskem 2006 pdf
PIRNAT, Gašper POHLEVEN, Franc Bioremediacija z organskimi biocidi zaščitenega lesa z glivami bele trohnobe 2006 pdf
PODMENIK, Marko ŠERNEK, Milan Proučevanje vpliva temperature na dielektrične lastnosti tekočih lepil 2006 pdf
RADIĆ, Sašo OVEN, Primož Nastanek ranitvenega lesa pri pokljuških smrekah v rastni sezoni 2003 2006 pdf
RIBIČ, Tomaž HUMAR, Miha Odpornost s silicijevimi spojinami modificiranega lesa proti modrenju 2006 pdf
ROSIĆ, Črtomir BUČAR, Bojan Vpliv gostote in kinematskih parametrov kontinuiranega struženja na temperaturo rezila 2006 pdf
SINKOVIČ, Peter GORIŠEK, Željko Primernost uporabe kostanjevine za lesene talne obloge 2006 pdf
SKARLOVNIK, Tomaž TRATNIK, Mirko Preučevanje nakupnega vedenja slovenskih potrošnikov bivalnega pohištva 2006 pdf
SMOLKO, Klavdija POHLEVEN, Franc Odpornost proti glivam s silicijevimi snovmi modificiranega lesa 2006 pdf
ŠALAMON, Boštjan MEDVED, Sergej Vpliv vlažnosti furnirja in temperature stiskanja na napake furniranih ivernih plošč 2006 pdf
ŠIFRER, Boštjan HROVATIN, Jasna Razvoj klubske mize 2006 pdf
ŠTALEKER, Andrej MEDVED, Sergej Alternativna metoda določanja vsebnosti prostega formaldehida 2006 pdf
UHELJ, Aljoša HUMAR, Miha Vpliv lastnosti vode na izpiranje bakrovih pripravkov iz lesa 2006 pdf
VAVKMAN, Marko HUMAR, Miha Sorpcijske lastnosti lesa zaščitenega z bakrovimi pripravki ali termično modifikacijo v vakuumu 2006 pdf
VOLJČ, Peter PETRIČ, Marko Uporaba infrardeče spektroskopije za spremljanje utrjenosti premazov za les 2006 pdf
ZALETELJ, Peter ČUFAR, Katarina Dendrokronološke raziskave objektov na Dolenjskem 2006 pdf

                       

Avtor Mentor Naslov Leto pdf
BANIČ, Aleksander OBLAK, Leon Uvedba novega sistema za spremljanje proizvodnje v pohištvu Brežice d.d. 2005 pdf
DOLAR, Uroš PETRIČ, Marko Primerjava kakovosti in cene dveh sistemov površinske obdelave notranjih vrat 2005 pdf
FURLAN, Janez MEDVED, Sergej Vpliv zgradbe predelne stene na upogibno trdnost in modul elastičnosti 2005 pdf
GORŠE, Mihael POHLEVEN, Franc Vpliv alkilamonijevega klorida na vezavo in učinkovitost bakrovih pripravkov 2005 pdf
HRASTNIK, David PETRIČ, Marko Odpornost v vročem olju modificiranega in površinsko obdelanega borovega lesa proti lesnim glivam 2005 pdf
HUDOLIST, Matjaž MEDVED, Sergej Vpliv parametrov stiskanja na nekatere lastnosti obložene iverne plošče 2005 pdf
JECL, Boštjan POHLEVEN, Franc Fiksacija pripravka na osnovi bakra, etanolamina, oktanojske kisline in bora v impregniranem lesu 2005 pdf
KOBE, Martin ČUFAR, Katarina Les v kmečki arhitekturi na Dolžu na Dolenjskem 2005 pdf
KRECENBAHER, Andrej POHLEVEN, Franc Vpliv izpiranja na fungicidne lastnosti odsluženega zaščitenega lesa 2005 pdf.
LAPANJA, Dejan GORIŠEK, Željko Vpliv vlažnosti na postopek krivljenja in kakovost krivljenih elementov 2005 pdf
LESAR, Boštjan POHLEVEN, Franc Analiza termično modificiranega lesa z infrardečo spektroskopijo in termično analizo 2005 pdf
MOLAN, Miran PETRIČ, Marko Kompaktni kot površinskih premazov za les v odvisnosti od deleža pigmenta 2005 pdf
RAMŠAK, Nina KROPIVŠEK, Jože Informacijski vidik optimizacije procesa planiranja proizvodnje v lesnem podjetju 2005 pdf
ROZINA, Primož PETRIČ, Marko Vpliv parametrov toplozračnega sušenja na stopnjo utrjenosti poliuretanskega laka 2005 pdf
ŠUSTER, David POHLEVEN, Franc Ugotavljanje naravne odpornosti palmovine (Cocos nucifera) in lesa kavčukovca (Hevea brasiliensis) na trohnenje 2005 pdf
VIDIC, Drago BUČAR, Bojan Vpliv tehnoloških parametrov struženja na temperaturo rezila 2005 pdf
         

                       

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Copyright © 2004
Postavitev strani: 9.12.2004
Zadnja sprememba:september 2016
Urejanje strani: Darja Vranjek