DIGITALNA KNJIŽNICA BIOTEHNIŠKE FAKULTETE

Zbirka diplomskih, magistrskih in doktorskih del v polnem besedilu

 

BIOLOŠKA KNJIŽNICA

ODDELEK ZA BIOLOGIJO BIOTEHNIŠKE FAKULTETE UNIVERZE V LJUBLJANI

IN NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

 

Dovoljena je osebna uporaba objavljenih del v študijske in raziskovalne namene.

Reproduciranje in uporaba v komercialne namene nista dovoljena.
 

 

MAGISTRSKO DELO (magistrski študijski program - 2. stopnja)

avtor mentor naslov leto elektronska verzija
ANDLOVIC, Blaž TURK, Boris (mentor), ANDERLUH, Gregor (recenzent) Kloniranje in izražanje gena za protein RANKL ter njegov vpliv na izločanje lizosomskih katepsinov 2015 pdf
BAJC, Aleksandra AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (mentorica), STANGLER HERODEŽ, Špela (somentorica) Spremljanje ekspresije gena sox2 v tumorjih ušesa, nosu in žrela 2013 pdf
BALANČ, Tadeja ZELNIK, Igor (mentor), TOMAN, Mihael Jožef (recenzent) Pestrost združb kremenastih alg v različnih habitatih limnokrenega izvira Zelenci 2016 pdf
BALANT, Manica JOGAN, Nejc (mentor), STRGULC KRAJŠEK, Simona (recenzentka) Potencialno invazivni vrsti Fallopia baldschuanica in Fallopia multiflora v Sloveniji 2015 pdf
BARAGA, Diana ERDANI KREFT, Mateja (mentorica), VERANIČ, Peter (recenzent) Ugotavljanje prisotnosti membranskih nanocevk med rakavimi in normalnimi urotelijskimi celicami 2015 pdf
BERCE, Mateja VREZEC, Al (mentor), VEROVNIK, Rudi (recenzent)

Primerjava biotske pestrosti izbranih živalskih skupin na gnezditvenih teritorijih lesne sove in kozače

2016 pdf
BITEŽNIK, Monika GOLJA, Petra (mentorica), KREFT, Marko (recenzent) Razširjenost metabolnega sindroma pri osnovnošolcih v Sloveniji 2015 pdf
BLATNIK, Eva NARAT, Mojca (mentorica), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent) Učinek ekstrakta ognjiča na kokošje makrofage in vitro 2016 pdf
BOGATAJ, Urban ŽNIDARŠIČ, Nada (mentorica) Tvorba kutikule v prebavnem sistemu med embrionalnim razvojem raka Porcellio scaber 2014 pdf
BORKO, Špela TRONTELJ, Peter (mentor), FIŠER, Cene (recenzent) Izvor podzemeljske favne v globokih breznih 2016 pdf
COF, Tjaša KNEŽEVIĆ, Miomir (mentor), GIRANDON, Lenart (somentor) Merjenje citotoksičnosti s pomočjo primarnih osteogenih celičnih kultur 2013 pdf
ČANDEK, Klemen KUNTNER, Matjaž (mentor) Uporaba črtnih kod DNA v taksonomiji in biogeografiji pajkov 2013 pdf
ČETOJEVIČ, Maja ERDANI KREFT, Mateja (mentorica) Transport membranskih proteinov uroplakinov v rakavih in normalnih urotelijskih celicah 2015 pdf
DEBELJAK, Nataša VOGEL-MIKUŠ, Katarina (mentorica), REGVAR Marjana (recenzentka) Vpliv selena na privzem in porazdelitev živega srebra pri koruzi 2015 pdf
DEKLEVA, Barbara GOLJA, Petra (mentorica), BOŽIČ, Janko (recenzent) Vpliv športne aktivnosti na menarho 2016 pdf
DELAČ, Mateja ČEMAŽAR, Maja (mentorica) Vpliv okužbe s HPV na odzivnost celičnih kultur ploščatoceličnega karcinoma ustnega žrela na radioterapijo in kemoterapijo 2013 pdf
DERŽIČ, Špela

KUNEJ, Tanja (mentorica), HORVAT, Simon (somentor)

Identifikacija zelo ohranjenih regij genoma (UCR) ter njihovih funkcijskih polimorfizmov pri modelnih organizmih 2013 pdf
DOLINAR, Urška SEPČIĆ, Kristina (mentorica) Protibakterijska aktivnost vodnih izvlečkov izbranih antarktičnih morskih spužev 2013 pdf
DOVČ, Primož JERMAN, Igor (mentor), GABERŠČIK, Alenka (somentorica), GERM, Mateja
(recenzentka)
Medsebojni vplivi osebkov male vodne leče z elektromagnetnimi valovanji 2014 pdf
ERBIDA, Nina VEROVNIK, Rudi (mentor), KOSTANJŠEK Rok (recenzent) Populacijska dinamika koščičnega škratca (Coenagrion ornatum) na izbrani lokaciji na Ljubljanskem barju 2016 pdf
ERJAVEC, Petra LAH TURNŠEK, Tamara (mentorica), MOTALN, Helena (somentorica)

Optimizacija gojenja mezenhimskih matičnih celic iz maščevja na mikronosilcih v mešalnem bioreaktorju

2015 pdf
FEKONJA, Nina VIRANT-KLUN, Irma (mentorica), ŠTRUS, Jasna (somentorica) Izvor vakuol v glavi človeških spermijev in njihov pomen v humani reprodukciji 2014 pdf
FERK, Kaja VIRANT–KLUN, Irma (mentorica), BIZJAK MALI, Lilijana (recenzentka) Dinamika razvoja zarodkov po oploditvi s spermiji iz testisa in ejakulata v programu zunajtelesne oploditve 2016 pdf
FEVŽER, Tadej ŠVAJGER, Urban (mentor), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent) Proizvodnja dendritičnih celic z visoko sposobnostjo izločanja citokina IL-12p70 v brezserumskih gojiščih 2016 pdf
FIDERŠEK, Tjaša IHAN, Alojz (mentor), KOPITAR, Andreja Nataša (somentorica) Vpliv različnih vrst centralnih venskih katetrov na poškodbe krvnih celic 2016 pdf
FORTIČ, Ana

ŠTRUS, Jasna (mentorica), TURK, Valentina (somentorica), VEROVNIK,Rudi (recenzent)

Trofična ekologija uhatega klobučnjaka (Aurelia aurita s.l.) in vpliv na mikrobno zanko 2016 pdf
GAČNIK, Tanja GOLJA, Petra (mentorica), KREFT, Marko (recenzent) Spolno dozorevanje deklet z različno sestavo telesa 2015 pdf
GORENC, Irena SERŠA, Gregor (mentor), NUNIĆ, Jana (somentorica)

Citotoksični in genotoksični učinki UV-A aktiviranih anataznih delcev TiO2 na celice HepG2

2014 pdf
GRAŠIČ, Mateja STRGULC KRAJŠEK, Simona (mentorica), ANŽLOVAR, Sabina (somentorica), LIKAR, Matevž (recenzent)

Kaljivost smrdljive in lepljive ditrihovke (Dittrichia graveolens in D. viscosa) v odvisnosti od slanosti ter vpliv njunih izvlečkov na kalitev izbranih vrst rastlin

2015 pdf
GREDAR, Tajda BIZJAK MALI, Lilijana (mentorica), ŽNIDARŠIČ, Nada (recenzentka) Optimizacija gojenja krvnih celic neoteničnih dvoživk za citogenetske analize 2016 pdf
GYÖREK, Mojca GOLJA, Petra (mentorica), BOŽIČ, Janko (recenzent)

Vpliv sedečega življenjskega sloga na sestavo telesa in fizično zmogljivost osnovnošolcev v Sloveniji

2016 pdf
HOČEVAR, Sandra ZOREC, Robert (mentor), BUTT Arthur (somentor) Isolation and characterization of pure glial cell populations from adult mouse CNS white matter 2014 pdf
HORVAT, Anemari VARDJAN, Nina (mentorica), ZOREC, Robert (somentor) Sprememba koncentracije cAMP v podganjih astrocitih v kulturi po stimulaciji z laktatom 2013  
HROVAT, Katja BIZJAK MALI, Lilijana (mentorica), VITTORI, Miloš (somentor), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent) Vpliv utišanja helikaze RECQ1 na proliferacijo glioblastomskih celic v cebricah 2016 pdf
ILIĆ, Marko BELUŠIČ, Gregor (mentor) Funkcionalne in anatomske značilnosti mrežnice palmovega rilčkarja (Rhynchophorus ferrugineus) 2014 pdf
JAMNIK, Maja ŽEL, Jana (mentorica), DOBNIK, David (somentor) Vpliv krompirjevega virusa Y na različne divje sorodnike krompirja 2013 pdf
JANKOVEC, Maja DOLENC KOCE, Jasna (mentorica), ANŽLOVAR, Sabina (somentorica), SEPČIĆ, Kristina (recenzentka) Biološka aktivnost eteričnega olja zlate rozge (Solidago spp.). 2016 pdf
JERENKO, Ana GLAVAN, Gordana (mentorica) Kolokalizacija proteinov SINKRIP in sinaptotagmin 7 v možganih podgane 2015 pdf
JUVAN, Neža KOMEL, Radovan (mentor), REŽEN, Tadeja (somentorica) Razvoj metod za in vitro proučevanje tkivnozaščitnih učinkov eritropoetina v celičnem modelu 2012 pdf
KAVČIČ, Anja ERDANI KREFT, Mateja (mentorica), VERANIČ, Peter (recenzent) Vpliv izvlečkov iz lubja bele jelke in obmorskega bora na fluorescenco živih celic z izraženim zelenim fluorescenčnim proteinom 2015 pdf
KAVČIČ, Jan GERM, Mateja (mentorica), GABERŠČIK, Alenka (recenzentka) Vpliv UV sevanja na akumulacijo silicija pri pšenici 2015 pdf
KIRBIŠ, Nino VREZEC, Al (mentor) Vpliv poplav in heterogenosti prostora na populacijsko gostoto martinčka (Lacerta agilis) 2015 pdf
KOCIJANČIČ, Stiven VREZEC, Al (mentor) Vpliv medvrstnih odnosov na prostorsko razporejanje gozdnih ujed in sov 2014 pdf
KOCJAN, Eva IHAN, Alojz (mentor), KOPITAR, Andreja Nataša (somentorica), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent) Test proliferacije limfocitov za diagnostiko kongenitalne toksoplazmoze 2015 pdf
KOS, Monika ZIDAR, Primož (mentor) Vpliv ionofornega kokcidiostatika monenzina na kinetiko bakra pri deževniku Eisenia andrei 2013 pdf
KOSOR, Nastja ZAGMAJSTER, Maja (mentorica), FIŠER, Cene (recenzent) Izletavanje malih podkovnjakov iz izbranih cerkva z in brez zunanje osvetlitve 2016 pdf
KOTNIK, Jasmina ZAGMAJSTER, Maja (mentorica), FIŠER, Cene (recenzent) Sezonska dinamika številčnosti in rast mladičev malega podkovnjaka v treh cerkvah v okolici Vrhnike 2016 pdf
KOZJEK, Tadeja GOLJA, Petra (mentorica), ZUPET, Petra (somentorica), KREFT, Marko (recenzent) Spremembe v električnem prevajanju v srčni mišici pri vzdržljivostnih športnikih 2016 pdf
KRESAL, Urša PUNGERČAR, Jože (mentor), PETAN, Toni (somentor), MAČEK, Peter (recenzent) Metabolizem in transpot maščobnih kislin pri delovanju sekretornih fosfolipaz A2 v celicah raka dojke 2016 pdf
KRIVEC, Nika HAQUE CHOWDHURY, Helena (mentorica), ZOREC, Robert (somentor),
KREFT Marko (recenzent)
Vpliv hipoksije na izražanje membranskih transporterjev in adipokinov v človeških preadipocitih 2015 pdf
KURALT, Žan KOSTANJŠEK, Rok (mentor), FIŠER, Cene (recenzent) Bioklimatski model potencialne razširjenosti črne vdove (Latrodectus tredecimguttatus) 2016 pdf
KÜZMIČ, Filip STRGULC KRAJŠEK, Simona (mentorica) Vpliv vodnega izvlečka ajde na kalitev izbranih invazivnih tujerodnih rastlin 2015 pdf
LEVPUŠČEK, Mihaela GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Odbojnost in prepustnost svetlobnega sevanja pri listih navadne ciklame 2013 pdf
LISJAK, Marjeta ZOREC, Robert (mentor), POTOKAR, Maja (somentorica) Karakterizacija mešičkov z vodnimi kanali akvaporini 4 2015 pdf
LOZEJ, Nina PREVORČNIK, Simona (mentorica), ZIDAR, Primož (recenzent) Razlike v izbiri podlage in iskanju zatočišč med površinskimi in podzemeljskimi vodnimi oslički 2016 pdf
MAKOVŠEK, Vesna ČEMAŽAR, Maja (mentorica), KLOBOVES PREVODNIK, Veronika (somentorica), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent) Izražanje površinskega antigena CD20 pri bolnikih s folikularnim limfomom 2015 pdf
MALUS, Tina GOLJA, Petra (mentorica), BULOG, Boris (recenzent) Ocena sprememb v rasti in razvoju slovenskih mladostnikov v obdobju 1993-2013 2016 pdf
MAVEC, Meta SKRBINŠEK, Tomaž (mentor), KOS, Ivan (recenzent) Razvoj metode za ugotavljanje križancev med volkom in psom v dinarski populaciji volka 2016 pdf
MEDVEŠ, Aljoša JOGAN, Nejc (mentor), DAKSKOBLER, Igor (somentor) Popis drevesnih vrst v občini Kobarid 2014 pdf
MLADENOVIĆ, Jasna KROFEL, Miha (mentor), TOME, Davorin (recenzent) Populacijske gostote in raba prostora pri zlatem šakalu na Hrvaškem in v Sloveniji 2016 pdf
MLINAR, Petra DERMASTIA, Marina (mentorica), MEHLE, Nataša (somentorica), ŽGUR BERTOK, Darja (recenzentka) Molekulska raznolikost izolatov fitoplazme, povzročiteljice metličavosti jablan 2015 pdf
MURŠIČ, Zarja TRONTELJ, Peter (mentor), FIŠER, Cene (recenzent) Evolucija svetlobnega odziva pri jamskih populacijah vodnega oslička (Asellus aquaticus) 2016 pdf
NOVAK, Luka FIŠER, Cene (mentor) Vpliv svetlobe na distribucijo podzemeljskih in površinskih postranic 2014 pdf
OGORELEC, Žiga TOME, Davorin (mentor), KOS, Ivan (recenzent) Ekologija rib reke Idrijce 2015 pdf
OTRIN, Lado DROBNE, Damjana (mentorica) Vpliv izbranih magnetnih nanodelcev na morfologijo eritrocitov 2014 pdf
PAJNIČ, Katja ANDERLUH, Gregor (mentor), BUTALA, Matej (recenzent) Lentivirusna infekcija celic CHO-K1 za proizvodnjo proteinov iz skupine B SRCR-SF 2014 pdf
PANEVSKA, Anastasija PODOBNIK Marjetka (mentorica), SEPČIĆ Kristina (somentorica), MAČEK Peter (recenzent) Interakcije rekombinantnega proteina Cry34Ab1 z umetnimi in biološkimi membranami 2016 pdf
PAVLETIČ, Miša IHAN, Alojz (mentor), KOPITAR, Andreja Nataša (somentorica), KOSTANJŠEK,
Rok (recenzent)
Metode diferenciranja limfocitov pri diagnostiki splošne variabilne imunske pomanjkljivosti (CVID) 2016  
PECL, Mateja KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK, Hubert (somentor) Analiza prehrane volka na območju Dinaridov 2015 pdf
PETERNEL, Anja TOMAN, Mihael J. (mentor), JEMEC, Anita (somentorica), DROBNE, Damjana (recenzentka) Optimizacija strupenostnih testov s sedimentnimi organizmi 2013 pdf
PEZDIREC, Dejan ANDERLUH, Gregor (mentor) Vrednotenje izbijanja genov v sesalskih celicah s tehnologijo nukleaze z motivi cinkovih prstov 2015 pdf
PEZIĆ, Tamara GRUDEN, Kristina (mentorica), ŽGUR BERTOK, Darja (recenzentka) Študij delovanja promotorjev genov PR1b in TGA2 iz krompirja 2016 pdf
PIRC MAROLT, Tinkara KOSTANJŠEK, Rok (mentor) Znotrajcelična okužba z bakterijo Rhabdochlamydia porcellionis v tkivih raka Porcellio scaber 2014 pdf
PLAPER, Tjaša BENČINA, Mojca (mentorica), Horvat, Simon (recenzent) Stimulacija inflamasoma NAIP/NLRC4 s flagelinom divjega tipa ter flagelinskimi mutantami 2016 pdf
PODRŽAJ, Sara SEPČIĆ, Kristina (mentorica), SKOČAJ, Matej (somentor), MAČEK, Peter (recenzent) Interakcije rekombinantnega proteina erilizina A z lipidi in lipidnimi membranami 2016 pdf
POGAČAR, Živa ČEMAŽAR, Maja (mentorica), EVERS, Bastiaan (somentor), AMBROŽIČ
AVGUŠTIN, Jerneja (recenzentka)
Functional genetic screens to identify and elucidate potential resistance mechanisms to MTH1 inhibitors 2015 pdf
POTOČNIK, Tjaša SERŠA, Gregor (mentor) Učinek elektrokemoterapije v kombinaciji z BRAF inhibitorji pri melanomskih celicah in vitro 2016 pdf
PRELOGAR POPIT, Špela GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Optične lastnosti listov navadnega pljučnika 2014 pdf
PREVC, Ajda DROBNE, Damjana (mentorica) Vpliv izbranih nanomaterialov na tvorbo lamelarnih telesc v celicah in vitro 2014 pdf
PRISTOVŠEK, Urška KUNTNER, Matjaž (mentor), KRALJ-FIŠER, Simona (somentor) Vedenje evnuhov pri pajkih vrste Herennia multipuncta 2013 pdf
RADOTIĆ, Viktorija KREFT, Marko (mentor), ZOREC, Robert (somentor) Temperaturna odvisnost metabolizma glukoze v podganjih astrocitih 2014 pdf
RAJAR, Teja LAH TURNŠEK, Tamara (mentorica), MOTALN, Helena (somentorica), ŠTRUS, Jasna (recenzentka) Razvoj metode za določitev dovzetnosti mezenhimskih matičnih celic na sproženo senescenco 2015 pdf
RAJKOVIČ, Marko KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK, Hubert (somentor), BOŽIČ, Janko (recenzent) Analiza zimskega gibanja volka v Dinaridih 2016 pdf
RAZBORŠEK, Urška ČEMAŽAR, Maja (mentorica), SERŠA, Gregor (recenzent) Uporaba sferoidov za določanje bioloških lastnosti tumorskih celic po utišanju endoglina 2016 pdf
REMIC, Urša GERM, Mateja (mentorica), STIBILJ, Vekoslava (somentorica) Vsebnost selena pri vodnem jetičniku iz izbranih slovenskih vodotokov 2015 pdf
ROGELJ, Anže POGAČNIK, Lea (mentorica), VOVK, Irena (somentorica), DOLENC KOCE, Jasna (recenzentka) Antioksidanti in njihova učinkovitost v različnih tkivih invazivnih tujerodnih dresnikov 2015 pdf
ROŠER, Maruša BIZJAK MALI, Lilijana (mentorica), BULOG, Boris (somentor), ŽNIDARŠIČ,
Nada (recenzentka)
Skeletokronološka analiza in interpretacija linij zavrte rasti v dolgih kosteh močerila 2016 pdf
SMOLIČ, Tina STENOVEC, Matjaž (mentor), KREFT, Marko (somentor) Vpliv ekspresije gena familiarnega tipa Alzheimerjeve bolezni PS1ΔE9 na mobilnost in sekrecijsko aktivnost astrocitov podgane v kulturi 2016 pdf
STAJNKO, Anja DROBNE, Damjana (mentorica), ŠLEJKOVEC, Zdenka (somentorica) Speciacija arzena v tkivih izbranih hrustančnic severnega Jadranskega morja 2013 pdf
STAREŠINIČ, Barbara ČEMAŽAR, Maja (mentorica), TURK Tom (recenzent) Učinek elektroporacije v kombinaciji z raztopino CaCl2 na tumorske in normalne celične linije in vitro 2016 pdf
STELE, Marija POMPE NOVAK, Maruša (mentorica), DERMASTIA, Marina (recenzentka) Vpliv virusa pahljačavosti listov vinske trte na metabolizem in transport sladkorjev v vinski trti 2015 pdf
SUŠNIK, Polona STRGULC KRAJŠEK, Simona (mentorica), JOGAN, Nejc (somentor),
BAČIČ, Martina (recenzentka)
Revizija skupine gozdne spominčice (Myosotis sylvatica agg.) v Sloveniji 2015 pdf
ŠEMROV, Janez VREZEC, Al (mentor), TOME, Davorin (somentor), KOS, Ivan (recenzent)

Prostorsko razporejanje ptičjih plenilcev malih sesalcev na Ljubljanskem barju v negnezditvenem obdobju

2016 pdf
ŠKORJA, Nives PIRKMAJER, Sergej (mentor), KREFT Marko (recenzent) Vpliv metformina na mitohondrijski potencial in presnovo laktata v celicah raka dojke 2016 pdf
ŠKUFCA, David ZIDAR, Primož (mentor), JEMEC, Anita (somentorica), SEPČIĆ, Kristina (recenzentka) Spremljanje pokazateljev fiziološkega stanja vodnih osličkov iz jamskega in površinskega okolja 2016 pdf
ŠPORAR, Katja BELUŠIČ, Gregor (mentor) Barvni vid koruzne vešče (Ostrinia nubilalis) 2015 pdf
ŠTIMAC, Monika ČEMAŽAR, Maja (mentorica) Optimizacija in validacija metode za barvanje krvnih žil v mišjih tumorskih modelih 2012 pdf
ŠTURM, Rok VIRANT-DOBERLET, Meta (mentorica) Vpliv biotskega šuma na oglašanje samcev iz rodu Aphrodes 2015 pdf
ŠUŠTAR, Tadeja BELUŠIČ, Gregor (mentor), ŠKORJANC, Aleš (somentor), KREFT, Marko (recenzent) Frekvenčne lastnosti odziva filiformne senzile tipa T2 pri šuštarju (Pyrrhocoris apterus) 2016 pdf
ŠVARA, Vid FIŠER, Cene (mentor), COLEMAN, Charles Oliver (somentor)

Integrative taxonomy of Niphargus arbiter - Niphargus salonitanus complex

2016 pdf
TESTEN, Anže DROBNE, Damjana (mentorica), KOKLIČ, Tilen (somentor) Vpliv albumina na fototoksičnost nanocevk TiO2 2014 pdf
TREVEN, Vinko ČOKL, Andrej (mentor), BEVK, Danilo (somentor) Uspešnost medonosne čebele pri prenosu biotičnega sredstva glive Gliocladium catenulatum 2015 pdf
TURK, Janja GERM, Mateja (mentorica) Vpliv različnih oblik selena in joda na rast in razvoj navadne ajde 2015 pdf
TURK, Judita GERM, Mateja (mentorica) Vpliv selena in sevanja UV-B na dve vrsti ajde 2013 pdf
URŠIČ, Katja PETROVIČ, Uroš (mentor) Vloga proteina Tum1 v lipidnem metabolizmu kvasovke 2015 pdf
VANOVŠEK, Andreja SERŠA, Gregor (mentor), NUNIĆ, Jana (somentorica) Citotoksični in genotoksični učinki izbranih citostatikov na človeške jetrne celice in vitro 2013 pdf
VANTUR, Romana ČEMAŽAR, Maja (mentorica) Vpliv genskega elektroprenosa na izražanje genov za citosolne senzorje DNA v melanomskih celicah in vitro in in vivo 2016 pdf
VIDERGAR, Romana LAH TURNŠEK, Tamara (mentorica)

Študija vloge katepsina L pri apoptozi glioblastomskih celic z uporabo ireverzibilnih inhibitorjev katepsina L

2014 pdf
ZEME, Katja ŠVAJGER, Urban (mentor), ŽNIDARŠIČ, Nada (recenzentka) Optimizacija kliničnega protokola gojenja dendritičnih celic za izdelavo protitumorskih cepiv 2015 pdf
ZIMŠEK, Tjaša ZELNIK, Igor (mentor), TOMAN, Mihael J. (recenzent)

Spremenjenost morfoloških razmer hudourniške reke Gradaščice in diverziteta makroinvertebratske združbe

2016 pdf
ŽAGAR, Jerica VIRANT-KLUN, Irma (mentorica), KREFT, Marko (recenzent) Vpliv postopka vitrifikacije in zorenja in vitro na izraženost transkripcijskega faktorja FIGLA v humani jajčni celici 2016 pdf
ŽEMLJA, Eva TROŠT SEDEJ, Tadeja (mentorica), GABERŠČIK, Alenka (recenzentka) Vpliv mikroklimatskih razmer na funkcionalne značilnosti izbranih vrst rastlin na Beli glavi 2016 pdf

 

DIPLOMSKE NALOGE

avtor mentor naslov leto elektronska verzija
ANDERLIČ, Andrej DOLENC KOCE, Jasna (mentorica), ANŽLOVAR, Sabina (somentorica), BARIČEVIČ, Dea (recenzentka) Protiglivna in protibakterijska učinkovitost eteričnega olja vrtne materine dušice (Thymus vulgaris) 2012 pdf
ARBEITER, Alenka BANDELJ MAVSAR, Dunja (mentorica), TRONTELJ, Peter (recenzent) Genetska variabilnost divjih fig (Ficus carica L.) vzhodne jadranske regije 2009 pdf
AUSEC, Luka MANDIĆ-MULEC, Ines (mentorica), ŽGUR-BERTOK, Darja (recenzentka) Priprava in analiza knjižnice genov za 16S rRNA iz šotnih tal Ljubljanskega barja 2008 pdf
BABIČ, Veronika VILHAR, Barbara (mentorica)

Uporaba testa mikrojeder pri proučevanju vpliva kovin na rastline

2008 pdf
BAJC, Gregor LANIŠNIK RIŽNER, Tea (mentorica) Študije izražanja 17β-hidroksisteroid-dehidrogenaze AKR1C3 pri raku endometrija 2007 pdf
BALANT, Anja TURK, Tom (mentor) Izolacija blokatorjev K+ kanalčkov iz morske vetrnice Urticina crassicornis 2009 pdf
BALDERMAN, Eva TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Sezonske spremembe bentonske združbe v rečni akumulaciji HE Medvode (Zbiljsko jezero) 2009 pdf
BALOH, Jasna VOGEL-MIKUŠ, Katarina (mentorica), REGVAR, Marjana (recenzentka) Privzem Cd, Zn in Pb ter arbuskularna mikoriza pri različnih populacijah ranega mošnjaka (Thlaspi praecox Wulf.) 2016 pdf
BARLE, Katja GRUDEN, Kristina (mentorica) Proučevanje proteoma listov krompirja (Solanum tuberosum) kot orodja za ocenjevanje varnosti transgenih rastlin 2007 pdf
BAVEC, Helena JOGAN, Nejc (mentor), STRGULC KRAJŠEK, Simona (somentorica)

Predlog za naravoslovno učno pot na vzhodnem robu Cerkniškega jezera

2012 pdf
BAVEC, Nataša TRONTELJ, Peter (mentor), DENAC, Damijan (somentor) Številčnost in razširjenost izbranih indikatorskih vrst gnezdilk ob reki Muri v Sloveniji 2016 pdf
BEHRIČ, Sanja JURC, Dušan (mentor) Raznolikost pravih sluzavk (Myxomycetes) v okolici Mengša 2015 pdf
BELJAN, Mateja VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica) Znanje študentov 1. letnika dvopredmetnega študija biologija-gospodinjstvo in biologija-kemija o izbrani biološki vsebini 2009 pdf
BELE, Bernarda GOLJA, Petra (mentorica) Antropometrična analiza študentov v obdobju od 1980−2009 2012 pdf
BENCIK, Karmen BOŽIČ, Janko (mentor) Izbira sladkosti paše pro kranjski čebeli (Apis mrllifera carnica Poll.) 2007 pdf
BENČINA, Mateja DOVČ, Peter (mentor), KOTNIK, Vladimir (recenzent)

Primerjava zaporedij lahkih verig imunoglobulinov pri redu Galliformes

2009 pdf
BENKO, Tanja VEROVNIK, Rudi (mentor), KOSTANJŠEK Rok (recenzent)

Vpliv zaraščanja južnega dela Krasa na vrstno pestrostdnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera)

2016 pdf
BERGOČ, Polona GABERŠČIK, Alenka (mentorica), OOSTERMEIJER, Gerard (somentor), JOGAN, Nejc (recenzent) The effects of habitat fragmentation on plant diversity in heathland (Drenthe, Netherlands) 2010 pdf
BESEDNJAK, Jasna JOGAN, Nejc (mentor), MARTINČIČ, Andrej (somentor) Mahovi kvadranta 0148/2 2007 pdf
BEŠTER, Barbara VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica)

Analiza učbenikov in delovnih zvezkov za 9. razred osnovne šole – biologija

2008 pdf
BEVK, Danilo TRONTELJ, Peter (mentor)

Upadanje populacije divjega petelina v Škofjeloškem, Cerkljanskem in Polhograjskem hribovju.

2007 pdf
BEVK, Irena VEROVNIK, Rudi (mentor), PREVORČNIK, Simona (recenzentka) Ugotavljanje vrstne pripadnosti populacij izopodnih rakov iz rodu Asellus v vzhodni Evropi 2016 pdf
BIČEK, Polona ŠTEFANČIČ, Marija (mentorica) Telesna razvitost in prehranske navade športnih plesalk in plesalcev 2009 pdf
BIZJAK, Nina FILIPIČ, Metka (mentorica) Citotoksično in genotoksično delovanje modelnih mutagenov na celično linijo HepG2-p21-dsRED 2010 pdf
BLAGUS, Tanja ČEMAŽAR, Maja (mentorica) Ovrednotenje in optimizacija uporabe celičnega biosenzorskega sistema humanih jetrnih celic HepG2p21 DsRed za detekcijo genotoksičnih snovi 2011 pdf
BLATNIK KONC, Mateja SEPČIČ, Kristina (mentorica), ŠČANČAR, Janez (somentor) Ugotavljanje kemijske zvrsti cinka v različnih vzorcih mleka 2016 pdf
BLUMAUER, Sabina GRIESSLER BULC, Tjaša (mentorica) Primerjava začetnega in večletnega delovanja ekoremediacijskega objekta (ERM) za čiščenje onesnaženega dotoka Glinščice 2010 pdf
BOGDAN, Antonija SEPČIĆ, Kristina (mentorica), MAČEK, Peter (somentor), TURK, Tom (recenzent) Biološko aktivne snovi v organskih ekstraktih nekaterih bazidiomicet 2016 pdf
BOLJTE, Barbara TRONTELJ, Peter (mentor)

Razlikovanje genetskih profilov volkov (Canis lupus) in psov (Canis familiaris) s pomočjo kratkih tandemskih ponovitev dna

2016 pdf
BOLJTE, Sabina DROBNE, Damjana (mentorica), IGLIČ, Aleš (somentor) Uporaba svetlobne mikroskopije in računalniške analize slik pri študiju morfoloških transformacij lipidnih veziklov 2011 pdf
BRAVNIČAR, Jernej SNOJ, Aleš (mentor) Taksonomska analiza kaplja (Cottus sp.) v Sloveniji z uporabo molekularnih metod 2012 pdf
BRICMAN, Zvonka BOŽIČ, Janko (mentor) Obrambno vedenje medonosne čebele (Apis mellifera carnica) proti rdeči gozdni mravlji (Formica poyctena) 2008 pdf
BROŽIČ, Andreja ŽEL, Jana (mentorica) Regeneracija in transformacija krompirja (Solanum tuberosum) sort Igor in Sante za nadaljnjo analizo genov 2011 pdf
BRSTILO, Tanja KOS, Ivan (mentor) Ocena velikosti populacije in razmerje med spoloma laške žabe (Rana latastei) v Volčji dragi 2007 pdf
BRVAR, Eva REGVAR, Marjana (mentorica) Primerjava hiperakumulacije Cd in Zn pri dveh vrstah rodu Thlaspi in pomen za fitoekstrakcijo 2007 pdf
BUDJA, Urška KOSTANJŠEK, Rok (mentor)

Primerjava ocen vrstne pestrosti pajkov (Arachnida: Araneae) v treh gozdovih v Sloveniji

2008 pdf
BUH, Barbara ČOKL, Andrej (mentor), STUŠEK, Peter (somentor) Morfološka in funkcionalna karakterizacija vibracijskih receptorskih nevronov pri jamskih kobilicah rodu Troglophilus (Orthroptera, Rhaphidophoridae) 2011 pdf
BUNC, Anja TOMAN, J. Mihael (mentor), ZELNIK, Igor (somentor)

Diverziteta makroinvertebratov v izbranih kalih na Krasu

2013 pdf
BURNIĆ, Melina ZALAR, Polona (mentorica), TOMIČ, Viktorija (somentorica), MATOS, Tadeja (recenzentka) Prisotnost oportuno patogenih gliv v rutinsko nekontroliranih prostorih v bolnišnici Golnik 2013 pdf
CAJNKO, Miša Mojca GUNDE-CIMERMAN, Nina (mentorica), SEPČIĆ, Kristina (somentorica) Biološko aktivne snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk 2010 pdf
CEKET, Dagmar Boris BULOG (mentor),  Lilijana BIZJAK MALI (somentorica) Ultrastruktura oogonijev in zgodnjih oocit v jajčniku močerila (Proteus anguinus anguinus) 2011 pdf
CELESTINA, Ana KOSTANJŠEK, Rok (mentor), FIŠER, Cene (recenzent) Vpliv umetne osvetlitve na pojavnost pajkov v urbanem okolju 2016 pdf
CENČIČ, Tjaša GRIESSLER BULC, Tjaša (mentorica)

Ugotavljanje učinkovitosti čiščenja in ponovne uporabe črne in sive vode v sanitarnem objektu v Krajinskem parku Sečoveljske soline

2012 pdf
CENTRIH, Tina BULOG, Boris (mentor) Morfometrična analiza skeleta črnega močerila (Proteus anguinus parkelj) z različnimi metodološkimi pristopi 2011 pdf
CESAREC, Petra TURK, Tom (mentor) Izolacija vodotopnih biološko aktivnih snovi iz tropskih morskih spužev 2009 pdf
CASERMAN, Helena GABERŠČIK, Alenka (mentor) Optične lastnosti listov rušnate masnice in modre stožke 2015 pdf
CHERSICOLA, Marko GRUDEN, Kristina (mentor) Anotacija in sekvenčna analiza genov, udeleženih v post-transkripcijkem utišanju pri krompirju (Solanum tuberosum L.) 2012 pdf
CVETKOVIĆ, Jelena TOMAN, Mihael Jožef (mentor), HORVAT, Milena (somentorica) Vsebnosti anorganskega in metiliranega živega srebra v nekaterih organih izbranih vrst rib obremenjenega okolja rek Idrijce in Soče 2010 pdf
CVITANOVIĆ, Tanja POLJAK, Mario (mentor),HERZOG VELIKONJA, Blagajana (recenzentka) Analitična in klinična opredelitev testa za dokazovanje človeških parehovirusov v cerebrospinalni tekočini 2012 pdf
ČATORIČ, Doroteja TOMAN, J. Mihael (mentor), ZELNIK, Igor (somentor)

Diverziteta in dinamika perifitonske združbe v reki Savinji v urbanem okolju

2013 pdf
ČEBELA, Jernej DROBNE, Damjana (mentorica), VRAČKO GROBELŠEK, Marjan (somentor)

Urejanje podatkov o vplivih nanomaterialov na encime za statistično obdelavo in računalniško modeliranje

2016 pdf
ČEMAŽAR, Ana KREFT, Ivan (mentor), GERM, Mateja (somentorica) Vsebnost polifenolov, flavonoidov in taninov v ajdi (Fagopyrum esculentum), pridelani z različnim gnojenjem 2010 pdf
ČEPIN, Urška RAVNIKAR, Maja (mentorica), KOVAČ, Maja (recenzentka) Analiza virusa razbrazdanja lesa rupestrisa (RSPaV) v rastlinah iz rodu vinske trte (Vitis sp.) 2006 pdf
ČRTALIČ, Helena REGVAR, Marjana (mentorica) Sezonska dinamika glivne kolonizacije in privzema kovin pri ranem mošnjaku (Thlaspi praecox) 2007 pdf
ČURMAN, Andreja DOLENC KOCE, Jasna (mentorica),BAČIČ, Tinka (somentorica)

Kariologija in velikost jedrnega genoma skupine poljske bekice (Luzula campestris agg.) v Alpah in na Balkanu

2013 pdf
DEGENEK, Nina LIPEJ, Lovrenc (mentor), HORVAT, Milena (somentorica)

Živo srebro v hrustančnicah iz Severnega Jadrana

2008 pdf
DELIĆ, Teo FIŠER, Cene (mentor), ZAKŠEK, Valerija (somentorica) Vpliv poledenitev na filogeografsko strukturo slepe postranice Niphargus stygius 2012 pdf
DEMIĆ, Rok ANDERLUH, Gregor (mentor) Priprava orjaških unilamelarnih veziklov iz eritrocitnih membran 2016 pdf
DEMŠAR, Jana TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentorica) Telesne značilnosti tekačev v starosti od 14–19 let na osnovi antropometričnih meritev 2009 pdf
DEŽELAK, Matjaž KORDIŠ, Dušan (mentor), LOVŠIN, Nika (somentorica) Študij mehanizma preprečevanja retrotranspozicije s proteini APOBEC3 2009 pdf
DJURDJEVIČ, Ida DRAŠLAR, Kazimir (mentor), CASERMAN, Simon (somentor) Spremljanje diferenciacije celic linije Calu-3 z vrstičnim elektronskim mikroskopom 2012 pdf
DOBNIK, David FILIPIČ, Metka (mentorica) Antioksidativno in antigenotoksično delovanje izbranih snovi naravnega izvora 2007 pdf
DOLES, Nina JOGAN, Nejc (mentor), BAČIČ, Martina (recenzentka) Revizija rodu Polygala v Sloveniji 2015 pdf
DOLES,Tibor ANDERLUH, Gregor (mentor), JERALA, Roman (somentor),
MAČEK, Peter (recenzent)
Samosestavljive polipeptidne nanostrukture iz obvitih vijačnic 2010 pdf
DRAGIĆ, Ivanka SEPČIĆ Kristina (mentorica), FAIMALI, Marco (somentor) Protivegetativna aktivnost sintetičnih analogov polimernih 3-alkilipiridinijevih soli iz morske spužve Reniera sarai 2010 pdf
DRAGIN, Urška ERDANI KREFT, Mateja (mentorica) Amnijska membrana kot nosilec urotelija in njena vloga pri diferenciaciji urotelijskih celic 2010 pdf
DRAŠLER, Barbara DROBNE, Damjana (mentorica), RAPPOLT, Michael (somentor) Vpliv nanodelcev C60 in CoFe2O4 na umetne fosfolipidne membrane 2010 pdf
DRAVEC, Sonja VRHOVŠEK, Daniel (mentor) Kondicioniranje mikrobiološko onesnaženega vodnega vira v Gerlincih s pomočjo rastlinske čistilne naprave 2007 pdf
ERHATIČ, Tamara DOLENC KOCE, Jasna (mentorica), STRGULC KRAJŠEK, Simona (somentorica) Velikost jedrnega genoma tujerodnih vrst dresnikov (Fallopia sect. Reynoutria) v Sloveniji 2012 pdf
FELE, Blažka GABERŠČIK, Alenka (mentor) Optične lastnosti listov treh vrst dristavcev 2013 pdf
FERLETIČ, Urška VEROVNIK, Rudi (mentor)

Rdeči voščenec Ceriagrion tenellum (Insecta, Odonata) v Sloveniji

2007 pdf
FIŠER, Žiga FIŠER, Cene (mentor)

Znotrajvrstna raznolikost istrske slepe postranice Niphargus krameri

2011 pdf
FORTUNA, Helena KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK, Hubert (somentor) Populacijske značilnosti domače mačke (Felis silvestris catus) v pretežno gozdnatem okolju Dragarske doline 2008 pdf
FRAJMAN, Božo WRABER, Tone (mentor) Revizija mlečkov (Euphorbia) za območje Slovenije 2001 pdf
FRLIC, Marta VOGEL-MIKUŠ Katarina (mentorica), DOLENC KOCE Jasna (somentorica) Vpliv nanodelcev bakrovega oksida na rast in razvoj sončnice (Helianthus annuus) 2011 pdf
FURLAN, Polona MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra (mentorica) Nevrotoksični in kardiotoksični učinek 3-nitropropionske kisline 2010 pdf
GAL, Melinda VEROVNIK, Rudi (mentor) Favna kačjih pastirjev mrtvic in gramoznic v okolici Petišovcev in njihov naravovarstveni pomen 2010 pdf
GARVAS, Maja SEPČIĆ, Kristina (mentorica), ŠENTJURC, Marjeta (somentorica), MAČEK, Peter (recenzent) Proučevanje tvorbe membranskih domen v lipidnih veziklih iz sfingomielina in holesterola z elektronsko paramagnetno resonanco 2007 pdf
GERJEVIČ, Nina GERM, Mateja (mentorica), STIBILJ, Vekoslava (somentorica) Vsebnost selena pri makrofitih na Dolenjskem in Notranjskem 2012 pdf
GLASNOVIĆ, Peter JOGAN, Nejc (mentor)

Flora slovenskega dela Miljskega polotoka (kvadranta 0448/1 in 0448/2)

2006 pdf
GLIŠIČ, Andrej GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Okoljska ocena in makrofiti rek Pivke in Nanoščice 2007 pdf
GNIDICA, Simona STUŠEK, Peter (mentor), BELUŠIČ, Gregor (somentor) Elektroretinografska opredelitev fenotipov transgenih vinskih mušic (Drosophila melanogaster, Insecta: Diptera) s himeričnimi ionskimi kanalčki TRP in TRPL 2010 pdf
GNIDOVEC, Lidija STRGAR, Jelka (mentorica), TOMAŽIČ, Iztok (somentor) Odnos srednješolcev do biologije 2012 pdf
GOLAVŠEK, Katja KOS, Ivan (mentor)

Prehrana lisice (Vulpes vulpes) v kulturni krajini

2008 pdf
GOLČER, Roswita DERMASTIA, Marina (mentorica); BRZIN, Jože (somentor) Izolacija in karakterizacija inhibitorjev cisteinskih proteinaz iz krvavega mlečnika (Chelidonium majus L.) 2007 pdf
GOLOB, Aleksandra GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Makrofiti Slivniškega jezera 2011 pdf
GOLOB, Karmen GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Glivna kolonizacija črnikastega (S. nigricans) in rjastega sitovca (S. ferrugineus) na Cerkniškem jezeru 2012 pdf
GORJAK, Mojca GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Okoljska ocena in makrofiti Ščavnice 2009 pdf
GORJAN, Alenka KOSTANJŠEK, Rok (mentor) Pestrost talnih pajkov v okolici Solkana 2014 pdf
GORJANC, Manca TURK, Tom (mentor), MAČEK, Peter (recenzent) Hemolitična aktivnost steroidnih saponinov iz morske spužve Pandaros acanthifolium 2012 pdf
GORKIČ, Polona JERMAN, Igor (mentor) Absorbcija bližnjega električnega polja pri hroščih mokarjih (Tenebrio molitor) v odvisnosti od razvojne faze in delovanja stresnih dejavnikov 2010 pdf
GRADINJAN, David GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Vpliv obrasti na optične lastnosti listov bleščečega in preraslolistnega dristavca 2015 pdf
GRAŠIČ, Helena IHAN, Alojz (mentor)

Učinki pripravkov iz ameriškega slamnika (Echinacea purpurea) na produkcijo citokinov

2008 pdf
GREGORIČ, Matjaž KOSTANJŠEK, Rok (mentor), KUNTNER, Matjaž (somentor) Medvrstne razlike v arhitekturi mrež pajkov iz rodu Zygiella (Araneae: Araneidae): vedenjski pristop k taksonomskim problemom 2008 pdf
GRGUR, Vesna KRŽAN Mojca (mentorica) Vpliv inhibitorjev encima histamin-N-metiltransferaze na privzem histamina v astrocite 2010 pdf
GROŠELJ, Ana Marjetka TOMAN, Mihael J.(mentor), ZELNIK, Igor (somentor) Vrstna pestrost alg v perifitonski združbi hudourniškega vodotoka Kamniške Bistrice 2012 pdf
GRUNDNER, Maja SEPČIĆ, Kristina (mentorica), MAČEK, Peter (recenzent) Vpliv lizofosfolipidov, maščobnih kislin in sladkorjev na membransko aktivnost citolitičnega proteina ostreolizina 2009 pdf
HABIČ, Lara BULOG, Boris (mentor), BIZJAK MALI, Lilijana (somentorica)

Morfologija atrezij v jajčniku bele podvrste močerila

2012 pdf
HOČEVAR, Anja GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Vpliv ultravijoličnega sevanja in selena na optične lastnosti listov dveh vrst ajde 2016 pdf
HOČEVAR, Matej TRONTELJ, Peter (mentor) Raba prostora in izbor zatočišč pri navadnem mračniku (Nnyctalus noctula) v urbanem okolju 2009 pdf
HOJNIK, Maša TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Biorazgradljivost nekaterih odpadnih voda 2007 pdf
HERBAJ, Maja TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentorica) Ocena stanja prehranjenosti in način prehranjevanja vzorca študentov vegetarijancev 2010 pdf
HERCOG, Klara ZAGMAJSTER, Maja (mentorica)

Poletna zatočišča malega podkovnjaka (Rhinolophushipposideros) v objektih kulturne dediščine v osrednji Sloveniji

2013 pdf
HLADNIK, Petra KOS, Ivan (mentor)

Zimska prehrana srnjadi (Capreolus capreolus) s poudarkom na prehranjevanju z navadnim bršljanom (Hedera helix)

2012 pdf
HRIBAR, Monika ZIDAR, Primož (mentor)

Učinki izbranega fitofarmacevtskega sredstva na osnovi piretrinov na rake enakonožce vrste Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda)

2010 pdf
HORVAT, Mojca SEPČIĆ, Kristina (mentorica), GUNDE CIMERMAN, Nina (somentorica), AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja  (recenzentka) Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk 2010 pdf
HROVAT, Mojca TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Združbe enodnevnic (Ephemeroptera), vrbnic (Plecoptera) in mladoletnic (Trichoptera) v izbranih vodotokih Bele krajine 2007 pdf
HUDEJ, Rosana MIKLAVČIČ, Damijan (mentor) Vpliv rutenijeve spojine KP1019 in elektroporacije na preživetje tumorskih celičnih linij B16F1 in CHO in vitro 2008 pdf
HUZIMEC, Darija KOS, Ivan (mentor) Morfološke in taksonomske značilnosti nekaterih vrst rodu Stenotaenia (Chilopoda: Geophilomorpha) 2009 pdf
ISTINIČ, Helena ANDERLUH, Gregor (mentor) Določitev epitopov monoklonskih protiteles proti človeškemu perforinu 2010 pdf
ISTINIČ, Ida AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (mentorica), GRABNAR, Miklavž (recenzent)

Plazmidne determinante rezistence proti fluorokinolonom in betalaktamskim antibiotikom z razširjenim spektrom delovanja pri izbranih sevih bakterije Escherichia coli

2008 pdf
IVENČNIK, Matej KOS, Ivan (mentor) Členonožci čebeljega panja pri kranjski sivki (Apis mellifera carnica Poll.) 2013 pdf
JAKOPIN, Jasmina TOMAN, Mihael Jožef (mentor), PODGORNIK, Samo (somentor) Struktura ribjih združb v reki Mirni 2010 pdf
JAN, Luka JERMAN, Igor (mentor), REGVAR, Marjana (somentorica)

Bližnje električno polje kot kazalnik fiziološkega stanja pri fižolu (Phaseolus vulgaris)

2008 pdf
JANČIČ, Sašo GUNDE-CIMERMAN, Nina (mentorica), ZALAR, Polona (somentorica), PLEMENITAŠ, Ana (recenzentka)

Ekofiziologija in taksonomija gliv iz rodu Wallemia

2011 pdf
JANKOVIČ DOLENC, Vane KOS, Ivan (mentor) Primerjava različnih pasti in vab za monitoring in regulacijo španskega lazarja (Arion lusitanicus) 2016 pdf
JANŠA, Katja JOGAN, Nejc (mentor)

Revizija španske detelje (Dorycnium spp.) v Sloveniji

2008 pdf
JARC, Daša IHAN, Alojz (mentor), KOPITAR, Andreja Nataša (somentorica), SEPČIĆ, Kristina (recenzentka) Izražanje ''toll-like'' receptorja in produkcija citokinov iz dendritičnih celic po stimulaciji z različnimi sevi bakterije Helicobacter pylori 2012 pdf
JARNI, Klara JERINA, Klemen (mentor) Vpliv antropogenih virov hrane na prostorsko razporeditev rjavega medveda (Ursus arctos) 2011 pdf
JAVORNIK CREGEEN, Sara JAKŠE, Jernej (mentor) Diferencialno izražanje genov hmelja po okužbi z glivo Verticillium albo-atrum 2010 pdf
JAZBEC, Katerina ROŽMAN, Primož (mentor) Serijska presaditev kostnega mozga pri neobsevanih miših BALB/c 2014 pdf
JEJČIČ, Luka JERMAN, Igor (mentor), STUŠEK, Peter (somentor), DRAŠLAR, Kazimir (recenzent) Bližnje električno polje kot kazalnik fiziološkega in ontogenetskega stanja pri mokarju (Tenebrio molitor) 2008 pdf
JELENČIČ, Maja TRONTELJ, Peter (mentor) Genetska pestrost rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji 2008 pdf
JENKO, Klavdija ZUPANČIČ, Gregor (mentor) Od starosti odvisne spremembe dinamike odziva dihalne verige na fiziološko obremenitev očesa muhe (Calliphora vicina) 2007 pdf
JERAN, Judita ZIDAR, Janez (mentor) Standardizacija meritve potenciala pripravljenosti povezanega z vdihom 2008 pdf
JEZERNIK, Denis TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentorica) Analiza sestave telesa vzorca odrasle ženske populacije z antropometrijo in z metodo merjenja bioelektrične prevodnosti 2007 pdf
JUGOVIC, Jure SKET, Boris (mentor), PREVORČNIK, Simona (somentorica) Rasna diferenciacija vodnega oslička, Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda: Asellidae) 2005 pdf
JURAK, Katja GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Sezonske spremembe rasti in glivne kolonizacije navadnega trsta (Phragmites australis) na Cerkniškem jezeru 2010 pdf
JUSTINEK, Živa KOS, Ivan (mentor)

Ocena velikosti teritorija in domačega okoliša pake (Cuniculus paca) na izbranem območju Mezoameriškega biološkega koridorja v Belizu

2016 pdf
JUVAN, Nina JOGAN, Nejc (mentor), ČARNI, Andraž (somentor) Vegetacija skalnih razpok silikatnega skalovja 2008 pdf
KAČAR, Urška GABERŠČIK, Alenka (mentorica), REGVAR, Marjana (somentorica)

Prilagoditve in mikorizacija rastlin z amfibijskim značajem v razmerah presihanja

2008 pdf
KADIŠ, Andreja VEROVNIK, Rudi (mentor) Razširjenost in ogroženost dnevnih metuljev na Košenjaku (Koroška) 2016 pdf
KALAN, Katja KOSTANJŠEK, Rok (mentor), MERDIĆ, Enrih (somentor) Razširjenost in sezonska aktivnost tigrastega komarja (Aedes albopictus) v priobalnem delu Slovenije 2009 pdf, pdf-priloge
KALAR, Matej SEPČIĆ, Kristina (mentorica) Biološko aktivne snovi v vodnih ekstraktih nekaterih bazidiomicet 2008 pdf
KALIN, Sabina KOS, Ivan (mentor) Zaščitni ukrepi pri reji drobnice kot ključni element varstva volka (Canis lupus) v Sloveniji 2012 pdf
KASTELIC, Lara KOS, Ivan (mentor) Analiza medijskih objav o volku od leta 2008 do leta 2011 2013 pdf
KASTELIC, Maja GOLJA, Petra (mentorica), STRGAR, Jelka (recenzentka)

Primerjava poučevanja spolne vzgoje med šolskimi sistemi v Evropi in primernost obstoječe izvedbe v Sloveniji

2016 pdf
KAVČIČ, Ines SEPČIĆ, Kristina (mentorica), MAČEK, Peter (recenzent) Hemolitične učinkovine v vodnem ekstraktu bukovega ostrigarja (Pleurotus ostreatus) 2009 pdf
KAVŠČEK, Martin REGVAR, Marjana (mentorica), KACJAN MARŠIĆ, Nina (somentorica) Optimizacija rastnih pogojev za hidroponsko vzgojo deh sort navadnega motovilca 2013 pdf
KEBER, Rok GRABNAR, Miklavž (mentor), AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (somentorica) Rezistenca proti kinolonom, integroni in klebicini uropatogenih ESBL sevov bakterij iz rodu Klebsiella 2007 pdf
KEMEC, Vladimira TOMAZO - RAVNIK, Tatjana (mentorica) Sestava telesa pri štirinajstletnih šolarjih iz Velenja 2008 pdf
KEREŽI, Vesna TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Makroinvertebratska združba potoka Glinščica 2007 pdf
KERIN, Andreja REGVAR, Marjana (mentorica) Privzem Cd v različnih razvojnih fazah ranega (Thlaspi praecox) in modrikastega mošnjaka (Thlaspi caerulescens) 2008 pdf
KINK, Barbara KOS, Ivan (mentor) Herpetološke značilnosti in naravovarstven pomen Krakovskega gozda 2009 pdf
KINK, Ciril KOS, Ivan (mentor), POKORNY, Boštjan (somentor), JERINA, Klemen (recenzent) Časovna dinamika poleganja in značilnosti rasti pri divjem prašiču (Sus scrofa) v Sloveniji 2016 pdf
KISOVEC, Matic ANDERLUH, Gregor (mentor), MAČEK, Peter (recenzent)

Razširjenost proteinske domene MACPF

2012 pdf
KJUDER, Maja VEROVNIK, Rudi (mentor)

Vpliv izgradnje vodnega zbiralnika na obmocju spodnjega dela doline potoka Drtijšcica na favno dnevnih metuljev

2013 pdf
KLADNIK, Aleš DERMASTIA, Marina  (mentorica)

Lokalizacija genske ekspresije nekaterih encimov sladkornega metabolizma v tkivih koruze (Zea mays L.)

1999 pdf
KLANČNIK, Katja DROBNE, Damjana (mentorica), DOLENC KOCE, Jasna (somentorica) Učinki nanodelcev titanovega dioksida na korenine navadne čebule (Allium cepa L.) 2009 pdf
KLEMENČIČ (LIPOVEC), Mojca TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Selektivnost umetnega substrata pri razvoju perifitonske združbe v rečnem ekosistemu 2010 pdf
KMET, Andreja STRGAR, Jelka (mentorica)

Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za biologijo v 9. razredu osnovne šole

2007 pdf
KOBE, Zala KRŽAN, Mojca (mentorica) Vpliv antidepresivnih zdravil na privzem histamina v astrocite 2008 pdf
KOCON, Larisa VEROVNIK, Rudi (mentor),  FIŠER, Cene (recenzent) Dnevni metulji Lendavskih goric: razširjenost in ogroženost 2010 pdf
KODRNJA, Danijela TOMAN, Mihael J. (mentor)

Vpliv čistilne naprave na strukturo združbe bentoških nevretenčarjev v organsko obremenjenem vodotoku Voglajna

2012 pdf
KOGOJ, Meta KOS, Ivan (mentor)

Analiza uporabe ekološkega znanja v pisnih virih o čebelarstvu v Sloveniji

2012 pdf
KOGOVŠEK, Nika VEROVNIK, Rudi (mentor) Habitatne preference dveh ozko sorodnih vrst frfotavčkov, Leptidea sinapis in Leptidea reali (lepidoptera: Pieridae), na Goričkem 2012 pdf
KOGOVŠEK, Vesna VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica) Evalvacija učbenikov in delovnih zvezkov za osmi razred devetletne osnovne šole po Bloomovi taksonomiji kognitivnih ciljev 2007 pdf
KOKALJ, Borut SKRBINŠEK, Tomaž (mentor), KOS, Ivan (recenzent) Varstvo in upravljanje rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji skozi oči medijev - analiza vsebine medijskih objav med leti 2002 in 2016 2016 pdf
KOKOVNIK, Mojca REGVAR, Marjana (mentorica)

Strategije privzema Cd, Zn in Pb pri populacijah ranega mošnjaka (Thlaspi praecox Wulfen) z onesnaženaga in neonesnaženega rastišča

2007 pdf
KOLENC, Manca ANDERLUH, Gregor (mentor), MAČEK, Peter (recenzent) Vezava proteinov NLP na lipidne membrane 2012 pdf
KONDA, Darja DOLENC KOCE, Jasna (mentorica), ANŽLOVAR, Sabina (somentorica), SEPČIĆ, Kristina (recenzentka) Biološka aktivnost ekstraktov zlate rozge (Solidago spp.) 2012 pdf
KONDA, Katarina SEPČIĆ, Kristina (mentorica), GUNDE CIMERMAN, Nina (somentorica) Biološko aktivne snovi v organskih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv 2010 pdf
KONEC, Marjeta BULOG, Boris (mentor), ŠTEFANČIČ, Marija (recenzentka) Tridimenzionalna rekonstrukcija notranjega ušesa pri močerilu (Proteus anguinus, Amphibia: Uurodela) 2009 pdf
KONTE, Tilen

SEPČIĆ, Kristina  (mentorica), FAIMALI, Marco (somentor,) TURK, Tom (recenzent)

Protivegetativna aktivnost v ekstraktih nekaterih karibskih in avstralskih morskih spužev (Porifera)

2008 pdf
KOPČAVAR, Ana SEPČIĆ, Kristina (mentorica),  ŽEGURA, Bojana (somentorica) Mutageno in genotoksično delovanje izvlečkov, izoliranih iz pečenega piščančjega mesa 2010 pdf
KOPRIVNIKAR, Monika GUNDE-CIMERMAN, Nina (mentorica), LAPAJNE, Aleš (somentor) Priprava vcepka za biološko čiščenje voda s povišano slanostjo 2008 pdf
KOREN, Aleksander TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Vpliv izpusta centralne čistilne naprave Celje na združbo obrasti reke Savinje 2009 pdf
KOSMINA, Rok SEPČIĆ, Kristina (mentorica) Biološka aktivnost v etanolnih izvlečkih izbranih antarktičnih morskih spužev (Porifera) 2012 pdf
KOŠIR, Rok ROZMAN, Damjana (mentorica)

Heterologno izražanje in encimska aktivnost lanosterol 14α-demetilaze pri sesalcih

2007 pdf
KOVAČ, Manca GUNDE CIMERMAN, Nina (mentorica), LAPANJE, Aleš (somentor), PLEMENITAŠ, Ana (recenzentka) Vpliv živega srebra na pojavljanje gena merA pri bakterijskih združbah v reki Idrijci 2008 pdf
KOVAČ, Suzana GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Značilnosti habitatov izbranih tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst v obrežnem pasu reke Savinje 2014 pdf
KOVAČEC, Eva VOGEL-MIKUŠ Katarina (mentorica),
GRDADOLNIK Jože (somentor)

Lokalizacija bakra in biokemijske spremembe v koreninah navadne sončnice, izpostavljene suspenziji nanodelcev bakrovega oksida

2012 pdf
KOVAČEC, Žana GUNDE-CIMERMAN, Nina (mentorica), SEPČIĆ, Kristina (somentorica) Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv 2010 pdf
KOVAČIČ, Maja BIZJAK MALI, Lilijana (mentor), BULOG, Boris (somentor) Morfologija močerilovih testisov 2013 pdf
KOZAK, Neža GABERŠČIK, Alenka (mentorica), VOGEL-MIKUŠ, Katarina (recenzentka) Optične lastnosti listov izbranih rastlinskih vrst na Cerkniškem jezeru 2016 pdf
KOŽELJ, Saša TURK, Tom (mentor)

Izolacija hemolitično aktivnih snovi iz pedicelarijev pegastega morskega ježka Sphaerechinus granularis (Lamarck)

2007 pdf
KRAJNC, Mitja KOS, Ivan (mentor), POLIČNIK, Helena (somentorica) Ugotavljanje učinkovitosti izvedenih omilitvenih ukrepov za prehajanje prostoživečih živali na avtocestnem odseku Lendava – Pince 2012 pdf
KRAMAR, Andrej REGVAR, Marjana (mentorica), LIKAR, Matevž (somentor) Optimizacija vzgoje navadnega osočnika (Salicornia europaea) 2011 pdf
KRANJEC, Irena GUNDE CIMERMAN, Nina (mentorica), TURK, Martina (somentorica) Raznolikost genov za desaturazo in elongazo pri glivah in njihova primernost za filogenetske študije 2008 pdf
KRANJEC, Neda SKET, Boris (mentor) Razširjenost in variabilnost močerila (Proteus anguinus Laurenti) 1981 pdf
KREK, Judita Lea GABERŠČIK, Alenka (mentorica), ZELNIK, Igor (somentor) Vrstna sestava vegetacije vzdolž hidrološkega gradienta na Cerkniškem jezeru 2014 pdf
KRELJ, Živa TOMAN, Mihael Jožef (mentor), VRHOVŠEK, Danijel (recenzent)

Ekološki status ribnika Tivoli

2007 pdf
KRKOVIČ, Miha PETROVIČ, Danijel (mentor)

Polimorfizem gena jedernega receptorja γ, ki ga aktivira peroksisomski proliferator – PPARγ - možni genetski označevalec esencialne arterijske hipertenzije

2007 pdf
KROFEL, Miha KOS, Ivan (mentor) Plenjenje in prehranjevanje evrazijskega risa (Lynx lynx) na območju dinarskega krasa v Sloveniji 2006 pdf
KROFLIČ, Bojana TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Kremenaste alge v usedlinah Ljubljanskega barja 2007 pdf
KRSMANOVIĆ, Stina RAVNIKAR, Maja (mentorica), REGVAR, Marjana (recenzentka) Razporeditev in določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) skozi sezono 2010 pdf
KUHELJ, Anka JOGAN, Nejc (mentor) Morfometrična analiza močvirnic (Epipactis) na območju Slovenije 2010 pdf
KUTNJAK, Denis FRAJMAN, Božo (mentor) Filogeografija in varstvena genetika dinarske smiljke (Cerastium dinaricum) 2012 pdf
LAPANJA, Nina BULOG, Boris (mentor), BIZJAK-MALI, Lilijana (somentorica) Hemopoetska mesta v ledvicah in jetrih močerilarjev (Amphibia: Proteidae) 2010 pdf
LASIČ, Eva ERDANI KREFT, Mateja (mentorica) Molekularna in funkcionalna diferenciranost s tkivnim inženirstvom vzpostavljenega urotelija na amnijski membrani 2013 pdf
LASNIK, Katja PREVORČNIK, Simona (mentorica) Morfološka raznolikost jamskega vodnega oslička v Planinski jami 2012 pdf
LEBAR, Nika JUŽNIČ, Primož (mentor) Sofinanciranje nabave tuje literature knjižnicam Slovenije 2007 pdf
LEON, Tomi TRONTELJ, Peter (mentor) Razvoj postopka za dokazovanje plenilcev drobnice iz DNA 2012 pdf
LESJAK, Klara GUNDE CIMERMAN, Nina (mentorica), MALIČEV, Elvira (somentorica), BULOG, Boris (recenzent) Gojenje celic elastičnega hrustanca za uporabo v tkivnem inženirstvu 2009 pdf
LESKOŠEK, Tina BRANCELJ, Anton (mentor)

Posledice naselitve rib v Dvojno jezero (Triglavski narodni park)

2007 pdf
LIČEN, Astrid STRGAR, Jelka (mentorica) Kakovost in trajnost biološkega znanja slovenskih srednješolcev 2014 pdf
LIČINA, Tina KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK, Hubert (somentor) Plenjenje jajc v simuliranih talnih gnezdih ptic v gozdu na območju Menine planine 2012 pdf
LIKOZAR, Lea TRONTELJ, Peter (mentor) Ekologija porodniške skupine brkatega netopirja v cerkvi sv. Jošt nad Kranjem 2013 pdf
LIPIČNIK, Aleš DRAŠLAR, Kazimir (mentor) Vpliv temperaturne aklimatizacije na mirovno aktivnost trihobotrijev pri stenici vrste Pyrrhocoris Apterus 2009 pdf
LIVK, Jasmina HERZOG-VELIKONJA, Blagajana (mentorica), WRABER, Branka (somentorica) Razmerje med efektorskimi in regulatornimi odzivi limfocitov T v kulturah mononuklearnih celic zdravih ljudi 2007 pdf
LOGAR, Katja TOME, Davorin (mentor) Dinamika pojavljanja vodnih ptic na reki Dravi od Bresterniškega jezera do Meljskega jezu 2009 pdf
LOJK, Jasna STARČIČ ERJAVEC, Marjanca (mentorica), VAN PUTTEN, Jos (somentor), ŠTRUS, Jasna (recenzentka) The influence of chosen microenvironmental factors on toll-like rec eptor 5 signalling in human cell line HEK293 2011 pdf
LOKOVŠEK, Tjaša VEROVNIK, Rudi (mentor)

Filogenija in filogeografija pijavke Dina lineata (Hirudinea) na Dinarskem krasu

2008 pdf
LONCNER, Janja ŠTEFANČIČ, Marija (mentorica) Sekularne razvojne tendence porodnic in njihovih donošenih novorojenčkov, rojenih v izolski porodnišnici med leti 1956 do 2006 2008 pdf
LOTRIČ, Metka SEPČIĆ, Kristina (mentorica), RAMŠAK, Andreja (somentorica)

Vpliv etanolnih ekstraktov karibskih in avstralskih morskih spužev na aktivnost glutation S-transferaze in encimov iz skupine holinesteraz

2016 pdf
LOZIČ, Eva

LANIŠNIK RIŽNER, Tea (mentorica)

Študije izražanja estrogenskih in progesteronskih receptorjev pri raku endometrija 2008 pdf
LUŠTRIK, Roman LIPEJ, Lovrenc (mentor) Favna mnogoščetincev trdega dna zgornjega infralitorala v slovenskem morju 2010 pdf
MAGUŠA, Roman BATIČ, Franc (mentor)

Bioindikacija stanja zraka in okolja v Slovenskih Goricah s pomočjo epifitskih lišajev po različnih metodah

2012 pdf
MAJER, Teodora KOSTANJŠEK, Rok (mentor), TRILAR, Tomi (somentor) Pojavljanje klopov (Acarina: Ixodidae) in njihov razvoj v gnezdih breguljke (Riparia riparia) 2008 pdf
MALEŽIČ, Teja KORITNIK, Blaž (mentor), BELUŠIČ, Gregor (recenzent) Analiza moči elektroencefalografskega ritma mu pri bolnikih z amiotrofično lateralno sklerozo 2015 pdf
MARGUČ, Diana VOGEL-MIKUŠ Katarina (mentorica), REGVAR, Marjana (recenzentka)

Vpliv kadmija, cinka in svinca na privzem mineralnih hranil in sintezo škroba pri populacijah ranega mošnjaka z onesnaženega in neonesnaženega rastišča

2016 pdf
MARKELC, Boštjan ČEMAŽAR, Maja (mentorica) Vpliv elektrogenske terapije z utišanjem K-ras na celice in tumorje karcinoma debelega črevesa LoVo 2009 pdf
MARKELJ, Manica KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK, Hubert (somentor) Analiza mikrolokacij in aktivnosti s telemetrično ovratnico opremljenega volka na območju Slavnika 2012 pdf
MARTINČIČ, Martina TOMAN, Mihael J. (mentor), URBANIČ, Gorazd (somentor) Združbe rib v porečjih Drave, Save in Soče na podlagi pisnih virov iz 19. in prve polovice 20. stoletja 2016 pdf
MARTINŠEK, Bojan SEPČIĆ, Kristina (mentorica), TURK, Tom (somentor), ANDERLUH, Gregor (recenzent) Biološka aktivnost v organskih ekstraktih nekaterih tropskih morskih spužev (Porifera, Demospongia) 2010 pdf
MAŠEK, Anita KRAIGHER, Hojka (mentorica), REGVAR, Marjana (recenzentka) Pestrost tipov ektomikorize bukovega sestoja v Slovenski Istri 2016 pdf
MATIČIČ, Janja JERINA, Klemen (mentor), KOS, Ivan (recenzent)

Vplivi dopolnilnega krmljenja na celoletno, sezonsko in dnevno-nočno prostorsko razporeditev rjavega medveda (Ursus arctos) v Sloveniji

2013 pdf
MATJAŠIČ, Alenka AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (mentorica), STARČIČ ERJAVEC, Marjanca (recenzentka) Detekcija genov za karbapenemaze po Gramu negativnih bakterij in konjugativni prenos gena blaNDM-1 2012 pdf
MAURIČ, Polona GABERŠČIK, Alenka (mentorica)

Prilagoditve homofilnih makrofitov v presihajočih vodnih telesih

2008 pdf
MAVEC, Mateja STRGULC KRAJŠEK, Simona (mentorica) Predlog za naravoslovno učno pot na južnem delu Radenskega polja 2013 pdf
MAVRIČ, Anja VERANIČ, Peter (mentor) Vpliv serumskega holesterola (LDL) na zaraščanje epitelijske poškodbe in vitro 2010 pdf
MECHORA, Špela GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Okoljska ocena in makrofiti vodotokov Bloščice in Cerkniščice 2009 pdf
MEHLE, Alma GABERŠČIK, Alenka (mentorica), ZRIMEC, Alexis (somentor) Makrofiti in bakterijske zdruţbe sedimentov v potokih Grosupeljščica in Podlomščica 2010 pdf
MEJAČ, Vanja GUNDE CIMERMAN, Nina (mentorica), TOMIČ, Viktorija (somentorica), ZALAR, Polona (recenzentka) Uporabnost PCR testa Seeplex PneumoBacter ACE detection za ugotavljanje bakterijskih povzročiteljev okužb dihal 2012 pdf
MIHELIČ, Miha TOMAN, Mihael Jožef (mentor), LAPANJE, Aleš (somentor) Pomen pršenja slapov pri razširjanju bakterij 2015 pdf
MIHOR, Jana KREFT, Ivan (mentor) Vpliv namakanja semen redkvice (Raphanus sativus) v raztopinah selenata in selenita na lastnosti kalic 2011 pdf
MIKLAVČIČ, Rok GUNDE-CIMERMAN, Nina (mentorica), PLEMENITAŠ, Ana (recenzentka) Biogeografska tipizacija halofilne črne kvasovke Hortaea werneckii 2016 pdf
MIRT, Martina URBANIČ, Gorazd (mentor), PODGORNIK, Samo (somentor) Ribe v reki Ščavnici 2009 pdf
MLAKAR, Jana RAVNIKAR, Maja (mentorica), KLADNIK, Aleš (somentor) Lokalizacija virusa PVYNTN v rastlinah krompirja 2007 pdf
MLINAR, Mojca GABERŠČIK, Alenka (mentor) Odbojni spektri listov vodne dresni (Polygonum amphibium) in rumenega blatnika (Nuphar luteum) 2011 pdf
MOČNIK, Marta VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica) Analiza dosežkov nacionalnega preverjanja znanja iz biologije leta 2006 2008 pdf
MRAK, Polona BULOG, Boris (mentor), BIZJAK-MALI, Lilijana (somentorica)

Morfologija vranice močerilarjev (Amphibia: Proteidae)

2007 pdf
MUHA, Teja Petra TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Vpliv podhranjenosti na plavalne sposobnosti mladic senegalskega lista (Solea senegalensis) 2011 pdf
MULEJ TLHAOLANG, Jasna KOS, Ivan (mentor) Vpliv poznavanja biologije risa (Lynx lynx) na stališča javnosti in lovcev v osrednjem območju razširjenosti risa v Sloveniji 2011 pdf
NAROBE, Marko KOMEL, Radovan (mentor), KOČEVAR-BRITOVŠEK, Nina (somentorica)

Poskus obogatitve proteinov plazemske membrane iz želodčnega tkiva ter računalniško iskanje možnih bioloških označevalcev raka želodca

2016 pdf
NEDOH, Matevž GABERŠČIK, Alenka (mentorica)

Okoljska ocena in makrofiti reke Pesnice

2008 pdf
NOGRAŠEK, Brigita AMBROžIČ AVGUŠTIN Jerneja (mentorica),
GRABNAR, Miklavž (recenzent)
Mikrobiološko-genetska analiza črevesne vsebine kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber 2010 pdf
NOVAK, Maruša SEPČIĆ, Kristina (mentorica), FRANGEŽ, Robert (somentor), TURK, Tom (recenzent)

Hemolitične učinkovine v ekstraktu plesni Aspergillus fumigatus

2009 pdf
NOVAK, Matjaž SEPČIĆ, Kristina (mentorica), ŽEGURA, Bojana (somentorica) Zaščitno delovanje ksantohumola zoper genotoksično delovanje heterocikličnega amina MeIQx 2011 pdf
NOVAK, Peter RAVNIKAR, Maja (mentorica), KOŠAK Aljoša (somentor) Sinteza in funkcionalizacija superparamagnetnih nanodelcev za biološke aplikacije 2008 pdf
NOVAK, Špela FRAJMAN, Božo (mentor) Flora grebena Košute (Karavanke) nad gozdno mejo 2012 pdf
NOVAK, Tisa ŠTUHEC, Ivan (mentor), BOŽIČ, Janko (recenzent) Hranjenje in razvoj pasjih mladičev v prvih osmih tednih po rojstvu 2016 pdf
OGOREVC, Eva ROŽMAN, Promož (mentor), BULOG, Boris (recenzent) Primerjava sposobnosti embrionalnih in odraslih matičnih celic človeka za diferenciacijo v živčne celice 2010 pdf
OMERĆEHAJIĆ, Dajira BOŽIČ, Janko (mentor) Vedenjski odziv kranjske čebele (Apis mellifera carnica) na mravljinčno in mlečno kislino ter etanol 2012 pdf
OSOJNIK, Nadja VREZEC, Al (mentor) Primerjava območja optimalnih telesnih temperatur pri pozidni (P. muralis) in velebitski kuščarici (I. horvathi) 2012 pdf
OSTERMAN, Barbara TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentorica) Antropometrične značilnosti desetletnih otrok iz Šenčurja 2009 pdf
OTA, Katja SEPČIĆ, Kristina (mentorica), ŠENTJURC, Marjeta (somentorica), MAČEK, Peter (recenzent) Proučevanje vpliva strukture steroidov na tvorbo membranskih domen v lipidnih veziklih z elektronsko paramagnetno resonanco 2009 pdf
OTA, Maja DOLŽAN, Vita (mentorica) Vpliv genetskih polimorfizmov encimov, ki odstranjujejo reaktivne kisikove spojine, na obolevnost za pljučnim rakom pri slovenskih bolnikih 2007 pdf
OTA, Peter JERALA, Roman (mentor), MAČEK, Peter (recenzent) Preučevanje vlog meddomenskih regij v Toll-podobnem receptorju 4 s povečanjem njihove fleksibilnosti 2016 pdf
PAJK, Nastja GRIESSLER BULC, Tjaša (mentorica), REGVAR, Marjana (recenzentka) Rast in biomasa hitrorastočih drevesnih vrst ob namakanju z izcedno vodo odlagališča odpadkov in odpadno vodo iz priprave komposta 2010 pdf
PALANDAČIĆ, Anja GRABNAR, Miklavž (mentor), AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (somentorica)
STARČIČ ERJAVEC, Marjanca (recenzentka)

Virulentni dejavniki uropatogenih sevov bakterije Escherichia coli, zbranih v enotah Zdravstvenega doma Ljubljana

2007 pdf
PAPEŽ, Andreja JOGAN, Nejc (mentor) Uporaba divje rastočih rastlin v prehrani 2010 pdf
PAPLER, Tadeja MAČEK, Peter (mentor), SEPČIĆ, Kristina (recenzentka) Izolacija in karakterizacija hemopeksinu podobnega proteina iz bukovega ostrigarja 2012 pdf
PAVLIN (BREMEC), Doris ANDERLUH, Gregor (mentor) Merjenje ekstrakcije holesterola iz lipidnih membran s površinsko plazmonsko resonanco 2008 pdf
PAVŠIČ, Jernej DERMASTIA, Marina (mentorica) Genska raznolikost izolatov fitoplazem skupine AP v Sloveniji 2011 pdf
PELJHAN, Andreja GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Sezonske spremembe rasti in mikorizne kolonizacije trstične pisanke (Phalaris arundinacea) na Cerkniškem jezeru 2010 pdf
PERVANJE, Mateja DOLENC KOCE Jasna (mentorica) Odziv male vodne leče (Lemna minor) na delce TiO2 in CuO 2012 pdf
PETKOVSKA, Vesna TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Vzorčenje vodnih makroinvertebratov - reprezentativnost podvzorcev 2007 pdf
PEZDIRC, Marko BULOG, Boris (mentor), HEATH, Ester (somentorica)

Določanje vsebnosti polikloriranih bifenilov – pcb v človeški ribici (Proteus anguinus, Amphibia: Urodela) in v sedimentu s področja reke Krupe

2007 pdf
PFAJFAR, Urša GABERŠČIK, Alenka (mentorica), BAVCON, Jože (somentor), DERMASTIA, Marina (recenzentka) Sezonska dinamika aktivnosti navadne ciklame (Cyclamen purpurascens) 2007 pdf
PILIH (KRAJNC), Mateja, VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica) Poznavanje zdravilnih rastlin med dijaki Srednje zdravstvene šole 2009 pdf
PIRC, Aleš IRMAN FLORJANC, Tatjana (mentorica) Vpliv citaloprama na porazdelitev apliciranega histamina pri podgani 2006 pdf
PIŠEK, Urška IHAN Alojz (mentor), KOPITAR Andreja Nataša (somentorica), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent) Izvor mikroveziklov pri s heparinom povzročeni trombocitopeniji 2014 pdf
PIVKO KNEŽEVIČ, Alijana TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Ovrednotenje vpliva centralne čistilne naprave Celje na reko Savinjo upoštevaje longitudinalne spremembe v združbi velikih vodnih nevretenčarjev 2009 pdf
PLAHUTA, Maja TOMAN, Mihael Jožef (mentor), TIŠLER, Tatjana (somentorica) Strupenost hormonskega motilca bisfenola A po fotolitski in fotokatalitski oksidaciji 2012 pdf
PLAJH VIŠNAR, Katja TOMAZO - RAVNIK, Tatjana (mentorica) Zgodovinska demografija fare sv. Jernej v Slovenski Bistrici 2009 pdf
PLANINC, Griša GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Optične lastnosti podpornih listov pri tevju 2016 pdf
PLANKAR, Matej JERMAN, Igor (mentor), DRAŠLAR, Kazimir (somentor)

Bližnje električno polje kot kazalnik človekovega fiziološkega stanja

2007 pdf
PLANKL, Mojca HERZOG VELIKONJA, Blagajana (mentorica), WRABER, Branka (somentorica)

Vpliv atorvastatina na sintezo citokinov vnetnega in specifičnega imunskega odziva v kulturah humanih mononuklearnih celic iz venske krvi

2009 pdf
PLANTAN, Mojca MALEJ, Alenka (mentorica), TRONTELJ, Peter (recenzent)

Optimizacija mikrosatelitnih lokusov pri morskem klobuku (Rhizostoma pulmo)

2008 pdf
PLESNIK, Sara MALEJ, Alenka (mentorica) Letna dinamika mrežnega zooplanktona v Tržaškem zalivu 2014 pdf
PLEŠA, Petra GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Učinki povečanega UV-B sevanja na iglice smreke (Picea abies) 2007 pdf
PLOJ, Katja GABERŠČIK, Alenka (mentorica), GERM, Mateja (recenzentka) Optične lastnosti listov navadnega bršljana 2016 pdf
PLOJ, Martina KOSTANJŠEK, Rok (mentor)

Pojavljanje klopov (Acarina: Ixodidae) in njihov razvoj v Prekmurju (Lendavsko Dolinsko)

2007 pdf
POCIECHA, Maja GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Prilagoditve rastlin z amfibijskim značajem v presihajočih vodnih telesih 2007 pdf
POČKAJ, Petra GABERŠČIK, Alenka (mentorica), TOMAN, Mihael Jožef (recenzent) Okoljska ocena in makrofiti Rižane 2008 pdf
PODGORELEC, Monika REGVAR, Majana (mentorica)

Akumulacija kovin Pb, Zn in Cd pri ivi Salix caprea na onesnaženem območju v Žerjavu

2007 pdf
PODLESNIK, Jan VALENTINČIČ, Tine (mentor)

Inštrumentalno pogojevanje in učenje zaporedja vedenja pri skalarkah

2008 pdf
PODRIŽNIK, Blaž BOŽIČ, Janko (mentor)

Vzorčenje in določitev izvora obnožine zibajočih plesalk medonosne čebele

2007 pdf
POGAČNIK, Urša GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Prilagoditve heterofilnih makrofitov v presihajocih vodnih telesih 2007 pdf
POLAJNAR, Jernej ČOKL, Andrej (mentor) Vpliv vibracij na spolno vedenje stenic vrste Nezara viridula (Heteroptera: Pentatomidae) 2006 pdf
POŽIN, Mateja FILIPIČ, Metka (mentorica) Odzivnost različnih celičnih linij na toksične in genotoksične učinke modelnih mutagenov 2009 pdf
PREDOJEVIĆ, Luka ŽGUR-BERTOK, Darja (mentorica), STARČIČ ERJAVEC, Marjanca (somentorica), HERZOG VELIKONJA, Blagajana (recenzentka) Sistemi za privzem železa v izolatih bakterije Escherichia coli iz okužb kože in mehkih tkiv 2015 pdf
PRELEC, Metod PETROVIČ, Uroš (mentor), BUTALA, Matej (recenzent) Kemijsko genomska analiza odziva evkariontske celice na cinkov stres 2016 pdf
PREŠERN, Janez GOGALA, Matija  (mentor) Analiza in primerjava napevov dveh akustičnih oblik škržatov Dundubia vaginata iz jugovzhodne Azije 2002 pdf
PRIMC, Vanja ŠTEFANČIČ, Marija (mentorica)

Vpliv dejavnikov okolja na fizično razvitost in telesno samopodobo šestnajstletnih dijakinj ŠCRM Kamnik

2009 pdf
PRIMON, Monika AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (mentorica), GRABNAR, Miklavž (recenzent)

Opis nekaterih fenotipskih lastnosti in plazmidi bakterij izoliranih iz prebavil človeške ribice (Proteus anguinus)

2009 pdf
PROSEN, Kristina TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Struktura združbe v aktivnem blatu čistilne naprave Ajdovščina 2008 pdf
PRUS, Simona RAVNIKAR, Maja (mentorica) ŽGUR BERTOK, Darja (recenzentka) Genetska raznolikost satelitske RNA molekule virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) 2010 pdf
RADEŠČEK, Tjaša GERM, Mateja (mentorica) Vpliv selena na rast in fiziološko aktivnost pri dveh genotipih zelja (Brassica oleracea) 2011 pdf
RAJH VILFAN, Nastassia GABERŠČIK, Alenka (mentorica)

Sezonske spremembe odbojnosti svetlobnega sevanja pri listih visokega trpotca na Cerkniškem jezeru

2013 pdf
RAKAR, Bia VEROVNIK, Rudi (mentor), ČELIK, Tatjana (somentorica), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent)

Populacijska struktura in varstvo barjanskega okarčka (Coenonympha oedippus) v dolini reke Dragonje

2016 pdf
RAKAR (MIKULIČ), Tadeja JOGAN, Nejc (mentor) Revizija rodu Viola v Sloveniji 2008 pdf
RAMŠAK, Lucija KOS, Ivan (mentor), SKET, Boris (somentor)

Vpliv turizma na kopensko favno Postojnske in Otoške jame

2007 pdf
RAPPL, Iva SEPČIĆ, Kristina (mentorica), GUNDE-CIMERMAN, Nina (somentorica)

Vpliv glukoze in temperature na produkcijo biološko aktivnih snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv redu Dothideales in izbranih kvasovk

2010 pdf
RASPOR, Polona ZUPANČIČ, Gregor (mentor) Vpliv temperaturne aklimacije na delovanje filiformnih senzil stenice Pyrrhocoris apterus 2012 pdf
RAVLAN, Darka REGVAR, Majana (mentorica), PONGRAC, Paula (somentorica)

Pomen mikorize ranega mošnjaka (Thlaspi praecox Wulfen) za mobilizacijo cinka

2009 pdf
RAŽEN, Nina KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK, Hubert (somentor) Raba prostora in vzorci gibanja z GPS ovratnico opremljenega volka (Canis lupus) v Sloveniji 2009 pdf
REJEC, Nadja JOGAN, Nejc (mentor), ČARNI, Andraž (recenzent)

Ovrednotenje opredelitve Natura 2000 območja “Soča z Volarjo” na primeru habitatnega tipa nižinskih ekstenzivno gojenih travnikov

2009 pdf
REMEC, Žiga Iztok TRONTELJ, Peter (mentor)

Gnezditvena ekologija velikega škurha (Numenius arquata) na Ljubljanskem barju

2007 pdf
REMŽGAR, Tomaž SEPČIČ, Kristina (mentorica), MAČEK, Peter (recenzent) Interakcije egerolizinskega proteina A145 iz plesni Aspergillus niger z membranskimi lipidi 2016 pdf
RENČELJ, Miran GABERŠČIK, Alenka (mentorica), TOMAN, Mihael Jožef (recenzent) Makrofiti in okoljska ocena vodotokov zahodnega dela Dravskega polja 2016 pdf
REŠEK, Eva TURK, Boris (mentor), ANDERLUH, Gregor (somentor)

Proteomska analiza sekretoma makrofagov stimuliranih s citokini IL-4, IL-10 in IL-13

2015 pdf
RIJAVEC, Tomaž DERMASTIA, Marina (mentorica), RUPNIK, Maja (somentorica) Bakterijski endofiti v zrnu koruze in njihov vpliv na izvorne rastline 2005 pdf
ROBEK, Maja VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica) Program za naravoslovni tabor za 7. razred devetletne osnovne šole 2008 pdf, pdf-priloge
ROBIČ, Tatjana ZUPANČIČ, Gregor (mentor), HAWLINA, Marko  (somentor) Meritve znotrajcelične aktivnosti kalcija v celicah sveže izoliranega epitela človeške leče 2008 pdf
ROGLIČ, Petra BULOG, Boris (mentor),BIZJAK-MALI, Lilijana (somentorica)

Uporabnost skeletokronološke metode za oceno starosti pri močerilarjih (Amphibia: Proteidae)

2007 pdf
ROMIH, Tea DROBNE, Damjana (mentorica)

Kopičenje cinka ali bakra v modelnem organizmu (Porcellio scaber, Isopoda, Crustacea) v primeru hranjenja z nanodelci cinkovega oksida ali nanodelci bakra

2011 pdf
ROZMAN, Alenka ŠTRUS, Jasna (mentorica) Mikroskopska anatomija kalcijevih telesc pri raku enakonožcu Hyloniscus riparius 2012 pdf
ROZMAN, Renata GABERŠČIK, Alenka (mentorica), GRIESSLER BULC, Tjaša (somentorica) Fitoremediacija sedimentov in drugih kontaminiranih zemljin 2008 pdf
ROZONIČNIK, Anja TOMAZO - RAVNIK, Tatjana (mentorica)

Antroposkopske značilnosti uhlja pri ljubljanskih osnovnošolcih

2008 pdf
RUDOLF, Jerneja ZUPANČIČ, Gregor (mentor) S staranjem povezane funkcionalne spremembe oksidativnega metabolizma v očesu vinske mušice (Drosophila melanogaster) 2009 pdf
RUS, Erika DRAŠLAR, Kazimir (mentor), CASERMAN, Simon (somentor) Razvoj metode za vrednotenje celic Caco-2 na modelu črevesnega epitelija z vrstičnim elektronskim mikroskopom 2014 pdf
SEČEN, Tina VEROVNIK, Rudi (mentor), KOS, Ivan (recenzent) Primerjava favne dnevnih metuljev (Lepidoptera: Rhopalocera) vzdolž rečnih brežin Save v različnih fazah sukcesije 2009 pdf
SEKOVANIĆ, Sanja DOLENC KOCE, Jasna (mentor), RIJAVEC, Tomaž (somentor), REGVAR, Marjana (recenzent) Bakterijski producenti vodikovega cianida v rizosferi alpskih pionirskih rastlin 2015 pdf
SELAN, Karmen SEPČIĆ, Kristina (mentorica), ANDERLUH, Gregor (recenzent)

Vrednotenje izbranih kolorimetričnih metod za določanje koncentracije steroidov

2008 pdf
SEVER, Maja TOMAN, Mihael Jožef (mentor)

Vpliv hidroloških značilnosti na združbo vodnih nevretenčarjev

2007 pdf
SIMIČ, Jan FIŠER, Cene (mentor), SLAPNIK, Rajko (somentor) Razširjenost in ogroženost navadnega škržka (Unionidae: Bivalvia: Mollusca) na Ljubljanskem barju 2013 pdf
SLADEK, Petra JOGAN, Jernej (mentor), BAČIČ, Martina (recenzentka) Revizija rizomatoznih vrst luka (Allium) v Sloveniji 2016 pdf
SKRT, Ana FILIPIČ, Metka (mentorica) Mutagenost heterocikličnih aminov iz različnih vrst pečenega mesa in njihov vpliv na proteinski profil celic humanega hepatoma HepG2 2009 pdf
SLANA, Darja KOS, Ivan (mentor) Stališča lovcev in širše javnosti do morebitne dodatne doselitve evrazijskega risa (Lynx lynx) v Sloveniji 2010 pdf
SLATINŠEK, Tit KOS, Ivan (mentor) Struktura sub-populacij potočne postrvi (Salmo trutta m. fario l.) v povirju reke Mislinje v odvisnosti od heterogenosti habitata in upravljanja z vodami 2008 pdf
SMOLIČ, Vesna KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK, Hubert (somentor) Zastopanost in biomasa nevretenčarjev v gozdnih zeliščnih vegetacijskih slojih na območju aktivnih in neaktivnih rastišč divjega petelina 2012 pdf
SOBOTIČ, Barbara LAHAJNAR, Gojmir (mentor), PEČAR, Slavko (somentor)

Vpliv NO in HGCL2 na transport vode in obliko humanega eritrocita

2007 pdf
SOPOTNIK, Maja KOS, Ivan (mentor) Vpliv vzdrževanja drenažnih jarkov na pojavljanje dvoživk na delu Ljubljanskega barja 2009 pdf
SOTENŠEK, Brina VREZEC, Al (mentor)

Prehranski niši simpatričnih vrst sov kozače (Strix uralensis) in lesne sove (Strix aluco) v gnezditvenem obdobju

2012 pdf
STARC, Jerca BELUŠIČ, Gregor (mentor), KREFT, Marko (recenzent) Spektralne značilnosti in stopnja linearne polarizacije svetlobe, zrcalno odbite z živalskega krzna 2016 pdf
STEPIŠNIK, Tina SEPČIĆ, Kristina (mentorica), BERNE, Sabina (somentorica), ANDERLUH, Gregor (recenzent) Primerjava izražanja različnih oblik eritropoetinskega receptorja pri tumorski in normalni celični liniji dojke med akutno in kronično izpostavitvijo eritropoetinu 2012 pdf
STERGARŠEK, Jošt JOGAN, Nejc (mentor)

Flora okolice kraja Dutovlje (kvadrant 0248/2)

2009 pdf
STEVANOVIĆ, Aleksandra REGVAR, Marjana (mentor), LIKAR, Matevž (somentor) Alelopatski učinki navadne (Solidago virgaurea) in orjaške zlate rozge (S. gigantea) 2012 pdf
STRGULC KRAJŠEK, Simona WRABER, Tone (mentor) Inventarizacija flore in vegetacije mokrišča Manke pri Skaručni 2000 pdf
STRLIČ, Teja DERMASTIA, Marina (mentorica), DOLENC KOCE, Jasna (somentorica)

Odziv male vodne leče (Lemna minor L.) na prisotnost kadmija

2008 pdf
STOJANOVSKI, Klement TRONTELJ, Peter (mentor) Zmanjševanje konflikta taksonomskih znakov z uporabo a-priori filogenetske informacije 2007 pdf
SUNČIČ, Tanja FRAJMAN, Božo (mentor) Flora okolice kraja Oplotnica (kvadrant 9658/2) 2011 pdf
SUŠNIK, Mojca ANDERLUH, Gregor (mentor) Lastnosti histidinskih mutant listeriolizina O 2010 pdf
SVETINA, Vanja KOS, Ivan (mentor)

Koncept dolgoročne raziskave in smernice za varovanje velike pliskavke (Tursiops truncatus) v SV Jadranu

2009 pdf
ŠALAMUN, Ali VEROVNIK, Rudi (mentor), TOME, Davorin (recenzent) Ekologija in razširjenost velikega studenčarja (Cordulegaster heros) (Odonata: Cordulegastridae) v Sloveniji 2016 pdf
ŠEBENIK, Mateja VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica) Kvantitativna analiza organizacije vsebine v treh učbenikih za 9. razred osnovne šole 2008 pdf
ŠEMRL, Marjetka KOS, Ivan (mentor) Sanacija prerazmnožitve poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) na Črnovrški planoti s pomočjo domačega prašiča (Sus scrofa domestica L.) 2008 pdf
ŠERBEC, Polonca GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Okoljska ocena in makrofiti reke Vipave 2008 pdf
ŠIMENC, Ana AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (mentorica), STARČIČ ERJAVEC, Marjanca (recenzentka)

Genotipizacija izbranih sevov bakterije Escherichia coli izoliranih v Bolnišnici Golnik

2011 pdf
ŠIREC, Teja

REGVAR, Marjana (mentorica), ESPOSITO, Sergio (somentor), ANDERLUH, Gregor (recenzent)

Proteom ječmenovih korenin (Hordeum vulgare) in odgovor rastline na povečano slanost 2009 pdf
ŠKERJANEC, Ivana VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica), KOSTANJŠEK, Rok (recenzent) Uporabnost fakultetnega znanja biologije za poučevanje v osnovni šoli 2008 pdf
ŠKRABAN, Jure ZORKO, Matjaž (mentor) Mesto vezave galnona na alfa podenoto heterotrimernega G-proteina vrste Gi 2007 pdf
ŠKRGET, Mojca KRŽAN Mojca (mentorica) Vpliv centralno delujočih zdravil na privzem histamina v podganje astrocite, gojene v primarni kulturi 2010 pdf
ŠKRJANEC, Barbara GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Značilnosti obrežnega pasu in razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih vrst rastlin vzdolž reke Sore 2013 pdf
ŠKUFCA, Linda

JERALA, Roman (mentor)

Priprava proteina tau in analiza vezave fluorescenčnih sond na njegove fibrile 2016 pdf
ŠKULJ, Mihaela GUNDE CIMERMAN, Nina (mentorica), MENART, Viktor (somentor) Določanje števila kopij plazmidov v bakteriji Escherichia coli 2006 pdf
ŠOLAR, Nataša BIZJAK MALI, Lilijana (mentor), ŽNIDARŠIČ, Nada (recenzentka) Primerjava pigmentiranosti jeter hranjenih in nehranjenih osebkov močerila (Proteus anguinus) 2016 pdf
ŠPACAPAN, Selma ŠTEFANČIČ, Marija (mentorica) Analiza rojstev in telesnih parametrov novorojenčkov rojenih v Sloveniji med leti 1987 in 2007 2009 pdf
ŠPORAR, Andreja VEČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica)

Marzanova delitev znanj kot izhodišče za analizo učbenikov in delovnih zvezkov za naravoslovje v 7. razredu osnovne šole

2008 pdf
ŠTARKEL, Nina TOMAN, J. Mihael (mentor) Vpliv kovin na združbo makroinvertebratov v reki Voglajni 2013 pdf
ŠTENDLER, Elena TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Perifitonska združba v potoku Glinščica 2008 pdf
ŠTILEC, Katarina TOME, Davorin (mentor) Prehrana male uharice (Asio otus) na Ljubljanskem barju 2007 pdf
ŠTRAUS, Ines KRAIGHER, Hojka (mentorica) Tipi ektomikorize pri sadikah bukve (Fagus sylvatica L.) v rizotronih 2010 pdf
ŠTREKELJ, Petra GABERŠČIK, Alenka (mentorica), KREFT, Ivan (recenzent) Vpliv selena na kalitev in razvoj kalic tatarske ajde 2009 pdf
ŠTRUKELJ, Katarina DOLŽAN, Vita (mentorica) Vpliv genetskega polimorfizma ApoE na koncentracijo plazemskih lipoproteinov in na višino dnevnega odmerka varfarina 2007 pdf
ŠTULAR, Anja GABERŠČIK, Alenka (mentorica)

Optične lastnosti vodnih in zračnih listov vodne mete in velike zlatice

2015 pdf
ŠUBIC, Gregor GABERŠČIK, Alenka (mentorica), TOMAN, Mihael Jožef (recenzent) Okoljska ocena in makrofiti reke Kolpe 2010 pdf
ŠUŠTARŠIČ, Matej

KOVAČ, Maja (mentorica) , ZRIMEC, Alexis (somentor), REGVAR, Marjana (recenzentka)

Uvedba luminiscenčne metode za merjenjevodikovega peroksida v zdravih in okuženih listih krompirja (Solanum tuberosum l.)

2008 pdf
TABORIN, Marjan TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentorica)

Posnetek stanja telesnih parametrov naključnega vzorca pripadnikov slovenske vojske

2007 pdf
TAJNIK, Tanja VILHAR, Barbara (mentorica)

Razvoj metode za meritev velikosti genoma v rastlinskem materialu, nabranem na terenu

2007 pdf
TERGLAV, Anka BOŽIČ, Janko (mentor) Vedenje šimpanzov v ljubljanskem živalskem vrtu v spremenjenih bivalnih razmerah 2011 pdf
TKAVC, Andreja GABERŠČIK, Alenka (mentorica), GLASENČNIK, Erika (somentorica) Citološke analize pitnih voda v Šaleški dolini z uporabo biotesta (Allium test) 2008 pdf
TOMAN, Tina TOMAN, Mihael Jožef (mentor)

Ocena ekološkega stanja reke Savinje po izgradnji centralne čistilne naprave Celje - Tremerje

2007 pdf
TOMAŽIČ, Katjuša

VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), SIARD, Nataša (somentorica), BAJD, Barbara (recenzentka)

Odnos mladostnikov do živali in kako ga vključiti v izobraževalni proces

2008 pdf
TOMC ZIDAR, Blaž BUTALA, Matej (mentor) Izolacija in lastnosti citolitičnega proteina parborlizina iz antarktičnega nitkarja Parborlasia corrugatus 2013 pdf
TONEJEC, Matej FRAJMAN, Božo (mentor) Flora okolice kraja Jezersko (Kamniške Alpe, kvadrant 9653/1) 2012 pdf
TRATAR, Darja (1980) LIPEJ, Lovrenc (mentor) Favna različnih skupin morskih rakov (Crustacea) v mediolitoralu in zgornjem infralitoralu slovenskega morja 2010 pdf
TRATAR, Darja TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentorica) Telesne značilnosti enajstletnih šolarjev iz Šentjerneja 2007 pdf
TRATNJEK, Larisa ERDANI KREFT, Mateja (mentorica) Odvisnost endocitotske aktivnosti urotelijskih celic od njihove diferenciacijske stopnje in mikrotubulov 2009 pdf
TRAVEN, Sanja GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Razširjenost izbranih tujerodnih invazivnih vrst rastlin vzdolž reke Tržiške Bistrice 2012 pdf
TRNOVŠEK, Lea GABERŠČIK, Alenka (mentorica)

Okoljska ocena in makrofiti vodotokov Rašica, Črni potok, Šentpavelščica in Kodeljevec

2007 pdf
TRONTELJ, Sara AMBROŽIČ AVGUŠTIN, Jerneja (mentorica), ŽGUR BERTOK, Darja (recenzentka)

Fenotipske in genotipske lastnosti sevov vrste Escherichia coli izoliranih iz vzorcev živil

2010 pdf
TURJAK, Martin JOGAN, Nejc (mentor)

Revizija petoprstnikov (Potentilla) skupine Aureae na območju Slovenije

2007 pdf
UHAN, Jernej LIPEJ, Lovrenc (mentor) Biometrične značilnosti hrustančnic (Elasmobranchii) iz severnega Jadranskega morja 2016 pdf
URBANC, Mateja REGVAR, Marjana (mentorica), PONGRAC, Paula (somentorica), GABERŠČIK, Alenka (recenzentka) Sezonska dinamika privzema kovin pri beli gorjušici (Sinapis alba) 2010 pdf
URŠIČ, Hana ŽEL, Jana (mentorica) Testiranje transgenih linij krompirja sorte Désirée na odpornost proti abiotskim stresnim dejavnikom in okužbi z virusom PVY 2012 pdf
VALIČ, Polona GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Optične lastnosti listov pri izbranih močvirskih rastlinskih vrstah 2012 pdf
VAMBERGER, Melita KOS, Ivan (mentor)

Pojavljanje močvirske sklednice (Emys orbicularis) v ribnikih Drage pri Igu

2008 pdf
VAN DER BAAN (POTOČNIK), Katarina SEPČIĆ, Kristina (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica)

Vrednotenje novih vaj iz biokemije za študente dvopredmetnih programov biologija z vezavami

2007 pdf
VEBERIČ, Simon BATIČ, Franc (mentor)

Vpliv troposferskega ozona na nastanek poškodb in izbrane fiziološke procese pri indikatorski rastlini plazeča detelja (Trifolium repens 'regal') v Sloveniji

2008 pdf
VENGUST, Daniela Myriam GABERŠČIK, Alenka (mentor), VOGEL MIKUŠ, Katarina (recenzent) Sezonska dinamika rasti in glivne kolonizacije pri visokem trpotcu na območju Cerkniškega jezera 2016 pdf
VERDEL, Polona ŠTEFANČIČ, Marija (mentorica) Demografska struktura južnega dela Spodnje Savinjske doline v 19. stoletju 2007 pdf, pdf-priloge
VERDNIK, Lucija GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Vpliv glivne kolonizacije na fiziološke parametre velikega poletnega zvončka, togega šaša visokega trpotca ter močvirskega grinta na Cerkniškem jezeru 2012 pdf
VIDEMŠEK, Uroš STUŠEK, Peter (mentor), BELUŠIČ, Gregor (somentor) Degeneracija centralnih fotoreceptorjev pri vinski mušici (Drosophila melanogaster) seva rdgC 2008 pdf
VIDMAR, Nina TURK, Tom (mentor) Izolacija in nekatere lastnosti citolitičnega proteina iz morske vetrnice Metridium senile 2011 pdf
VIŠNJAR, Tanja ERDANI KREFT, Mateja (mentorica) Fiziološke in strukturne spremembe v urotelijskih celicah in vitro med diferenciacijo 2009 pdf
VITTORI, Miloš VEROVNIK, Rudi (mentor) Možnost določanja nekaterih problematičnih skupin Slovenskih jamskih rakov na podlagi kratkih zaporedij DNA 2009 pdf
VLAČIĆ, Daniela STRGAR, Jelka (mentorica) Razumevanje fotosinteze med gimnazijci 2014 pdf
VODE, Branka KOS, Ivan (mentor) Značilnost združbe strig (Chilopoda) v nekaterih mraziščih slovenskega Dinarskega krasa 2012 pdf
VOGLAR, Tina GUNDE-CIMERMAN, Nina (mentorica)

Vpliv ultravijoličnega sevanja na preživetje iz solin izoliranih halofilnih / halotolerantnih črnih kvasovk

2006 pdf
VONČINA, Ana ROZMAN, Damjana (mentorica) Študij promotorjev holesterogenih genov v različnih sesalskih celičnih linijah 2007 pdf
VOZEL, Špela LEGIŠA, Matic (mentor), HERZOG VELIKONJA, Blagajana (recenzentka) Vpliv visokoaktivnega humanega fragmenta PFK-M (6-fosfofrukto-1-kinaze) na metabolizem pivske kvasovke 2012 pdf
VREČKO NOVAK, Ivica GOLJA, Petra (mentorica) Primerjava obstoječih priporočil za vnos makro- in mikrohranil s hrano pri človeku 2013 pdf
VRHOVEC, Sergej VRHOVŠEK, Danijel (mentor)

Možnosti uporabe rastlinskih čistilnih naprav na zaščitenih območjih

2008 pdf
VRHOVŠEK, Martin GERM, Mateja (mentorica) Vpliv selena na vodne rastline preraslolistni dristavec (Potamogeton perfoliatus), klasasti rmanec (Myriophyllum spicatum) in navadni rogolist (Ceratophyllum demersum) 2013 pdf
VUČNIK, Maja VALENTINČIČ, Tine (mentor) Vohalno razlikovanje zmesi aminokislin pri cebricah (Danio rerio) 2008 pdf
ZAJC, Janja GUNDE CIMERMAN, Nina (mentorica), KOGEJ, Tina (somentorica), PLEMENITAŠ, Ana (recenzentka) Fiziološke prilagoditve kserofilnih gliv iz rodu Wallemia na rast pri slanih pogojih 2009 pdf
ZAJC (SOMRAK), Ema TOMAZO RAVNIK, Tatjana (mentorica) Telesne znacilnosti štirinajstletnih šolarjev iz Dobrepolja in Velikih Lašč 2009 pdf
ZAKŠEK, Barbara VEROVNIK, Rudi (mentor) Populacijska struktura in varstvo strašničinega (Phengaris teleius) in temnega mravljiščarja (P. nausithous)(Lepidptera: Lycaenidae) v Osrednjih Slovenskih goricah 2011 pdf
ZDEŠAR, Janja PEKLAJ, Cirila (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica) Stres pri učiteljih biologije 2007 pdf
ZEMLJIČ, Larisa PETERLIN, Borut (mentor) Polimorfizmi v genih clock in bmal-1 kot dejavniki tveganja za ponavljajoče spontane splave 2011 pdf
ZLATKOVIČ, Sarah KREFT, Marko (mentor), BOŽIČ MIJOVSKI, Mojca (somentorica) Ocena pospešenega strjevanja krvi pri bolnikih z vensko trombozo 2014 pdf
ZOR, Petra KOS, Ivan (mentor), POTOČNIK Hubert (somentor) Starostna struktura in analiza nekaterih pokazateljev fizičnega stanja srnjadi (Capreolus capreolus) 2009 pdf
ZORIN, Anže KOTNIK, Vladimir (mentor) Vloga aktivacije komplementnega sistema pri diabetični nefropatiji 2012 pdf
ZORKO, Bernarda TURK, Boris (mentor), MAČEK, Peter (recenzent) Izražanje in določitev lastnosti avtofaginov Atg4.1 in Atg4.2 iz parazita Trypanosoma cruzi 2012 pdf
ZORN, Gregor SEPČIĆ, Kristina (mentorica), POHLEVEN, Franc (recenzent) Biološko aktivne snovi v vodnih ekstraktih izbranih lesnih in travniških gob 2016 pdf
ZUPANČIČ, Andreja VEČKOVNIK, Tatjana (mentorica), STRGAR, Jelka (somentorica)

Biološke vsebine v petih mednarodnih revijah s področja naravoslovnega izobraževanja v letih 2003-2006

2009 pdf
ZUPANČIČ, Črt MIKLAVČIČ, Damijan (mentor) Okrevanje membrane CHO celic po elektroporaciji pri sobni temperaturi v izotoničnem in hipotoničnem pufru 2010 pdf
ŽAGAR, Anamarija KOS, Ivan (mentor)

Pomen presvetlitev za plazilce (Reptilia) v gozdni krajini

2008 pdf
ŽAGAR, Sanja VEROVNIK, Rudi (mentor); SLAPNIK, Rajko (somentor) Favna polžev v izvirih okolice Cerkniškega jezera 2012 pdf
ŽELKO, Mateja RAVNIKAR, Maja (mentorica) Proučevanje protibakterijskega učinka ektraktov gliv 2010 pdf
ŽGUR, Luka FILIPIČ, Metka (mentorica) Genotoksičnost morskih sedimentov ob slovenski obali 2010 pdf
ŽIBERT, Urška BULOG, Boris (mentor), BIZJAK MALI, Lilijana (somentorica) Zoritev oocit v ovariju močerila (Proteus anguinus anguinus) 2010 pdf
ŽIBRAT, Uroš BRANCELJ, Anton (mentor)

Številčno razmerje med spoloma pri vrsti Arctodiaptomus alpinus (Crustacea: Copepoda) v treh alpskih jezerih

2007 pdf
ŽLENDER, Nadja VREZEC, Al (mentor) Teritorialni in plenilski odzivi kozače (Strix uralensis) na manjše sintopične tekmece 2016 pdf
ŽNIDARŠIČ, Ana REGVAR, Marjana (mentorica)

Pomen izbranih abiotskih in biotskih dejavnikov za mineralno prehrano vinske trte (Vitis vinifera) sorte “Refošk” iz dveh vinogradov v slovenski Istri

2011 pdf
ŽULIČ, Sandra GUNDE-CIMERMAN, Nina (mentorica), SEPČIĆ, Kristina (somentorica) Biološko aktivne snovi v vodnih ekstraktih nekaterih halofilnih in halotolerantnih gliv iz redu Dothideales in izbranih kvasovk 2014 pdf

 

MAGISTRSKE NALOGE

avtor mentor naslov leto elektronska verzija
BATIČ, Lucija STRGULC KRAJŠEK, Simona (mentorica) Semenska banka pelinolistne žvrklje na različnih rastiščih v Sloveniji 2013 pdf
BITENC, Katja VREZEC, Al (mentor) Plenilski pritisk na pozidno in velebitsko kuščarico v sintopičnih in alotopičnih populacijah 2013 pdf
ČARF, Maša TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Vpliv malih hidroelektrarn na številčnost in strukturo populacije potočne postrvi (Salmo trutta fario, Linnaeus, 1758) 2016 pdf
DEMŠAR, Tina RAVNIKAR, Maja (mentorica), RUPNIK, Maja (somentorica) Vpliv rizosfernih bakterij na rast sadik paradižnika (Solanum lycopersicum L.) 2014 pdf
ERJAVEC, Iztok PIRNAT, Janez (mentor) Časovna krajinskoekološka analiza mokrišča v Pesniški dolini 2016 pdf
FORTE, Janez TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Indikatorji obremenitve okolja z marikulturo 2016 pdf
FURLAN VUKOJA, Irena TOMAŽIČ, Iztok (mentor) Zgodovina izobraževalnih programov ter oblikovanje smernic za razvoj pedagoškega dela v Živalskem vrtu Ljubljana 2016 pdf
GROOT, Maarten de KLEIJN, David in JOGAN, Nejc (mentorja) Insect responses to invasive plant species 2003 pdf
HUMAR, Maja GABERŠČIK, Alenka (mentorica)

Izkoristek svetlobe in vode pri invazivnemtujerodnem velikem pajesenu (Ailanthus altissima (Mill.)Swingle) in domorodnem malem jesenu (Fraxinus ornus L.)

2016 pdf
JAGARINEC, Tatjana TOMAŽIČ, Iztok (mentor), DROBNE, Damjana (somentorica) Preverjanje učinka praktičnega pouka na znanje dijakov o nanodelcih ter na njihova stališča do nanobiologije 2015 pdf
JENIČ, Aljaž KOS, Ivan (mentor) Fenologija in ekologija čmrljev (Bombus spp.) v dinarskih gozdovih Slovenije 2016 pdf
KACJAN ŽGAJNAR, Katarina GABERŠČIK, Alenka  (mentorica), KOMPARE, Boris (somentor)

Kakovost vode v Cerkniškem jezeru v odvisnosti od sezone in vodnega režima

2007 pdf
KLANČIČAR Dejan TOMAŽIČ, Iztok (mentor) Primerjava stališč dijakov novomeških gimnazij do biologije med letoma 2005 in 2015 2016 pdf
KLEMENČIČ, Tina TOMAN, Mihael Jožef (mentor)

Pomen poznavanja ekoloških zahtev izbranih kvalifikacijskih vrst za upravljanje območij Natura 2000 na primeru reke Gračnice

2016 pdf
MAVRIČ KLENOVŠEK, Valentina GABERŠČIK, Alenka (mentorica), ZELNIK, Igor (somentor)

Razširjenost tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst ob spodnjem delu reke Save v odvisnosti od značilnosti obrežnega pasu

2014 pdf
MIKLAVČIČ, Jana TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Primernost aktivnega blata kot vira ogljika za denitrifikacijo 2010 pdf
MOČNIK, Robert BOŽIČ, Janko (mentor)

Plesno sporazumevanje kranjske in italijanske čebele (Apis mellifera carnica Pollman, 1879 in Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) z mejnega območja naravne razširjenosti obeh podvrst

2016 pdf
NUSSDORFER, Petra DRAŠLAR, Kazimir (mentor), MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra (somentorica) Vrstična elektronska mikroskopija v tehnologiji oploditve z biomedicinsko pomočjo 2016 pdf
OGRIZEK, Saša TOMAŽIČ, Iztok (mentor) Mnenja dijakov o biologiji in nanobiologiji 2015 pdf
PEROVŠEK, Darko STUŠEK, Peter (mentor), ZUPANČIČ, Gregor (somentor) Elektrofiziološki, elektrokemijski in metabolični odzivi modelnega superpozicijskega in apozicijskega očesa žuželk na spremembo parcialnega tlaka kisika 2008 pdf
POKRIVAČ, Andrej TOMAZO-RAVNIK, Tatjana (mentorica) Telesna sestava in samopodoba dijakov v Sloveniji 2010 pdf
PRAPROTNIK, Luka BAJD, Barbara (mentorica) Moč in spretnost prijema med otroki različnih starost 2015 pdf
PRISELAC, Dragan BOŽIČ, Janko (mentor) Utemeljenost laičnega in strokovnega pojmovanja ogroženosti medonosne čebele Apis mellifera L. 2013 pdf
SIMČIČ, Brigita JERINA, Klemen (mentor) Vplivi okoljskih dejavnikov na prostorsko porazdelitev alpskega gamsa (Rupicapra rupicapra L.) v Triglavskem narodnem parku 2016 pdf
ŠORGO, Andrej KOCIJANČIČ, Slavko (mentor)VERČKOVNIK, Tatjana (somentorica) Računalniško podprt laboratorij pri pouku biologije v programu gimnazije 2004 pdf
TOMAŽIČ CAPELLO, Mojca TOMAŽIČ, Iztok (mentor) Stališča osnovnošolcev in srednješolcev do praktičnega dela pri pouku biologije 2016 pdf
TOMAŽIČ MAJSTOR, Tatjana VERČKOVNIK, Tatjana (mentorica), RAZDEVŠEK - PUČKO, Cveta (somentorica)

Znanje biologije gimnazijcev po zaključenem obveznem programu

2008 pdf
TROŠT, Tadeja GABERŠČIK, Alenka  (mentorica) Vpliv povečanega UV-B sevanja na aktivnost smreke (Picea abies) in tvorbo zaščitnih snovi 2000  
VISINTIN, Sara GABERŠČIK, Alenka (mentorica), POLDINI, Livio (somentor) Pogostost in zastopanost izbranih invazivnih tujerodnih rastlin v okolici Doberdobskega jezera 2013 pdf
ZAPLOTNIK, Špela ČOKL, Andrej (mentor), BEVK, Danilo (somentor) Varnost biotičnega sredstva glive Gliocladium catenulatum za prenašalko kranjsko čebelo 2013 pdf
ZDEŠAR, Janja BARIČEVIČ, Dea (mentorica) Antioksidativna aktivnost sekundarnih metabolitov navadnega rmana (Achillea millefolium agg.) 2013  
ŽIŠKO, Andreja ŠORGO, Andrej (mentor) Izobraževalni potencial Krajinskega parka Goričko 2016 pdf
ŽVIKART, Mateja TRONTELJ, Peter (mentor) Odziv populacije kosca (Crex crex) na uvajanje varstvenih ukrepov v Jovsih (jugovzhodna Slovenija) 2009 pdf

 

DOKTORSKE NALOGE

avtor mentor naslov leto elektronska verzija
BAČIČ, Martina  WRABER, Tone (mentor) Sistematika in horologija skupine poljske bekice (Luzula campestris agg.) v Sloveniji 2006 pdf
BATTELLI, Claudio MOZETIČ, Patricija (mentorica), IVEŠA, Ljiljana (somentorica) Struktura in dinamika makrobentoških združb alg v mediolitoralu slovenskega morja 2013 pdf
BORDJAN, Dejan TOME, Davorin (mentor) Vpliv nadmorske višine na gnezditveno biologijo velike sinice (Parus major Linnaeus, 1758) 2013 pdf
ČEPIN, Urška RAVNIKAR, Maja (mentorica), POMPE NOVAK, Maruša (somentorica) Genetska raznolikost in določanje virusa pahljačavosti listov vinske trte (GFLV) 2011 pdf
ČITAR, Manuela BOGOVIČ MATIJAŠIĆ, Bojana (mentorica)

Proučevanje in vitro probiotičnega delovanja izolatov Lactobacillus z vidika vzdrževanja zaščitne funkcije črevesne stene

2015 pdf
DERLINK, Maja VIRANT-DOBERLET, Meta (mentorica) Vibracijski signali, reproduktivna izolacija in nastanek vrst v rodu Aphrodes Curtis, 1883 (Hemiptera: Cicadellidae) 2014 pdf
DOLENŠEK, Jurij VALENTINČIČ, Tine (mentor) Elektrofiziološki odzivi vohalnih celic ameriškega somiča (Ameiurus melas) na aminokisline 2007 pdf
DOLINAR, Nataša GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Primarna proizvodnja, razgradnja in glivna kolonizacija izbranih rastlinskih vrst na presihajočem Cerkniškem jezeru 2013 pdf
ELERŠEK, Tina SEDMAK, Bojan  (mentor), TURK, Tom (somentor) Vpliv mikrocistinov in planktopeptina na rast in fotosintezo nekaterih fitoplanktonskih organizmov 2006 pdf
FRAJMAN, Božo   Taxonomy and reticulate phylogeny of Heliosperma and related genera (Sileneae, Caryophyllaceae) 2007 pdf

GLIŠOVIĆ, Špela

BOŽIČ, Janko (mentor), ŽIVIN, Marko (somentor) Povečana raven sinaptotagmina IV v možganih podgan na modelih ekscitotoksičnih poškodb, povzročenih s kainsko in kinolinsko kislino 2007 pdf
GRAČNER, Maja DUH, Darja (mentorica) Opis bioloških in molekularnih značilnosti bakterije Rickettsia sp. izolirane iz klopov Haemaphysalis sulcata 2009 pdf
GREGORIČ, Matjaž KUNTNER, Matjaž (mentor)

Filogenetska sistematika in evolucija mrež pri pajkih mrežarjih skupin Zygiella sensu lato in Caerostris

2013 pdf
GUČEK, Alenka ZOREC, Robert (mentor), JORGAČEVSKI, Jernej (somentor) Meritve elementarnih dogodkov uravnavane eksocitoze v astrocitih 2015 pdf
HAFNER, Polona LEVANIČ, Tomislav (mentor)

Vpliv klimatskih dejavnikov na izotopsko sestavo in zgradbo branik evropskega macesna (Larix decidua Mill.) in doba (Quecus robur L.)

2015 pdf
JAN, Luka JERMAN, Igor (mentor) / GABERŠČIK, Alenka (somentor) Vpliv magnetnega polja na stopnjo rasti in fotokemično učinkovitost vodnega makrofita Lemna minor 2015 pdf
JOGAN, Nejc WRABER, Tone (mentor) Sistematika in horologija skupine navadne pasje trave (Dactylis glomerata agg.) v Sloveniji 2002 pdf
JUGOVIC, Jure SKET, Boris (mentor), BLEJEC, Andrej (somentor) Vrstna in rasna morfološka diferenciacija jamskih kozic Troglocaris aggr. anophthalmus (Crustacea: Decapoda: Atyidae) na Dinarskem krasu 2010 pdf
JURŠE, Ana GABERŠČIK, Alenka (mentorica), VRHOVŠEK, Danijel (somentor)

Ugotavljanje primernosti navadnega trsta (Phragmites australis) in različnih klonov topola (Populus spp.) za čiščenje odpadne vode s povišano slanostjo

2015 pdf
KAMENŠEK, Simona ŽGUR-BERTOK, Darja (mentorica) Vloga kolicinov bakterije Escherichia coli in izražanje genov za njihovo sintezo 2013 pdf
KAVČIČ, Andreja ČOKL, Andrej (mentor) Prepoznavanje plenilcev na osnovi vibracijskih signalov pri stenici Nezara viridula (L.) 2014 pdf
KLADNIK, Aleš DERMASTIA, Marina (mentorica) Citološka analiza razvoja endosperma in koreninske čepice koruze (Zea mays L.) 2003 pdf
KLANČNIK, Katja GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Optične lastnosti rastlin vzdolž hidrološkega gradienta presihajočega jezera 2014 pdf
KOLAR, Boris DROBNE, Damjana (mentorica) Vpliv protimikrobnih veterinarskih zdravil na organizme v vodnem okolju 2015 pdf
KONEC, Marjeta TRONTELJ, Peter (mentor)

Genetska diferenciacija in speciacija podzemeljskih in površinskih populacij vodnega oslička Asellus aquaticus (Crustacea: Isopoda)

2015 pdf
KOREN, Špela REGVAR, Marjana (mentorica), VOGEL-MIKUŠ, Katarina (somentorica)

Vpliv kadmija na mineralno prehrano in metabolizem ogljikovih hidratov pri ranem mošnjaku (Thlaspi praecox Wulf.)

2013 pdf
KORON, Darinka REGVAR, Marjana (mentorica)

Pomen alternativnih metod razkuževanja tal za razvoj arbuskularne mikorize jagode (Fragaria x ananassa Duch.)

2014 pdf
KRIVOGRAD KLEMENČIČ, Aleksandra VRHOVŠEK, Danijel (mentor), TOMAN, J. Mihael (somentor) Alge v izbranih vodnih in kopenskih habitatih – floristični in ekološki vidik 2007 pdf
KUHELJ, Anka VIRANT-DOBERLET, Meta (mentorica)

Spolni tekmeci v strategiji sporazumevanja zelene smrdljivke (Pentatomidae) in škržatkov iz rodu Aphrodes (Cicadellidae)

2015 pdf
LAZAR, Ana ŽEL, Jana (mentorica), GRUDEN, Kristina (somentorica)

Vloga genov, vključenih v signalizacijsko pot proteinskih kinaz, pri okužbi krompirja (Solanum tuberosum L.) s krompirjevim virusom Y

2014 pdf
MAHNIČ, Mitja GRUDEN, Kristina (mentorica) Uporaba genomike in proteomike pri analizi dejavnikov nastanka neklasičnih inkluzijskih teles v bakteriji Escherichia coli 2013 pdf
MARINŠEK, Aleksander ČARNI, Andraž (mentor)

Geografska in ekološka členitev bukovih gozdov na Balkanu ter širina ekoloških niš rastlinskih vrst v bukovih gozdovih od Sredozemlja do Severnega morja

2012 pdf
MEHLE, Nataša RAVNIKAR, Maja (mentorica)

Preživetje krompirjevega virusa Y, virusa mozaika pepina in viroida vretenatosti gomoljev krompirja in njihov prenos z vodo

2014 pdf
MIKELJ, Miha TURK, Tom (mentor), ANDERLUH, Gregor (somentor) Interakcije izbranih proteinov naddružine MACPF/CDC z lipidnimi membranami 2015 pdf
MRAK, Polona ŽNIDARŠIČ, Nada (mentorica), ŠTRUS, Jasna (somentorica)

Funkcionalna ultrastruktura epidermisa in zunajceličnih matriksov med razvojem kopenskega raka Porcellio scaber (Crustacea: Isopoda)

2015 pdf
MUHIČ, Marko KREFT, Marko (mentor) Vpliv zunajceličnih signalnih molekul na presnovo glukoze v astrocitih 2015 pdf
KRALJ, Jasna FUCHS, S. in KOENIGER, N. (recenzenta) Parasite-host interactions between Varroa destructor Anderson and Trueman and Apis mellifera L.: Influence of parasitism on flight behaviour and on the loss of infested foragers 2004 pdf
PAUŠIČ, Andrej ČARNI, Andraž (mentor) Sprememba krajinske zgradbe, floristične sestave in ekoloških razmer v jugovzhodni Sloveniji v zadnjih 200 letih 2013 pdf
PENGAL, Polona TOMAN, Mihael Jožef (mentor) Vpliv marikulture na ribje združbe v Portoroškem ribolovnem rezervatu 2013 pdf
PEZDIRC, Marko FILIPIČ, Metka (mentorica)

Mehanizmi toksičnega in genotoksičnega delovanja heterocikličnih aromatskih aminov in ekstraktov pečenega mesa v celicah človeškega hepatoma (HepG2)

2013 pdf
PIPAN TKALEC, Živa DROBNE Damjana (mentorica), ŠTRUS Jasna (somentorica)

Privzem, razporeditev in učinki nanodelcev kovin in kovinskih oksidov na prehranjevanje in zgradbo prebavila kopenskega raka enakonožca Porcellio scaber (Isopoda; Crustacea)

2013 pdf
PIRC, Manca RAVNIKAR, Maja (mentorica), RUPNIK, Maja (somentorica) Raziskave bakterij, povzročiteljic ožiga, na rastlinah iz druţine Rosaceae 2010 pdf
PLANKAR, Matej JERMAN, Igor (mentor) Koherenca v bioloških sistemih in njene aplikacije v biološke znanosti 2013 pdf
PLIBERŠEK, Kaja VALENTINČIČ, Tine (mentor)

Živčne povezave med regeneriranim vohalnim epitelom in vohalnim bulbusom pri ameriškem somiču (Ameiurus melas)

2007 pdf
POLAJNAR, Jernej ČOKL, Andrej (mentor) Vpliv izbranih dejavnikov okolja na vibracijsko komunikacijo stenice zelene smrdljivke (Nezara viridula L.) 2013 pdf
POLIČNIK, Helena BATIČ, Franc (mentor)

Ugotavljanje onesnaženosti zraka s kartiranjem epifitskih lišajev in z analizo akumulacije težkih kovin

2008 pdf
POTOČNIK, Hubert KOS, Ivan (mentor)

Ekološke značilnosti in ogroženost divje mačke (Felis silvestris) v Sloveniji

2006 pdf
PREŠERN, Janez ČOKL, Andrej (mentor) Nevrobiološka osnova orientacije stenice vrste Nezara viridula (L.) (Heteroptera: Pentatomidae) proti viru vibracijskega signala 2007 pdf
PREZELJ Nina DERMASTIA, Marina (mentorica) Molekulske interakcije fitoplazemskih povzročiteljic trsnih rumenic z vinsko trto (Vitis vinifera L.) 2014 pdf
RATAJC, Petra BARIČEVIČ, Dea (mentorica)

Vrednotenje kakovosti rastlinskih drog iz družine ustnatic (Lamiaceae) in ocenjevanje njihove antioksidativne aktivnosti

2012 pdf
ROBIČ, Tatjana GOLJA, Petra (mentorica), WITTWER-BACKOFEN, Ursula (somentorica) Traceability of physical development of full-term and premature children 2015 pdf
RUPAR, Matevž RAVNIKAR, Maja (mentorica), GUTIÉRREZ-AGUIRRE, Ion (somentor) Lokalizacija in sledenje krompirjevega virusa Y v rastlinah krompirja (Solanum tuberosum L.) 2014 pdf
SKOBERNE, Peter WRABER, Tone (mentor) Problematika izumiranja in varstva rastlinskih vrst v Sloveniji 2001 pdf
SKRBINŠEK, Tomaž TRONTELJ, Peter (mentor) Varstvena genetika rjavega medveda (Ursus arctos L.) v Sloveniji 2014 pdf
STANKOVIĆ, David SNOJ, Aleš (mentor) Genetika naturaliziranih populacij šarenk (Oncorhynchus mykiss) v Sloveniji 2015 pdf
STARBEK, Petra PEKLAJ, Cirila (mentorica),STARČIČ ERJAVEC, Marjanca (somentorica)

Uporaba multimedijskih učnih pripomočkov pri poučevanju genetike ter njihov vpliv na razumevanje in pomnjenje snovi ter motiviranost dijakov

2011 pdf
STOPAR, Katja RAMŠAK, Andreja (mentorica) Genetska diferenciacija klobučnjaških meduz z analizo genetskih markerjev iz mitohondrijske in jedrne DNA 2011 pdf
STRGULC KRAJŠEK, Simona JOGAN, Nejc (mentor), KREFT, Samo (somentor) Sistematika vrbovcev (Epilobium) v Sloveniji 2006 pdf
ŠIBANC, Nataša MAČEK, Irena (mentorica)

Biodiverziteta arbuskularnih mikoriznih gliv in izbranih skupin rizosfernih mikroorganizmov na naravnih izvirih CO2

2014 pdf
ŠMID, Ida ŽEL, Jana (mentorica), GRUDEN, Kristina (somentorica) Vnos izbranih glivnih genov za odpornost krompirja (Solanum tuberosum L.) proti koloradskemu hrošču 2015 pdf
ŠORGO, Andrej KOCIJANČIČ, Slavko (mentor), VERČKOVNIK, Tatjana (somentorica)

Vpliv računalniško podprtega laboratorija na kakovost pouka biologije in razvoj kompetenc pri dijakih

2007 pdf
ŠTRASER, Alja ŽEGURA, Bojana (mentorica) Genotoksično delovanje cianobakterijskih toksinov na humane celice v pogojih in vitro 2013 pdf
TALABER, Iva MOZETIČ, Patricija (mentorica) Fotosintetske značilnosti in produktivnost fitoplanktona v Tržaškem zalivu 2014 pdf
TOLAR, Tjaša ČUFAR, Katarina (mentorica), JOGAN, Nejc (recenzent), JACOMET, Stefanie (recenzentka) Arheobotanične raziskave na najdiščih z Ljubljanskega barja 2011 pdf
TROŠT, Tadeja GABERŠČIK, Alenka (mentorica) Fiziološki, biokemijski in morfogenezni učinki na smreko (Picea abies) med večletno izpostavljenostjo sevanju UV-B 2005  
VERDEL, Nada JERMAN Igor (mentor), BUKOVEC, Peter (somentor) Kemijsko-fizikalne lastnosti epitaksično vtisnjenih struktur enostavnih in kompleksnih kemijskih spojin 2014 pdf
VITTORI, Miloš ŠTRUS Jasna (mentorica), KOSTANJŠEK Rok (somentor)

Zgradba sekrecijskih epitelijev in mineralizacija zunajceličnega matriksa med levitvijo podzemeljskih in površinskih mokric (Crustacea: Isopoda)

2013 pdf
VOJVODA, Jana TURK, Valentina (mentorica), GRUDEN, Kristina (somentorica) Letna dinamika in raznolikost amonij-oksidirajočih arhej in bakterij v obalnem morju Tržaškega zaliva 2013 pdf
ZAGMAJSTER, Maja SKET, Boris (mentor)

Analiza razširjenosti izbranih skupin troglobiotske favne na Dinarskem območju

2007 pdf
ZGONIK, Vera ČOKL, Andrej (mentor) Ugotavljanje prožilcev pozivnega in paritvenega napeva samice stenice Nezara viridula L. (Heteropetera Pentatomidae) 2014 pdf
ZOROVIĆ, Maja ČOKL, Andrej (mentor) Strukturne in funkcionalne značilnosti vibracijskih nevronov v torakalnih ganglijih stenice Nezara viridula (Heteroptera: Pantatomidae) 2005 pdf
ZUPANČIČ, Klemen GRUDEN, Kristina (mentorica) Analiza glioblastoma s pristopi sistemske biologije 2014 pdf
ŽNIDAR, Irena VILHAR, Barbara (mentorica) Vrednotenje genotoksičnosti kovin z rastlinskimi biotesti 2008 pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
Copyright © 2004-2019

Postavitev strani: 9. december 2004
Urejanje strani:
Barbara Černač